Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Teze k vystoupení prezidenta…


Teze k vystoupení prezidenta republiky na konferenci „Problémy životního prostředí a zdraví obyvatelstva v kontextu současného rozvoje regionu“

Projevy a vystoupení, 15. 10. 2007

Děkuji za pozvání na zahájení Vaší dnešní konference, jejíž téma je velice aktuální. Je určitě aktuální v pohledu celosvětovém, ale ještě daleko více v pohledu regionálním a lokálním. Je totiž velmi snadné dívat se na problém životního prostředí celoplanetárně, jak to činí Al Gore a jemu podobní. Je za to možné dostávat Nobelovy ceny míru, ale se skutečným životním prostředím to nedělá vůbec nic. Navíc jsem rád, že se tohoto tématu u Vás v regionu chopila akademická obec, která je pro něj daleko vhodnější, než tribuny (či tribunály) environmentalistických ideologií.

Je naprosto nezbytné, abychom debatu o životním prostředí snesli z nebe na zem, abychom ji založili na tvrdých datech a na měřitelných indikátorech, abychom ji převedli do světa exaktního zkoumání a věcné argumentace. Fráze a alarmistický pokřik může pomoci populistům, nikoli samotnému řešení problému.

Lidé žijící v severočeském regionu, jehož příroda byla tak těžce poraněna v éře komunismu, v dobách tzv. plánovaného hospodářství, v situaci, kdy jsme si dovolili rezignovat na informace přicházející z cen i na soukromé vlastnictví, které je jediným konečným ochráncem životního prostředí, vědí dobře, o čem mluvím. Jde jim o prostředí pro život člověka a o kvalitu života člověka, nikoli o pohodu nějaké anonymní bytosti zvané „životní prostředí“, kterou si však někteří lidé troufají zastupovat. Toto odlišení je základním východiskem, to musí být základním kritériem našeho pohledu na tyto věci. Jde nám o prostředí pro život nás, kteří žijeme, nebo přesněji žijete, právě zde. Proto se nemůžeme smířit s ideologickými floskulemi v ústech těch, které zajímá spíše osud všehomíra, než to, jak vypadá potok za vesnicí.

Váš kraj se viditelně uzdravuje a proto, prosím, nebagatelizujme úspěchy, kterých bylo za posledních 18 let dosaženo. Gigantický program odsíření uhelných elektráren právě ve Vašem regionu radikálně změnil měřitelné parametry kvality vzduchu, vody či lesa. Za tím stály ohromné investice a já jsem přesvědčen, že rozhodnutí o nich bylo rozhodnutím správným. Mnoho problémů zůstává a o těch je třeba hovořit. Každý z Vás to ví daleko lépe než já, i když je tato moje oficiální třídenní návštěva Ústeckého kraje vhodnou příležitostí k tomu, abych se s tím blíže seznámil.

Podstatné je vidět tento problém v kontextu problémů ostatních. Izolovat ho od ostatních a nadřadit ho nad ostatní je fatálně mylné, i když se to někteří snaží stále znovu a znovu dělat. Lidská volba je vždycky volbou alternativ, často dilematických, a proto vyžaduje racionalitu, nehysterii a logické uvažování. Dnešní soustředění pozornosti na velmi zvláštní problém globálního oteplování, nesmyslné samo o sobě, hrozí ztrátou pozornosti vůči životnímu prostředí v malém. To dnešní environmentalisty moc nezajímá z jednoho jediného důvodu – může být radikálně zlepšeno, či dokonce vyřešeno. A to je nebaví. Oni potřebují problém, který řešitelný není a který ani nemůže být vyhodnocován v rámci jejich vlastních životů. To je ideální environmentalistické téma pro všechny populisty. Zodpovědné lidi zajímá životní prostředí zde a nadosah. Zajímá je, co se dá konkrétního a bez velkých fanfár udělat. Věřím, že právě o tom je Vaše dnešní konference.

Václav Klaus, Severočeské divadlo v Ústí nad Labem, 15. října 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu