Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Odpověď Václava Klause na…


Odpověď Václava Klause na otázky studentky brněnské Střední průmyslové školy chemické

Dokumenty, 9. 3. 2016

Milá Martino,

děkuji, že jste si na mne vzpomněla (nebo vzpomněli) a těší mne, že se na chemické průmyslovce někdo skutečně zabývá těmito společensko-vědními tématy.

Vaše otázky jsou na knihu, ne na pár vět. Knihy o tom píšu jiné, ty si přečtěte, tak aspoň pár odpovědí:

Co vnímáte jako největší nevýhody EU a proč?

VK: EU je ve své dnešní podobě supernacionálním centralizovaným státem, který likviduje suverenitu svých členských zemí. Navíc prosazuje svůj politický, ekonomický a sociální systém, který je vysoce neproduktivní a vede ke stagnaci celé Evropy, i nás.

Jaké by podle Vás bylo nejlepší řešení těchto a případně dalších nevýhod EU?

VK: Při ponechání zásadních, tedy definičních charakteristik současné EU žádné nejlepší řešení neexistuje. Dokonce není ani žádné ne-nejlepší řešení. Varianty jsou tři:

1. rozpuštění Evropské unie;
2. opuštění Evropské unie (naší zemí či řadou zemí);
3. hluboká transformace EU.

Nevím, co z toho je nejpravděpodobnější. Pravděpodobně nic. A proto si myslím, že to řešení nemá.

Co vše by se změnilo, kdyby náš stát vystoupil z EU?

VK: V rozporu s všeobecným názorem si myslím, že by se toho změnilo – na první pohled a bezprostředně – jen velmi málo. Říkat opak je přijetím evropských propagandistických názorů, které považují odchod z EU za katastrofu. Musím připomenout organizované rozdělení Československa, které  také mnozí viděli jako krok s „nedozírnými následky“, ale zeptejte se Vašich rodičů, kteří Vám řeknou, že se vlastně nestalo nic. Na ten den, měsíc, rok, si už vůbec nepamatují, nemají čím si ho vybavit.

Jak velký vliv má EU na výši našich daní? A proč?

VK: EU přímý vliv na výši našich daní nemá, ovlivňuje jen některé tzv. nepřímé daně. Nepřímý vliv je však velký – EU naše daně zvyšuje tím, že nás nutí k nefunkčnímu, přeregulovanému, ekonomicky nevýhodnému systému, který je v podstatě velmi „drahý“. Proto musí jednotlivé státy udržovat vysoké daně nebo je dokonce zvyšovat.

Jaká je největší výhoda členství našeho státu v EU?

VK: Žádnou největší výhodu našeho členství neznám. Žádné výhody naší členské země EU oproti takovým nečlenským zemím jako je Švýcarsko či Norsko nevidím. Švýcarsko a Norsko se nemusely „vracet“ z komunistické éry, žádnou neměly. Nám však členství v EU v tomto ohledu stejně nijak nepomohlo.

Jaký vliv má EU na naši národní suverenitu a jak moc to cítíme my obyvatelé?

VK: EU – zejména ve své post-maastrichtské a post-lisabonské éře – naši suverenitu likviduje. Jako občané to cítíme – rozhoduje se opět o nás bez nás. Debata o kvótách migrantů je toho velmi viditelným důkazem. Ale taková rozhodování probíhají každodenně.

V čem je největší problém zvyšování byrokracie pro českou republiku? A jak moc to ovlivňuje obyvatele ČR?

VK: Byrokracie potlačuje přirozenou aktivitu lidí, která je, či by být měla, chápána jako nejvyšší hodnota. Byrokracie své vlastní máme dost, ta evropská je navíc.

Jakým způsobem má EU vliv na naše ceny v obchodech?

VK: Bezprostředně EU ceny (stejně jako daně) neovlivňuje. Tisíce EU rozhodnutí však ovlivňují ceny nepřímo. Nadiktování povinného podílu tzv. obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie ceny samozřejmě dalekosáhle zvyšuje – zrovna dnes jsem v deníku E15 četl, že „německé domácnosti a firmy platí za elektřinu třikrát vyšší částku (díky poplatkům za rozvoj obnovitelných zdrojů), než kolik stojí elektřina na burze“. Trojnásobné zvýšení ceny oproti její ekonomické podstatě neprováděl ani komunismus.

Závěr: existence EU je pro Evropu, i pro nás, nevýhodou.

Milá Martino, doufám, že si z toho něco pro svou ročníkovou práci vezmete. A že to budete takto vysvětlovat svým spolužákům, rodičům, přátelům i sousedům :-)

Se srdečným pozdravem

Václav Klaus

9. 3. 2016

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu