Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Zápis z pátých Rozmluv na Hanspaulce: Je míra indoktrinace našich dětí v dnešních školách menší nebo větší než v pozdním komunismu?

Dokumenty, 20. 3. 2014

Ve středu 19. března 2014 se v prostorách IVK konaly již páté „Rozmluvy na Hanspaulce“. Věnovali jsme se – za účasti zhruba dvaceti diskutujících – tématice našeho školství z jednoho specifického úhlu, který je uveden v nadpisu těchto Rozmluv: zda míra indoktrinace dětí ve školách je dnes větší nebo menší než byla v éře pozdního komunismu.<--break->Zdůrazňuji pozdního, tedy do značné míry vyčpělého a evidentně žádným silným nábojem neoplývajícího, komunismu.

celý článek »

Předmluva Jiřího Weigla k nové publikaci IVK "IVK v roce prvním – výběr textů"

Dokumenty, 19. 3. 2014

Letos počátkem března završil Institut Václava Klause (IVK) první rok své činnosti. Přestože byl počátek tohoto období zaplněn praktickými problémy stěhování a zařizování nové instituce, jeho malý kolektiv se snažil rychle pustit do práce a naplňovat cíle, pro něž byl zřízen.

IVK je institucí v českém prostředí poněkud neobvyklou. Je jednak zázemím bývalého prezidenta republiky, jemuž poskytuje post-prezidentskou kancelář a zpracovává a dokumentuje jeho aktivní politickou dráhu.

celý článek »

Český překlad článku Václava Klause ve švýcarském časopise WeltWoche ze dne 20. února 2014 o švýcarském referendu

Dokumenty, 25. 2. 2014

Češi plně respektují používání jednoho z nejdůležitějších prvků švýcarského ústavního systému, referenda, a nedomnívají se, že mají jakýkoli nárok komentovat jeho výsledky – bez ohledu na téma a výsledek referenda. A priori zvnějšku omezovat obsah otázek v referendu by jistě bylo kontraproduktivní. Nesmíme podlehnout zhoubnému vlivu dnes tak populární politické korektnosti.

celý článek »

Newsletter Institutu Václava Klause - únor 2014

Dokumenty, 17. 2. 2014

Únorové číslo měsíčníku Newsletter Institutu Václava Klause uvádí článek ředitele Centra společenských studií IVK Ladislava Jakla na téma Energetická politika EU - ledy se začínají hýbat. Bývalý prezident Václav Klaus přispívá svými Zápisky z konference v Moskvě a stručným shrnutím čtvrtých Rozmluv na Hanspaulce, které měly téma Umění, kultura a kulturnost - je exploze kulturních aktivit totožná s uměním a kulturností?

celý článek »

Předmluva Václava Klause ke sborníku IVK "Aldous Huxley a jeho Brave New World"

Dokumenty, 12. 2. 2014

Padesát let od smrti Aldouse Huxleyho je výročí, které jsme rozhodně nemohli nechat bez povšimnutí. Aldous Huxley (1894-1963), anglický spisovatel žijící většinu života v USA, nejvíce proslul svými romány, ale psal rovněž eseje, poezii, povídky, cestopisy a filmové scénáře. Jeho antiutopie Brave New World (česky Konec civilizace) představuje jednu z nejvýznamnějších knih světové literatury 20. století. My, milovníci antiutopií, resp. my, kteří se bojíme budoucnosti lidstva, se dělíme na stoupence Orwella či Huxleyho (eventuálně Zamjatina).

celý článek »

Václav Klaus pro Ekonom: ČNB na vlně kolektivní nezodpovědnosti

Dokumenty, 10. 2. 2014

Devizové intervence ČNB byly, jsou a zůstávají bezprecedentním krokem. Nadále si kladu otázky nad jejich smysluplností a nestalo se nic, co by mé vážné pochybnosti mohlo rozptýlit. Proto opakuji: Je oprávněné a potřebné strašit laickou veřejnost a podnikovou sféru slovem deflace jako symbolem nějakého mimořádně hrůzostrašného ekonomického jevu? Existovala v České republice skutečně reálná hrozba deflace? Je pouhý, velmi nemilý a nepříjemný, již řadu let trvající "ne-růst" onou deflací?

celý článek »

Odpověď Václava Klause na dotaz studenta univerzity v St. Gallen ohledně Oty Šika

Dokumenty, 7. 2. 2014

Vážený pane,

děkuji za Váš lednový email. Závěr ledna jsme na naše setkání už zmeškali a v únoru budu v téže době v Kodani. Nevím, jestli Vám mohu v něčem pomoci. Myslím, že Ota Šik je v současnosti už „mrtvé téma“, je škoda se tím zabývat. Byl to odvážný politický projekt, pokus racionalizovat socialistickou (dnes se říká komunistickou) ekonomiku, ale nic už se k tomu dodat nedá. Prof. Šik byl ředitelem Ekonomického ústavu ČSAV, kde jsem od roku 1964 pracoval. 

celý článek »

Video: Vystoupení Václava Klause v pořadu České televize - Ekonomika ČT24

Dokumenty, 6. 2. 2014

Václav Klaus byl ve středu dne 5. února 2014 hostem v pořadu České televize - Ekonomika ČT24. Podívejte se na záznam rozhovoru na stránkách České televize. Odkaz na iVysílání České televize naleznete uvnitř článku.

celý článek »

Zápis ze čtvrtých Rozmluv na Hanspaulce: Umění, kultura a kulturnost - je exploze kulturních aktivit totožná s uměním a kulturností?

Dokumenty, 29. 1. 2014

V úterý odpoledne 28. ledna 2014 se konaly již čtvrté „Rozmluvy na Hanspaulce“, tentokráte na téma Umění, kultura a kulturnost - je exploze kulturních aktivit totožná s uměním a kulturností? Téma je to velké, diskuse, které se zúčastnilo více než dvacet účastníků většinou ze světa kultury, byla velmi živá, zazněla tam spousta mimořádně zajímavých tezí, které bohužel nelze v krátkosti všechny reprodukovat. Ukázalo se, což jsme trochu očekávali, že je nadhozené téma příliš širokým rámcem pro diskusi, že je nedostatečně specifické a málo ohraničující. Neaspirovali jsme na to, otázku v názvu jakkoli „vyřešit“.

celý článek »

Newsletter Institutu Václava Klause - leden 2014

Dokumenty, 22. 1. 2014

Lednové číslo měsíčníku Newsletter Institutu Václava Klause přináší text vystoupení Václava Klause na Euro Business Breakfast na téma „Šli jsme zpátky do Evropy a kam jsme nakonec došli?“. Výkonný ředitel IVK Jiří Weigl dále přispívá článkem k 1200. výročí úmrtí Karla Velikého a ekonomka Stanislava Janáčková v článku „Proč nic nefunguje aneb krize systému“ rozebírá důvody, proč tradiční hospodářská politika nefunguje.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu