Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje


Václav Klaus pro MF Dnes: Mesianistické iluze vs. smysluplná politika státu

Články a eseje, 11. 11. 2020

V dnešní éře koronaviru jsme svědky narůstající autokracie (či despotismu), neboli opětovného diktátu politiky a omezování svobody a demokracie občanů – ve jménu iluzorních morálních imperativů, které jsou absolutizovány a vydávány za nesporné a nediskutovatelné.

celý článek »

Polemika: Václava Bělohradského Vanity Fair

Články a eseje, 6. 11. 2020

Je normální, že jakýkoli text autora, který svá stanoviska ostře formuluje, dělí společnost na jeho fanatické stoupence a fanatické odpůrce. To však není případ Václava Bělohradského. Ten, věren svému opravdu dialektickému myšlení, je schopen v jednom textu napsat věty, které vyvolají ostrý souhlas i ostrý nesouhlas u stejné skupiny lidí. Musím přiznat, že do této skupiny patřím i já. Pro ulehčení své orientace v jeho posledním článku jsem si podtrhával dvoubarevně – zeleně (souhlasně) a červeně (nesouhlasně).

celý článek »

Dejme si pozor na pány Wagnery, Flégry a Hořejší

Články a eseje, 3. 11. 2020

Předesílám, že se v této své krátké replice nechci pokoušet o nějakou novou originální interpretaci posledních velmi sporných dat o vývoji koronavirové epidemie u nás. Děsí mne něco jiného než růst některých z publikovaných dat. Děsí mne postoj pana Wagnera (Neviditelný pes, Koronavirus: Doba postfaktická, 27. října 2020), který jakýkoli odlišný názor od svého automaticky, agresivně, autoritativně a hodně zvysoka označuje za lživé informace či dezinformace. Proti nim staví „vědecká fakta“. To je zásadní nepochopení metodologie vědy.

celý článek »

Nikdy nekončící hra se statistikami

Články a eseje, 26. 10. 2020

Zarputilí podporovatelé testování, trasování, rouškování a zakazování všeho možného i nemožného dnes a denně šermují statistikami a omračují nás vždy tím číslem, které v daném okamžiku vypadá co nejhrůzostrašněji. Když se náhodou objeví statistika, která nevypadá hrůzostrašně, je uváděna jen okrajově a je na ni hned zapomenuto.

celý článek »

Václav Klaus: Zajímavá anglická kniha o destrukci Západu

Články a eseje, 25. 10. 2020

Je nás mnoho, kteří považujeme téma rozbíjení základů západní civilizace za zásadní fenomén naší doby. I náš institut v létě vydal sborník textů s názvem „Sebedestrukce Západu“ (IVK, Praha, publikace č. 52, 2020). Je nás mnoho, kteří k tomu přidáváme upřesnění „sebe“, neboť se nedomníváme, že nás ničí Východ (nebo Jih).

celý článek »

Mylná tolerance obřích dluhů

Články a eseje, 16. 10. 2020

Klasický učebnicový pohled ekonomů říká – a bylo to respektováno po celá staletí – že je rozpočtový deficit státu zlo a nezodpovědnost. Platí i to, že čím větší deficit, tím větší zlo. Zde může ekonom skončit a eventuálně připustit, že sice existují výjimky jako války, ale je třeba připomenout, že ty většinou způsobují naprostý rozvrat financí státu a vedou k vysokým inflacím, které likvidují peněžní systém.  Často je následkem i rozvrat politický a společenský.

celý článek »

Covid a synergie zhoubných idejí

Články a eseje, 7. 10. 2020

My – ekonomové a zástupci dalších společenskovědních oborů – nezkoumáme medicínské souvislosti či zákonitosti této nové nemoci, ale na základě pozorného sledování i medicínských dat sdílíme názor, že tato nemoc nemá hrůzné projevy velkých pandemií minulosti a že se tato nemoc drtivé většině našich spoluobčanů nezdá být fatálně nebezpečná. Nezkoumáme ani příčiny jejího vzniku, ani způsob jejího šíření a ani možnosti jejího léčení. Nás zajímá její dopad na společnost, který je zjevně daleko závažnější než její nebezpečnost medicínská.

celý článek »

Třicet let od německého znovusjednocení

Články a eseje, 1. 10. 2020

Když jsem začal psát tento text, bezmyšlenkovitě jsem ho nadepsal „třicet let od německého sjednocení“. Pak jsem to opravil na znovusjednocení (ač toto slovo čeština nezná), ale Němci jsou na tento malý doplněk velmi citliví. Neměli bychom opomíjet, že se sjednotili už v závěrečné třetině 19. století. Třicáté výročí nového sjednocení se připomínat má, v Německu nesporně i slavit. Před rokem jsem při 29. výročí této události měl projev v historické budově  bavorského zemského parlamentu v Mnichově a ptal jsem se, jestli to u nich opravdu slaví? Jestli to slaví běžní Bavoráci? Ptal jsem se proto, že jsem tam v tento den žádné oslavy neviděl.

celý článek »

Zacykleni v koronaviru

Články a eseje, 24. 9. 2020

Covidová hysterie kulminuje. Slova „covid“ a „koronavirus“ opět dominují mediálnímu zpravodajství. Není to však žádná druhá vlna nemoci (neboť ta vlny nemá), je to druhá vlna poplašných zpráv, která byla alarmisty dlouho dopředu avizovaná. Je Covid-19 – pouhou nemocí nebo instrumentem k přeměně společnosti?

celý článek »

Americká kulturní revoluce nás může zničit neméně než před 100 lety revoluce ruská

Články a eseje, 11. 9. 2020

Během nedělní Partie televize Prima (dne 5. července) jsem byl tázán, co si myslím o právě probíhajícím – svým rozsahem a svou mírou násilí v minulosti neznámém – fenoménu americké společnosti, kterým je ničení pomníků vůdců americké demokratické revoluce. Bez dlouhého přemýšlení jsem odpověděl, že to považuji za radikální útok na samu podstatu americké společnosti a – při enormním „kulturním“ (přesněji civilizačnímu) vlivu Ameriky na nás všechny – i za útok na společnost Západu jako celku. A protože – mimo jakoukoli pochybnost patříme do Západu – i na společnost naši.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu