Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Odpověď prezidenta republiky…


Odpověď prezidenta republiky na dopis předsedy Syndikátu novinářů ČR Miroslava Jelínka

Dokumenty, 12. 2. 2009

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Váš dopis, kterým mne jako představitel profesní novinářské organizace žádáte, abych vrátil Poslanecké sněmovně PČR k novému projednání novelu trestního řádu, jehož součástí je také ustanovení zvyšující rozsah sankcí proti tomu, kdo protiprávně zveřejní odposlechy telefonních hovorů občanů.

Vašemu zájmu, respektive zájmu novinářské obce a majitelů médií, rozumím. Rolí prezidenta však není stát na pozicích jakékoli skupinové zájmové organizace, byť má v rukou mocné sdělovací prostředky, ale sledovat pokud možno zájem celku. Protizákonné zveřejňování policejních a jiných odposlechů před jejich soudním projednáním významně zkracuje a ohrožuje práva nevinných občanů. Jen soud může říci, zda odposlech přispěl k odhalení případné trestné činnosti či nikoli. Tuto roli v demokratickém státě nemůže nahrazovat kdokoli jiný, tím méně různí senzacechtiví novináři.

Chci současně zdůraznit, že dlouhodobě oponuji snahám policie (ale i soukromých služeb) pořizovat stále větší počet odposlechů telefonních hovorů, a tím zásadně vstupovat do soukromí občanů a omezovat je. Ilegální zveřejňování těchto odposlechů pak navíc jen zvyšuje „poptávku“ po této sporné policejní metodě. Protože ani z hlediska ústavnosti nevidím v tomto zákoně, který Poslanecká sněmovna přijala velkou většinou, žádný zjevný problém, zákon k novému projednávání parlamentu vracet nebudu.

Věřím, že pokud se odmyslíte od své funkce v Syndikátu novinářů, moje rozhodnutí jako občan pochopíte.  

S pozdravem

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu