Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Radim Ochvat: Milost…


Radim Ochvat: Milost prezidenta Klause se koupit nedá

Jinýma očima, 22. 10. 2011

Včerejší "mediální provokace" Respektu (kolikátá už v pořadí?) ohledně zaplacené milosti paní Kadlecové nás nemůže nechat v klidu. Obvinění, které vykonstruoval tento plátek, stojí na svědectví jedné "údajné" výpovědi odsouzené u lékaře. Novinové a webové titulky pak tuto zaručenou zprávu ženou dál a snaží se z hlavy státu a jeho kanceláře udělat téměř lupiče. Spousta lidí si po přečtení tohoto "závažného" textu se "závažnými" skutečnostmi jistě pokládá základní dotaz: je milost zaplacená, zkorumpovaná?

Jednoznačná odpověď z naší strany je, že to není možné, tedy kategoricky říkám, že nikoli! Systém posuzování žádostí o milost je u tohoto prezidenta stanoven tak, že jakoukoli možnost zneužití z naší strany vylučuje. Již několikrát jsme řešili, zda ho médiím ukázat, nakonec jsme se vždy s ohledem na řadu skutečností, ochrany osobních údajů a jiných okolností rozhodli, že tak neučiníme. Při udělení milosti rozhodují humanitární, zdravotní a jiné vážné důvody. Prezident bere kromě jiného v potaz lékařské zprávy, přímluvy lidí, občanů měst, zájmových seskupení, jiná dobrozdání, atd.

V tomto případě udělení milosti se dle klíče argumentů pro sešlo vše (i když je to z podstaty přímá kompetence hlavy státu, kterou může naplnit bez zdůvodnění). Za tehdy odsouzenou se postavil starosta města Chýše (jeho dopis s datem 12. 8. 2009 hovořil v její prospěch jednoznačně) a také jeho místostarosta. Za paní Kadlecovou se však postavili také občané města, skupina jejích přátel, širší rodina, jedna z nejmenovaných organizací, atd. Suma sumárum se za ni postavilo více než sto lidí z devíti různých okruhů jejího přímého či nepřímého života. Svůj hlavní argument vystavil také pan doktor v několika lékařských zprávách. Dohromady je to šestadvacet stránek popsaného textu žadatelů o milost, jejích přímluv a lékařských zpráv. Kolik a jakých ještě potřebujete vedlejších a podpůrných argumentů, abyste se mohli jednou milostí zabývat a nakonec vážně řešit, zdali ji té či oné konkrétní osobě udělíte?

Akce Respektu je nevěrohodná provokace. Její hra na "zkorumpování procesu milostí tohoto prezidenta" bez jakéhokoli důkazu je vážným a nepodloženým obviněním. Důkazem transparentnosti udělování milostí prezidenta Václava Klause je to, že na rozdíl od svého předchůdce zveřejňuje celá jména omilostněných, nikoli jen iniciály, a také jasné důvody udělení milosti. Tím se samozřejmě mnohokrát vystavuje nejrůznějším spekulacím a provokacím podobného typu. Zejména v případě, kdy na Pražský hrad dorazí v průměru přes dva a půl tisíce žádostí o milost za rok. V našich silách není jednotlivé milosti prověřovat ve stylu detektivní kanceláře, to nám nedovoluje mimo jiné zákon. Pokud jsou u milosti záruky konkrétních lidí, jasné, orazítkované a podepsané lékařské zprávy s vážnými anamnézami dotyčných, pak je odpovědnost za celý proces také na nich. Zvlášť když někteří z nich po dvou letech zapomněli na to, za co se kdysi přimlouvali.

Radim Ochvat, ředitel Tiskového odboru KPR, Právo, 18. října 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu