Klaus.cz


Hlavní strana » Komentáře IVK


Prohlášení IVK po dvou měsících od zavedení karantény a nouzového stavu

Komentáře IVK, 5. 5. 2020

V  měsících únoru, březnu a dubnu roku 2020 nastala událost, která radikálně změnila obvyklý způsob života lidské společnosti. Prvotní hybatel této události, koronavirus SARS-CoV-2, je jen jednou složkou toho, co se stalo. Ze společenského hlediska je daleko vážnější reakce států téměř celého světa na tuto zdravotní hrozbu, na kterou u nás do konce dubna zemřelo 0,0022 % našich spoluobčanů (a to abstrahujeme od toho, že všichni zemřelí měli další vážné zdravotní problémy. Zařazovat je mezi oběti Covid-19 je proto sporné). Přesto se něco zásadního změnilo.

celý článek »

Odpověď Václava Klause na anketní otázku dubnového Newsletteru IVK: Postkoronavirový svět?

Komentáře IVK, 4. 5. 2020

O světě si mluvit netroufám. Spíše se trápím tím, co bude s námi. S námi, v naší malé zemi uprostřed Evropy, která – svým členstvím v Evropské unii – svobodná není. V zemi, která není pevná, která není rozhodná, která se sice umí přikrčit a přežít, ale neumí jít za svým. To asi platilo vždy, neheroizoval bych ani Masarykovu republiku. Teď, když jsme v průběhu posledních dvou desetiletí opustili éru našeho chvilkového polistopadového vzepětí, kdy se utápíme v žabomyších politických sporech a kdy se – zejména někteří z nás – uspokojují v minulosti neznámou úrovní konzumu, hrozí, že budeme pasivními subjekty toho, co se s námi bude dít. A už se bohužel děje.

celý článek »

Jiří Weigl: Povelikonoční přemítání nad dnešní epidemií

Komentáře IVK, 14. 4. 2020

Celý svět podnikl bezprecedentní kroky ve válce s neviditelným nepřítelem, který vyvolal globální pandemii. Totální zastavení celého lidstva a velké části jeho aktivit nemá obdoby snad ani v éře světových válek. Přitom vlastně stále nevíme, s jakým nepřítelem to vlastně bojujeme. Nevíme přesně, odkud se nový koronavirus vzal, odkdy a jak se vlastně šíří a jak na lidi působí. Chová se totiž velmi podivně, na různé lidi, národy, rasy i země působí různě.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 12/12 Bojíme se více tohoto viru, nebo toho, co způsobí lidé? (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 8. 4. 2020

Na jakékoli shrnutí či závěry je příliš brzy. Takto mimořádná událost se nám zdá, při nulovém odstupu od ní, strašně veliká, ale to se lidem zdálo už mnohokrát. Proto jsme opatrní. Přesto si toto naše dvanáctidenní putování světem koronavirové pandemie jistou tečku zaslouží, i když to skutečná tečka ani zdaleka není.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 11/12 Mezinárodní aspekt koronavirové krize (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 7. 4. 2020

Za několik týdnů nevídané mediální koronavirové masáže jsme si na to, co se kolem nás děje, do jisté míry zvykli. Někteří se s tímto zpomaleným tempem života dokonce smířili. Přes všechny dramatické výroky politiků a novinářů lidé pochopili, že tato konkrétní krize není největší zdravotní hrozbou, které současné lidstvo čelí. Pochopili to však jen někteří. Začínáme si všímat, že dnes a denně u nás i ve světě umírá nekonečně více lidí na jiné nemoci než na Covid-19 (i počet obětí dopravních nehod je v naší zemi větší než počet obětí tohoto koronaviru). I vládní „statistikové“ konečně začínají očišťovat data zemřelých a přestávají všechny mrtvé dávat do jednoho pytle (což – zdá se – až dosud vládám příliš nevadilo).

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 10/12 Pomohla v této chvíli v něčem Evropská unie? (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 6. 4. 2020

Otázka v nadpisu je vlastně zbytečná. Není žádnou mimořádnou odvahou ani projevem zvlášť pronikavého myšlení říci, že Evropská unie v čase koronaviru úplně vymizela.  Ti, kteří EU milují, ji teprve dnes začínají za tuto absenci postojů kritizovat. My, kteří ji vážně, seriózně, společensko-vědně, nikoli tedy pouze politicky, kritizujeme celá desetiletí, teď toto téma nevyhrocujeme. Není pro nás na pořadu dne. Nevidíme důvod právě dnes žádat Czexit jako někteří dnes radikální jedinci nebo politická seskupení. My EU jako myšlenku nadnárodní struktury, nadřazené členským státům, odmítáme celá desetiletí.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 09/12 Evidentní nefunkčnost nadnárodních organizací (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 5. 4. 2020

Občané na vlastní oči vidí a uvědomují si nepotřebnost nadnárodních organizací. Možná si na ně většina v dnešní situaci ani nevzpomene, což je ještě silnějším důkazem spornosti jejich existence.

Opakovaná prohlášení Světové zdravotnické organizace (navíc v jakési podivné, nesrozumitelné angličtině) nejsou hlavními zprávami dne. Jsou spíše jakousi nepodstatnou „vatou“ mezi aktualitami přinášenými z domova a formulovanými vládami a dalšími demokraticky vzniklými institucemi. Obdobný význam, respektive nevýznam mají „výkřiky“ Angela Gurríi z OECD a jeho nápad na Marshallův plán pro Evropu. Kdo bude dnes tím Marshallem? A z které bude země? Z Číny?

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 08/12 Dlouhodobé důsledky nejen této epidemie (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 4. 4. 2020

Teď abstrahujme od rozdílu mezi epidemií samotnou a zvolenými metodami k jejímu ukončení (i když se od toho v podstatě abstrahovat nedá a nemá), ale obojí se stalo, a dnes ve svém součtu přetrvává. Proto je legitimní mluvit o tomto fenoménu jako o celku.

Předvídáme, že se tato událost stane jednou z křižovatek ve vývoji společnosti u nás i ve světě. Filosof Barša podobně předpokládá, že bude mít tato krize „obdobné epochální důsledky, jaké měly světové války minulého století“. Předvídáme, že – jako při mnoha společenských otřesech minulosti – dojde k významné změně ve vztahu jednotlivce a státu, v ekonomické oblasti ve vztahu trhu a státního intervencionismu.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 07/12 Překonejme protikorupční „paranoiu“ (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 3. 4. 2020

Rychle překonat devastující následky epidemie samotné (a způsobu jejího řešení zvláště) nebude možné bez zásadní změny atmosféry ve společnosti a bez opuštění některých tragicky mylných představ poslední éry. Atmosféru v uplynulé dekádě snad nejvíce charakterizovala všeprostupující hysterická protikorupční paranoia, stavějící na lidské závisti a nepřejícnosti. Zpočátku byla zneužívána v rámci politického boje jako zbraň proti pravicové Topolánkově a Nečasově vládě, ale postupně ovládla politiku jako celek. I veřejné mínění.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 06/12 Nedopusťme rozvrácení našich veřejných financí (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 2. 4. 2020

Nadpis této části našich úvah nad důsledky koronavirové pandemie (a zvolených řešení k jejímu poražení) by měl mít následující podtitul: nikoli další výdaje, ale radikální revize existujících rozpočtových výdajů. V jiné terminologii, vedle podpůrných a ekonomiku snad stimulujících opatření a vedle pomoci nejzranitelnějším skupinám našich spoluobčanů, stejně ohroženým živnostníkům a neméně poškozeným firmám v rizikových sektorech budou nezbytné rezolutní škrty. Cílem musí být zabránění rozvratu státního rozpočtu, neboť hrozí extrémní zadlužení státu.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu