Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty » Návrh závěrů ze schůzky…


Návrh závěrů ze schůzky předsedů demokratických politických stran ze dne 2.1. 2001 předložený V.Klausem na řešení situace v ČT

Ekonomické texty, 2. 1. 2001

Návrh závěrů
ze schůzky předsedů demokratických politických stran
ze dne 2. 1. 2001

předložený V. Klausem

Zúčastnění předsedové se shodují v tom, že poslední události v České televizi a kolem České televize poškozují nejen všechny strany dnešního sporu, ale i naši zemi jako celek a to i v zahraničí. Občané České republiky tím získali další důvod nedůvěřovat institucím českého státu, což je velmi nešťastné. Prohlašují, že tento spor vznikl výlučně mezi Radou ČT a zaměstnanci ČT. Dostal se však do politické roviny a má řešení pouze politické.

Proto se předsedové stran dohodli, že:

1. všichni politici a zejména všichni ústavní činitelé stran, které reprezentují, se s okamžitou platností zdrží jakéhokoli zasahování do sporu kolem České televize.  Zejména nebudou docházet do prostor ČT a veškerá svá politická jednání přesunou výhradně na parlamentní půdu;

2. delegují po jednom z členů Poslanecké sněmovny (nejlépe z členů Komise pro sdělovací prostředky, např. Langer, Buzková, Mlynář, Talíř), kteří okamžitě vstoupí do jednání s generálním ředitelem ČT a stávkujícími zaměstnanci a připraví scénář dalších kroků a návrh postupu jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Řešení vidíme v politicky garantovaném kompromisu, který bude znamenat buď společný odchod hlavních představitelů dnešního sporu nebo nalezení jejich možné koexistence;


3. po projednání Zprávy o České televizi dá Sněmovna Radě ČT doporučení dalšího postupu a pokud ta s tímto závěrem vysloví souhlas a uvede jej svým rozhodnutím v život, všechny zúčastněné strany tento postup podpoří;

4. navrhnou provedení hloubkového auditu hospodaření České televize v posledních letech a zajistí jeho veřejnou kontrolu.

Účastníci schůzky vyzývají:

5. stávkující zaměstnance ČT, aby okamžitě přestali nezákonně okupovat část budovy televize, aby přestali nelegálně vysílat a aby generálnímu řediteli umožnili normální činnost;

6. generálního ředitele a jím jmenované pracovníky, aby s okamžitou platností zmrazili veškeré personální změny, aby znovu zvážili některé provedené výpovědi a aby se jako gesto dobré vůle zavázali, že nebudou za události posledního týdne zaměstnance postihovat (s výjimkou případné trestně právní odpovědnosti);

7. všechny zaměstnance ČT, aby se - až do úplného vyřešení situace - přestali na televizní obrazovce věnovat tematice ČT;

8. Radu ČT, aby až do projednání celé záležitosti v Poslanecké sněmovně nedělala žádné nové nevratné kroky.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu