Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje


Třicet let od německého znovusjednocení

Články a eseje, 1. 10. 2020

Když jsem začal psát tento text, bezmyšlenkovitě jsem ho nadepsal „třicet let od německého sjednocení“. Pak jsem to opravil na znovusjednocení (ač toto slovo čeština nezná), ale Němci jsou na tento malý doplněk velmi citliví. Neměli bychom opomíjet, že se sjednotili už v závěrečné třetině 19. století. Třicáté výročí nového sjednocení se připomínat má, v Německu nesporně i slavit. Před rokem jsem při 29. výročí této události měl projev v historické budově  bavorského zemského parlamentu v Mnichově a ptal jsem se, jestli to u nich opravdu slaví? Jestli to slaví běžní Bavoráci? Ptal jsem se proto, že jsem tam v tento den žádné oslavy neviděl.

celý článek »

Zacykleni v koronaviru

Články a eseje, 24. 9. 2020

Covidová hysterie kulminuje. Slova „covid“ a „koronavirus“ opět dominují mediálnímu zpravodajství. Není to však žádná druhá vlna nemoci (neboť ta vlny nemá), je to druhá vlna poplašných zpráv, která byla alarmisty dlouho dopředu avizovaná. Je Covid-19 – pouhou nemocí nebo instrumentem k přeměně společnosti?

celý článek »

Americká kulturní revoluce nás může zničit neméně než před 100 lety revoluce ruská

Články a eseje, 11. 9. 2020

Během nedělní Partie televize Prima (dne 5. července) jsem byl tázán, co si myslím o právě probíhajícím – svým rozsahem a svou mírou násilí v minulosti neznámém – fenoménu americké společnosti, kterým je ničení pomníků vůdců americké demokratické revoluce. Bez dlouhého přemýšlení jsem odpověděl, že to považuji za radikální útok na samu podstatu americké společnosti a – při enormním „kulturním“ (přesněji civilizačnímu) vlivu Ameriky na nás všechny – i za útok na společnost Západu jako celku. A protože – mimo jakoukoli pochybnost patříme do Západu – i na společnost naši.

celý článek »

Wir schaffen das. Tragický omyl i pět let poté trvá

Články a eseje, 4. 9. 2020

Čas běží velmi rychle a na leccos proto zapomínáme. V současnosti plně žijeme koronavirovou pandemií, i když někteří z nás se spíše trápíme zneužíváním této pandemie pro zesílení manipulace lidí státem (která i předtím nebyla malá). Vedle koronaviru prožíváme také období popírání a ničení našich dějin, hodnot a tradic pod heslem Black Lives Matter a dalšími podobnými excesy dnešní agresivní, tzv. kulturní, revoluce.

celý článek »

Ještě jednou k výročí osvobození

Články a eseje, 14. 7. 2020

V roce 1951 vydali dva mladí historici, později prominentní disidenti Karel Bartošek a Karel Pichlík, odpudivý pamflet s názvem „Hanebná úloha amerických okupantů v západních Čechách v roce 1945“. Podobný žánr, pouze s opačným znaménkem, předvedl v Lidových novinách 3. července 2020 lékař Miroslav Palát v textu nazvaném „Klaus a přepisování dějin“.

celý článek »

Kdo má zájem na reinterpretaci druhé světové války

Články a eseje, 30. 5. 2020

Sedmdesáté páté výročí konce druhé světové války – byť zastíněné koronavirovou epidemií – se stalo daleko větším tématem veřejné diskuse, než tomu bylo při všech předcházejících kulatých výročích konce války. To jen potvrzuje, že jisté vlivné síly dnešního světa nejsou s výsledky této největší války v lidských dějinách ani po třech čtvrtinách století (a po zásadních proměnách Evropy i světa) smířeny a že usilují o jejich revizi.

celý článek »

Víme toho už tolik, abychom se mohli ohlížet zpět?

Články a eseje, 29. 5. 2020

První zmínky o koronavirové infekci (rok výroby 2020) přicházely již v průběhu ledna letošního roku. Já jsem byl ve slovenské televizi TA3 na nemoc Covid-19 prvně tázán v prvních dnech února. Hned poté začínaly přicházet poplašné zprávy z Itálie. Pak se z ní vrátili naši lyžaři. V polovině března byl vyhlášen nouzový stav a karantény všeho druhu.

Běžný život a ekonomika se zastavily více, než jsme zažili v průběhu našich životů. Přesto se táži, zda už máme nárok (a dostatečný nadhled) rekapitulovat? Deník E15 mne k tomu vybídl, tak musím. Kdybych psal email, přidal bych k předchozí větě smajlík.

celý článek »

Pojďme vážně diskutovat (aneb nezapomínejme pro pokrokářskou radikální levici na „starosocanství“)

Články a eseje, 21. 5. 2020

Pozorně čtu Právo a Salon Práva a objevuji tam zajímavé texty a postoje. Pravice bohužel nic takového nemá. Kdysi částečně hrály tuto roli brněnské Kontexty a Revue politika.  Teď už bohužel nikoli. V Salonu Práva jsem čítal cenné příspěvky autorů Kellera, Druláka, Barši, ale i Bělohradského. Nacházel jsem v nich myšlenky, které mne obohacovaly a se kterými jsem mohl i souhlasit. Byly v lecčems méně triviální než texty tzv. pravičáků.

celý článek »

Příspěvek do „Knihy přání“ Eduardu Harantovi k jeho devadesátinám

Články a eseje, 19. 5. 2020

Jsem člověk, který se seznámil s panem Harantem (přiznám se, že jsem si dodnes – vzhledem k úctě, kterou vůči němu cítím – nikdy nedovolil použít jeho křestní jméno) až v jeho už „dospělém věku“, před zhruba třiceti lety. Komunismus lidem jako já neumožňoval jezdit do Rakouska a ani on v té době často nejezdil do země, ve které sice nikdy dlouho nežil, ale která mu byla nesmírně blízká.

celý článek »

Poselství prezidenta Václava Klause k 75. výročí konce druhé světové války

Články a eseje, 7. 5. 2020

Dámy a pánové, vážení pamětníci, ale i Vy všichni, kteří si připomínáte 75. výročí konce 2. světové války,

v prvních květnových dnech si tradičně připomínáme konec druhé světové války, válečných hrůz do té doby nepředstavitelných rozměrů, které zasáhly celý svět. Ve velkých a malých městech, u národních památníků, nenápadných pomníčků i pamětních desek se obvykle konají pietní akty a slavnostní shromáždění, kterých se stále aktivně účastní ti, pro které jsou události výročního Dne vítězství spojeny s osobními vzpomínkami, prožitky a emocemi. Zejména na válečné veterány, na které bych se chtěl těmito řádky obrátit.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu