Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Předmluva Václava Klause ke knize Petra Žantovského "Česká politika a média po roce 1989"

Dokumenty, 19. 11. 2013

Petr Žantovský je ve světě médií jako doma. Jako novinový, internetový i rozhlasový publicista je sám mediálně činný, jako dlouholetý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání poznal média jako objekt státní správy, coby pedagog se mediálním světem zabývá jako předmětem studia (vyučuje ekonomickou žurnalistiku na Národohospodářské fakultě VŠE a média a žurnalistiku na Akademii Jana Ámose Komenského a na Akademii managementu a komunikace).

celý článek »

Kondolenční dopis Václava Klause prezidentovi Polské republiky Bronislawu Komorowskému k úmrtí Tadeusze Mazowieckého

Dokumenty, 28. 10. 2013

Vážený pane prezidente, s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o skonu pana Tadeusze Mazowieckého, bývalého předsedy vlády Polské republiky. V závěru osmdesátých let byl prvním premiérem nekomunistické vlády ve střední a ve východní Evropě a významným způsobem se zasloužil o to, že éra komunistického režimu ve Vaši zemi a svým způsobem i v sousedních státech nenávratně skončila.

celý článek »

Newsletter Institutu Václava Klause - říjen 2013

Dokumenty, 15. 10. 2013

Říjnové číslo Newsletteru IVK obsahuje překlad anglického projevu Václava Klause z jeho vystoupení na Conservative Renewal Conference v Londýně. Naleznete zde rovněž článek fyzika, publicisty a překladatele Luboše Motla o páté zprávě Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), která se zabývá dopady změn klimatu, závěrečnou kapitolu z nové knihy Václava Klause a kolektivu autorů IVK „Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí“ a obvyklou anketu. Přejeme příjemnou četbu.

celý článek »

Přepis tiskové konference Institutu Václava Klause k uvedení nové knihy Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí

Dokumenty, 12. 10. 2013

V pondělí dne 7. října 2013 proběhla v sídle Institutu Václava Klause na pražské Hanspaulce tisková konference u příležitosti představení nové knihy kolektivu autorů IVK Česká republika na rozcestí - Čas rozhodnutí. Vystoupili zde výkonný ředitel IVK Jiří Weigl, ředitel nakladatelství Fragment Jan Eisler a Václav Klaus. Úplný přepis této TK naleznete uvnitř článku.

celý článek »

Zápis z druhých Rozmluv na Hanspaulce: Rezignovala demokracie na kontrolu represivní moci?

Dokumenty, 26. 7. 2013

Druhé Rozmluvy na Hanspaulce, tento nový žánr našeho Institutu, se konaly uprostřed léta (25. července) v neuvěřitelném vedru. Přesto je obdivuhodné, že se 22 pozvaných účastníků této diskuse zúčastnilo a vydrželo v plné pozornosti téměř tři hodiny, bez klimatizace.

celý článek »

Předmluva Václava Klause ke sborníku IVK „Margaret Thatcherová 1925 – 2013“

Dokumenty, 3. 7. 2013

Odchod Margaret Thatcherové je jednou z nejsmutnějších událostí letošního roku, alespoň pro nás. Margaret Thatcherová změnila svět. Zvítězila spolu s Ronaldem Reaganem ve studené válce, oslabila britské odbory, privatizovala státní podniky, vyhrála ve válce o Falklandy a celkově posílila svobodu jednotlivce a britskou národní suverenitu. Institut Václava Klause věnuje této mimořádné osobnosti speciální sborník.

celý článek »

Newsletter Institutu Václava Klause - červen 2013

Dokumenty, 28. 6. 2013

Třetí číslo měsíčníku Newsletter Institutu Václava Klause je uvedeno zápisem z prvních Rozmluv na Hanspaulce. Dále obsahuje článek historika, anglisty a překladatele Vítězslava Kremlíka, úvahu o stavu českého ekonomického školství od Václava Klause, analytický komentář IVK věnovaný druhému důchodovému pilíři a tradiční anketu. Přejeme příjemnou četbu.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu