Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Václav Klaus pro Lidové…


Václav Klaus pro Lidové noviny: Mirek Macek nám bude nesmírně chybět

Články a eseje, 3. 5. 2024

V noci na Prvního máje přišla pro mnohé nesmírně smutná a překvapivá zpráva, zemřel Mirek Macek. Já úplně překvapen nebyl. Před dvěma týdny mi telefonoval, dlouho jsme si povídali a já vycítil, že se blíží konec. Řekl mi, že z vlastního rozhodnutí opustil olomouckou nemocnici, že se vrací domů a že se vzdává jakýchkoliv dalších pokusů o zastavení vážné nemoci. Mluvil vyrovnaně a rezolutně, měl jenom starost o svou ženu Petru. Právě z toho jsem pochopil, že se opravdu loučí. 

Mirek Macek byl vskutku renesanční osobností s obrovským množstvím zájmů a aktivit. Když jsme se na jaře 1990 potkali v politice v Občanském fóru, zaujalo mne, že on - zubař - dokázal v minulosti uběhnout maratón, že ve svém rodném Zábřehu dlouhá léta vedl filmový klub i že stačil přeložit a vydat knížku Shakespearových sonetů. To jsem ještě nemohl tušit, že o desetiletí později vystaví na zámku v Litomyšli svou osobní sbírku obrazů s názvem „Krajina mého srdce“. Naši zemi opravdu miloval.

Přesto je české veřejnosti známý zejména jako politik a následně jako neúnavný glosátor našeho veřejného dění. Jeho internetový blog Viditelný Macek (jako úžasně vtipná parafráze konkurenčního, ideově velmi odlišného blogu Neviditelný pes) mnoho lidí dychtivě četlo.

Byl jedním z mých nejbližších politických spolupracovníků. Byl politikem, který měl významný podíl na vzniku české polistopadové autentické pravice a byl klíčovým spoluzakladatelem ODS. Skoro se odvažuji říci, že by bez něho ODS buď nevznikla, nebo by vznikla ODS poněkud jiná. Dlouhá léta jsem v projevech doma i v cizině opakoval jeho výrok, že pro nás je osou našeho myšlení čtveřice slov (jedinec, rodina, obec a stát) a to právě v tomto pořadí. V dnešním kontextu musím podotknout, že tam nebyl žádný nadstát, žádná Evropská unie. 

Mirka jsem si nesmírně vážil pro jeho jasné politické myšlení, pro jeho schopnost srozumitelně formulovat své názory a pro jeho přesvědčivé vystupování, kterým uměl strhnout lidi kolem sebe. Byl pracovitý, byl nebojácný a ryze pravicový člověk. Jeden kolega mi včera připomněl jednu důležitou věc, že Mirek Macek začínal připravovat další volební kampaň hned druhý den po skončení voleb. 

Naše veřejnost jej, kromě člověka politického, zná jako úspěšného a oblíbeného spisovatele. Nebojácně se pustil do několikadílného pokračování Jirotkova Saturnina a psal i detektivky.  

Jeho milovaným koníčkem byla zahrada, kterou po „mackovsku” přetvořil do překrásného místa klidu a pohody. Bylo to jeho největší umělecké dílo. V posledním publikovaném rozhovoru v měsíčníku TO řekl, že se zahradou mluví, když potřebuje udělat větší průřez, omluví se jí, a ta si dá většinou říct (každému doporučuji si tento rozhovor přečíst, pochopí, že byl Mirek Macek velký estét). 

S Mirkem Mackem odchází nejen významný a talentovaný člověk české polistopadové politiky, ale také všestranně zajímavá osobnost, která bude chybět nejen jeho rodině, ale nám všem. Byl jednou z mála jistot, které jsme kolem sebe měli. 

Václav Klaus, publikováno v Lidových novinách 3. května 2024

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu