Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na slavnostní vojenské přísaze

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2011

Vážení vysocí ústavní činitelé, dámy a pánové, vojáci,

jsou to již tři roky, co se zde – na Hradčanském náměstí, v těsné blízkosti Pražského hradu – naposledy konala slavnostní vojenská přísaha, tedy něco, co bylo vždy považováno za jednu z významných součástí oslav nejdůležitějšího státního svátku naší země, Dne vzniku samostatného československého státu. Jsem rád, že se vojenská přísaha opět letos koná a jako prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil chci při této příležitosti novým vojákům Armády České republiky upřímně poblahopřát.

Vojáci,

složení vojenské přísahy není jen symbolický akt. Je to také akt právní, kterým jste na sebe dobrovolně převzali řadu povinností a velkou odpovědnost. Touto přísahou navazujete na vojenské tradice naší země. Přísahu skládali příslušníci československých legií vytvořených v průběhu první světové války, stejně tak účastníci druhé světové války, která se do dějin zapsala jako nejrozsáhlejší a nejničivější válečný konflikt naší planety. Zatímco ti první bojovali především za vytvoření společného státu Čechů a Slováků, hlavním cílem těch druhých bylo osvobodit svou, již existující vlast od německých okupantů a navrátit na její území svobodu a demokracii. Na hrdinství a odhodlanost Vašich předchůdců při výkonu své vojenské služby nezapomínejte. Pro tyto vojáky nebyla vojenská přísaha pouhou proklamací, brali ji velmi vážně. Mělo by tomu tak být i u Vás.

Slavnostní akt, v jehož rámci jste před malou chvílí složili vojenskou přísahu, by pro Vás měl zůstat jedním z nezapomenutelných životních okamžiků. Slíbili jste věrnost České republice, odhodlání ji bránit a zavázali jste se ke statečnosti a ukázněnosti. O to všechno usilujte s plným nasazením nejen v průběhu své budoucí vojenské kariéry, ale i v občanském životě.

Vojáci,

dovolte mi, abych Vám popřál mnoho pracovních úspěchů, štěstí a osobní spokojenosti a - v neposlední řadě - abych předem poděkoval Vašim blízkým za podporu, kterou Vám budou muset v průběhu Vaší profesionální vojenské služby poskytovat.

Václav Klaus, Hradčanské náměstí, Praha, 28. října 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu