Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Newsletter Institutu Václava Klause

Dokumenty, 30. 4. 2013

První číslo měsíčníku Newsletter Institutu Václava Klause obsahuje editorial výkonného ředitele IVK Jiřího Weigla, text vystoupení Václava Klause na The Russia Forum 2013 v Moskvě ze dne 18. dubna 2013, články Jana Skopečka, Zdeňka Koudelky, Mojmíra Hampla a další zajímavé čtení.

celý článek »

Blahopřejný dopis Václava Klause Dominiku kardinálu Dukovi k narozeninám

Dokumenty, 23. 4. 2013

Vážený pane kardinále,

dovolte mi, abych Vám alespoň touto cestou pogratuloval k Vašim krásným sedmdesátým narozeninám. Přeji Vám především hodně zdraví, síly a životní energie ve Vaší nelehké funkci arcibiskupa pražského a primase českého.

celý článek »

Blahopřejný dopis Václava Klause Giorgiovi Napolitanovi ke znovuzvolení italským prezidentem

Dokumenty, 22. 4. 2013

Vážený pane prezidente,

s velkým zájmem jsem sledoval prezidentské volby ve Vaší zemi, ke které mám – jak víte – blízký vztah, stejně jako k Vám osobně.

Vím, že Vaše rozhodnutí přijmout kandidaturu i na druhé funkční období nemohlo být lehké, ale vím také, že za ním stojí Vaše autentická snaha o udržení stability Itálie v současné problematické politické situaci. Tato Vaše snaha si zaslouží uznání. Mandát, který jste ve volbách získal, si zaslouží gratulaci.

celý článek »

Odpověď Ladislava Jakla na dopis Tomáše Rotbauera

Dokumenty, 16. 4. 2013

Vážený pane Rotbauere,

z úřadu prezidenta republiky nám předali Váš dopis panu exprezidentovi Václavu Klausovi, k němuž na protest proti vyhlášené amnestii přikládáte medaili, kterou jste obdržel za zadržení pachatelů trestné činnosti.

Amnestie je sporným aktem vždy. Vždy totiž (a jinak to být u amnestie nemůže) odpouští tresty některým viníkům. Proto také byla vyhlášena až 15 let od té poslední. Amnestie však je legální nástroj, obsažený v našem ústavním pořádku, a tam obsažený je proto, aby se někdy použil. Prominutí a odpuštění totiž k naší civilizaci patří stejně jako právo a spravedlnost. ...

celý článek »

Předmluva prezidenta ke sborníku CEPu „Bankovní unie – Morální hazard evropských rozměrů?“

Dokumenty, 29. 3. 2013

V uplynulých měsících se v Evropské unii velmi riskantně a velmi nezodpovědně jedná o vytvoření dalšího zcela zbytečného EU projektu – bankovní unie. Ta chce usilovat o čtyři velmi problematické věci: o jednotný evropský bankovní dohled, o společný evropský systém pojištění vkladů, o společný evropský systém pro restrukturalizaci bankovního sektoru a o společná pravidla fungování bank.

celý článek »

Odpověď prezidenta na dopis Magdy Wagenknechtové Svobodové

Dokumenty, 15. 2. 2013

Vážená paní Wagenknechtová Svobodová, obdržel jsem od Vás dopis, ve kterém mi vyčítáte moji roli a komentáře v průběhu nedávno uskutečněných prezidentských voleb. Z Vašeho dopisu je zřejmé, že nejste spokojena s výsledkem těchto voleb a příčiny neúspěchu Vámi preferovaného kandidáta nepřičítáte ani z části jemu samotnému, ale mému údajnému vyhrocení kampaně, komentářům mých blízkých či lživé kampani ze strany vítěze voleb...

celý článek »

Sborník IVK č. 2: Dvacet let české měny

Dokumenty, 5. 2. 2013

V pořadí druhá publikace Institutu Václava Klause s titulem „Dvacet let české měny“ je věnována aktuálnímu výročí události, kterou si většinou ani příliš nevybavujeme, nijak si jí nepřipomínáme a její důsledky považujeme za zcela samozřejmé. Jde o unikátní ekonomickou, finanční, technickou a administrativní operaci, kterou bylo rozdělení původní československé měny a vznik samostatných národních měn.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Danuši Daškové

Dokumenty, 4. 2. 2013

Vážená paní Dašková, s hlubokým zármutkem jsem vyslechl zprávu o skonu Vašeho manžela, pana Rudolfa Daška, v němž odešla do nenávratna zakladatelská osobnost zdejšího jazzu. Už v 60. letech jsem obdivoval Vašeho manžela na proslulých jazzových večerech ve Viole, a proto mě později už ani nepřekvapilo, že zakotvil ve špičkovém S+HQ u Karla Velebného. Já osobně jsem ho nejvíce sledoval v éře, kdy vystupoval spolu s J. Stivínem a kdy dosáhl věhlasu přesahujícího hranice naší země.

celý článek »

Sborník IVK č. 1: Spor o amnestii

Dokumenty, 24. 1. 2013

Institut Václava Klause společně s Centrem pro politiku a ekonomiku vydal sborník textů s názvem „Spor o amnestii“. Část A této publikace obsahuje plný text dílčí amnestie vyhlášené prezidentem republiky Václavem Klausem s účinností 2. ledna 2013. V části B jsou přetištěny novinové rozhovory a televizní prohlášení, která prezident učinil v souvislosti s vyhlášením amnestie a následnými politickými reakcemi. Část C obsahuje texty různých autorů, kteří se vyjadřují k problematice právě vyhlášené amnestie, a to nejen v rovině právní, ale i mediální, filozofické, politologické či historické.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Miroslavě Koubové

Dokumenty, 21. 1. 2013

Vážená paní Koubová, dovolte mi, abych Vám a Vaší rodině vyjádřil svou nejhlubší soustrast s úmrtím Vašeho manžela pana profesora Karla Kouby, kterého jsem osobně velmi dobře znal. Váš manžel byl vynikajícím ekonomem, vysokoškolským učitelem a uznávanou osobností akademického i veřejného života, jehož myšlenky a dílo významně působily především v období Pražského jara v roce 1968 a po obnovení naší demokracie po listopadu 1989. Zažil nepřízeň minulého režimu, byl umlčován, ale přesto vždy zůstal vnitřně svobodnou a inspirující osobností. Vážil jsem si jej jako člověka i kolegy.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu