Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Teze pro vystoupení…


Teze pro vystoupení prezidenta republiky na Národních dožínkách

Projevy a vystoupení, 25. 8. 2007

1) Děkuji za opětovné pozvání na tuto tradiční akci českých zemědělců. Na tento svátek zemědělců jezdím opravdu rád;

2) je to nenahraditelná příležitost setkat se s mnoha lidmi, promluvit o řadě témat, uvidět zajímavé vystavované exponáty a já musím dodat, že člověk toho musí také hodně sníst. Musí vyzkoušet kvalitu českého zemědělství a potravinářství;

3) slovo kvalita zde letos kolem sebe slyšíme pořád, a to je dobře. Jedině tak je možné obstát v tvrdé konkurenci. Vím, že české potraviny kvalitní jsou a že už snad definitivně končí představy, že co je cizí, to je lepší. Tato etapa by už měla být za námi;

4) konkurence je a bude, a nebude menší. Odbyt bude vždy problémem, žádný automatismus prodeje vyrobeného nikdy nenastane. I to už snad všichni chápou. Žádný protekcionismus není nadějí. Nechceme ho vůči nám, nepoužívejme ho vůči jiným;

5) nechme maximálně fungovat trh, ale trh, který by nebyl deformován zemědělskou politikou EU, která není racionální. Potřebujeme evropský trh, kde jsme si ale díky svému nedůraznému vyjednávání pro sebe dostatek prostoru nevytvořili. Potřebujeme trh, který bude strukturován tak, že na něm nebude dominovat – a své podmínky diktovat – několik mocných účastníků. Vím, že právě toto naše zemědělce a potravináře trápí;

6) novým jevem současnosti je nepotravinářské zemědělství, což je jev velmi komplikovaný a vnitřně rozporný;

a) určitě je dobře, že vzniká další šance pro zemědělskou produkci, ale má to dva „háčky“;

b) může to velmi snadno narušit dnešní jistou rovnováhu na zemědělském trhu a vést k růstu cen potravin. Náznaky toho již dnes vidíme;

c) poptávka tohoto typu není zcela autentická. Je do značné míry umělá, je vytvářena popletenými teoriemi o vyčerpávání zdrojů a podobnými environmentalistickými smyšlenkami a je umožňována naprosto neadekvátními státními dotacemi a subvencemi;

7) tady ale není žádný odborný seminář. Tady jsou dnes NÁRODNÍ DOŽÍNKY. Je to chvíle oslavy a poděkování. Dovolte mi proto na závěr, abych českým zemědělcům a potravinářům touto formou zcela oficiálně poděkoval.

Václav Klaus, České Budějovice, 25. srpna 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu