Klaus.cz


Hlavní strana » Co Klaus neřekl » Co Klaus neřekl, tentokráte o…


Co Klaus neřekl, tentokráte o armádě – dementi č. 41

Co Klaus neřekl, 9. 11. 2011

V článku „Omyly vrchního velitele“ se 8. listopadu neznámý autor, evidentní globalizační aktivista, Tomáš Weiss – v prostoru komentářů deníku Hospodářské noviny, nikoli jako dopis čtenáře – hrdinně pouští do vrchního velitele ozbrojených sil.

Prý se mé názory vyvíjejí od „nepochopení k hlubokému nepochopení“ a dokonce prý zpochybňuji „ve snaze o popularitu a budoucí voliče“(!), což je fascinující názor, „profesionální vojenské síly“, ač o tom v mém projevu na Velitelském shromáždění Armády České republiky dne 2. listopadu nebylo ani jedno jediné slovo.

Pan Weiss ve svém článku jako základní tezi říká, že jsem „prohlásil, že armáda by měla Česko chránit před globalizačními tendencemi ve světě a unifikačními trendy v Evropské unii“. Musím trvat na tom, že jsem nic takového neřekl. Tak hloupý opravdu nejsem. I když si myslím, že bychom se jako občané České republiky měli bránit proti globalizačním a unifikačním tendencím, nenapadlo by mne chtít, aby to dělala armáda.

Řekl jsem něco úplně jiného: „potřebu armády pomůžete obhájit, jen když budete spolu s některými z nás obhajovat existenci našeho státu – ve světě před globalizačními a v Evropě před unifikačními tendencemi“. Řekl jsem tím, že stěžování si na už řadu let se snižující objem finančních prostředků pro armádu se dá zastavit jenom tím, že lidé – v České republice, nikoli v hypotetickém „globalizovaném světě“ – uvěří v potřebnost dobře vyzbrojené armády České republiky.

Potřebnost armády stojí a padá s potřebností státu. Jedině stát může mít armádu, různé organizace mohou mít bezpečnostní agentury. Proto jsem s nadsázkou vyzval své posluchače, vrcholné vedení armády, že více peněz na armádu získají, když budou obhajovat potřebu našeho státu, ne že budou – jak píše pan Weiss – jako „mechanizovaný prapor útočit na kanceláře nadnárodní společnosti někde na okraji Prahy“. Jestli tento pán učí studenty na vysoké škole, pak je to smutné.

Vyučovat mne, že „armáda musí být od politiky jasně oddělena“ a že musí být „naopak politikům podřízena“ je zbytečné. To vím. Snažil jsem se však globalistům vysvětlit, že region (a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, kde – zdá se – autor také pracuje, chce Evropu regionů a nikoli států) – jihočeský, hornorakouský, ale ani Durynsko či region Odra-Nisa nemohou mít armádu. Mohou mít své bezpečnostní agentury.

Václav Klaus, 9. listopadu 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu