Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Odpověď prezidenta republiky…


Odpověď prezidenta republiky na otázku časopisu Týden ohledně toho, proč nepřipojil svůj podpis pod petiční omluvu MUDr. E.Z.Uzunogluovi

Tisková sdělení, 30. 10. 2007

"Lidsky mne velmi mrzí vše, co musel pan Uzunoglu u nás vytrpět. Nikdy jsem se tím netajil a nepřišel jsem k tomuto názoru až nyní.

Nemohu se však jako prezident republiky omlouvat za postupy justice, která je u nás pravděpodobně nejnezávislejší na celém světě. Mimo jiné tak nemohu učinit i proto, že by to opět mohlo být interpretováno jako – z mé strany – nepřípustné ovlivňování soudů. Proto jsem ve své ústavní funkci podpis k petičnímu archu Františka Janoucha, Libuše Šilhánové a dalších nemohl připojit."

Václav Klaus, 30. října 2007

Připojuji dopis, který jsem autorům petice dne 29. srpna 2007 na toto téma odeslal:

Váženy pane doktore Janouchu,
vážená paní doktorko Šilhánová

obdržel jsem Vaši naléhavou a opakovanou žádost, abych se omluvil „panu MUDr. Ergünu Yektovi Uzunogluovi za policejní a soudní příkoří, jehož se mu v naší České republice dostalo.“

Nejprve by bylo správné, abych Vám napsal, že Vaší žádosti nehodlám vyhovět, i když Vašim pohnutkám rozumím. Jsem přesvědčen, že pro to existují racionální a pochopitelné důvody.

Odkazujete se na sto let starou kauzu Alfréda Dreyfusse. Nejsem přesvědčen o tom, že v případě dr. Uzunoglua je srovnání s touto kauzou s rasovým podtextem, která kdysi rozdělila Francii, přiměřené.

Kauzu pana Uzunoglua znám jen z novin. Respektuji rozhodnutí naší justice a mám pochopení pro pocity, které pan Uzunoglu po dlouhá léta vyšetřování prožíval.

Vím také, že podobných případů je – bohužel – více. V mnoha desítkách tisíc trestních kauz je to možná statisticky pochopitelné, ale určitě ne omluvitelné. Naše justice se především v délce projednávání některých kauz musí ještě hodně zlepšit a to nejen ve vztahu k cizích státním příslušníkům.

Nemyslím, že by věci prospělo, kdybych já, jako prezident republiky, psal ve všech těchto případech omluvné dopisy. Jsem přesvědčen, že náš právní řád pamatuje v podobných situacích například na odškodnění, jakkoli je mi jasné, že to neřeší morální a psychologickou stránku věci.

Nemyslím také, že by pan Uzunoglu sám vymáhal po prezidentu České republiky podobnou omluvu. Jsem si jist, že velmi dobře zná české právní prostředí a tím i kompetence a odpovědnost jednotlivých ústavních činitelů.

Poučení z tohoto a mnoha dalších podobných případů může být jediné: místo spektakulárního gesta se co možná nejvíce snažit, aby jich bylo co nejméně. Ujišťuji Vás, že se o stav české justice zajímám trvale aže v tom rozhodně nehodlám polevit.

Zdraví Vás

Václav Klaus

V Praze dne 29. srpna 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu