Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident republiky nechal…


Prezident republiky nechal zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny bez podpisu

Tisková sdělení, 29. 5. 2009

Prezident republiky se rozhodl, že nebude blokovat shodu, která vznikla v parlamentu nad zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Svůj podpis však pod zákon připojit nemůže, protože by tím vyvolal klamné zdání, že s praxí, kterou tento zákon představuje, vyjadřuje svůj souhlas. 

Zákon je vnitrostátním prováděcím předpisem k Lisabonské smlouvě a jeho přijetím Ústavní soud podmínil její soulad s českou Ústavou. Podřizuje alespoň ty nejzávažnější postupy zástupců české vlády v Evropské radě a v Radě EU předchozímu souhlasu parlamentu a tím na vnitrostátní úrovni mírně eliminuje unijní demokratický deficit. Něco takového zde mělo a mohlo být již dávno, bez ohledu na Lisabonskou smlouvu. 

Zákon reaguje na Lisabonskou smlouvu a tzv. vázaným mandátem podmiňuje pouze použití pasarel, i když vůbec nic nebránilo tomu, aby jím byla podmíněna celá řada dalších jednání zástupců České republiky v Evropské radě a v Radě EU. 

Teď však nejde o věcnou argumentaci.

Radim Ochvat, ředitel Tiskového odboru, 29. května 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu