Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Křečovitá reakce ekologických…


Křečovitá reakce ekologických aktivistů

Články a eseje, 24. 2. 2004

Že je aktivistický ekologismus (či ekologický aktivismus) více obecnou ideologií o člověku, o jeho svobodě, o vztahu jednotlivce a státu, o manipulaci lidí pod záminkou vznešené ideje než upřímnou snahou o „udržitelný rozvoj“, o ochranu základních prvků životního prostředí a o hledání racionálních mechanismů, jak dobré životní prostředí docílit, je každému pozornému pozorovateli tohoto fenoménu posledních desetiletí snad už dostatečně jasné. Přesto dochází k věcem, nad kterými člověk vrtí hlavou a připomíná si, že se to neodehrává ani ve stalinském komunismu, ani v Orwellově utopickém 1984.

V roce 2001 publikoval dánský autor Bjorn Lomborg knihu s názvem „The Skeptical Environmentalist“ (kterou vydalo vážené nakladatelství Cambridge University Press). Jedná se o knihu, která je přístupná velmi širokému okruhu čtenářů svou čtivostí a svou relativní snadností. Jedná se o knihu, která je rozsáhlou statistickou studií o stavu životního prostředí. Je to kniha, která pro čtenáře zabývajícího se touto problematikou nepřináší nic převratného, co by už dávno neznal odjinud. Je to kniha, která dospívá k závěru, že řešení problémů životního prostředí je možné jen v bohaté a vyspělé společnosti pomocí bohatství a technologií a že řešení není v žádných katastrofických scénářích, vyžadujících plošná řešení brzdící ekonomický růst a přirozený vývoj lidské společnosti. Čili kniha je to optimistická, což ji činí velmi odlišnou oproti tradičnímu pesimismu environmentalistů. Kniha je také plná informací o tom, jak environmentalisté zveličují různá nebezpečí, vybírají jednostranné statistiky a desinformují veřejnost. Mně ale v této souvislosti vůbec nejde o recenzi této knihy.

Zajímavé je něco jiného. Takových textů je hodně, ale žádný nevyvolal takový protiútok a takovou nenávist. Je to pravděpodobně i proto, že autorem je jeden ze sympatizantů s úsilím o ochranu životního prostředí, čili jeden zevnitř. To vyvolalo neuvěřitelnou reakci a neuvěřitelné pokusy knihu (resp. autora) umlčet. Nemohu neuvést aspoň příklad. Dánský „Výbor vědecké nečestnosti“ (to je orwellovské slovo) knihu odsoudil za to, že „je proti standardům dobré vědecké praxe“. Tento jednostranný názor panelu plného odpůrců Lomborga sice vyvolal reakci v otevřeném dopisu 300 dánských akademiků, kteří proti tomuto závěru protestovali, ale útoky podobného typu – zcela neobvyklé ve světě, kde denně vycházejí stovky kvalitních i velmi nekvalitních odborných knih – stále pokračují.

Známý ekologický aktivista Paul Ehrlich (autor dnes snad už v očích všech absurdní knihy The Population Bomb z doby před 30 lety) dokonce napadl Cambridge University Press, že neprovádí standardní recenzní činnost, což se ukázalo být zcela nepravdivé, a bylo to jednoznačně vyvráceno.

To všechno ukazuje na to, že aktivističtí ekologové nechtějí, aby lidé Lomborgovu knihu četli, protože se bojí, že je v ní velmi přesvědčivě ukázáno, jak oni zacházejí s fakty, a protože se v ní argumentuje, že cestou k řešení ekologického problému jsou bohatství a technologie, což je pravým opakem jejich postojů. Jak je to možné? Proč stejné výbory na ochranu čestnosti vědců neatakují zjevné omyly excentrických ekologů? Proč neřekne Paul Ehrlich (a spousty dalších), že se před 30 lety totálně mýlili, když neomalthusiánsky předvídali celosvětové přelidnění již před rokem 2000? Proč Paul Ehrlich nepřizná, že prohrál svou slavnou veřejnou sázku s Julianem Simonem o tom, zda dramaticky roste či neroste vzácnost přírodních zdrojů (která je popsána v Lomborgově knize)?

Toto není z mé strany pokus o recenzi skeptického environmentalisty. Je to zamyšlení nad tím, proč ekology (ekologisty, aktivistické ekology, environmentalisty, „zelené“) tato kniha tolik zabolela. Kniha by u nás měla vyjít a bylo by zajímavé vidět, co by o ní řekli nebo napsali pánové Patočka, Kužvart nebo konec konců i Moldán. Pozorně to budu sledovat.

Václav Klaus, Newsletter CEPu, 24.2.2004

Otevřete si newsletter
ve formátu pdf:  Únor 2004

Na www.cepin.cz najdete rovněž
starší čísla newsletteru,
texty ze seminářů a další informace.

Centrum pro ekonomiku a politiku
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
tel. a fax: 222 192 406
email: cep@cepin.cz
www.cepin.cz

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu