Klaus.cz


Hlavní strana » Komentáře IVK


Koronavirová pandemie v širším kontextu: 08/12 Dlouhodobé důsledky nejen této epidemie (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 4. 4. 2020

Teď abstrahujme od rozdílu mezi epidemií samotnou a zvolenými metodami k jejímu ukončení (i když se od toho v podstatě abstrahovat nedá a nemá), ale obojí se stalo, a dnes ve svém součtu přetrvává. Proto je legitimní mluvit o tomto fenoménu jako o celku.

Předvídáme, že se tato událost stane jednou z křižovatek ve vývoji společnosti u nás i ve světě. Filosof Barša podobně předpokládá, že bude mít tato krize „obdobné epochální důsledky, jaké měly světové války minulého století“. Předvídáme, že – jako při mnoha společenských otřesech minulosti – dojde k významné změně ve vztahu jednotlivce a státu, v ekonomické oblasti ve vztahu trhu a státního intervencionismu.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 07/12 Překonejme protikorupční „paranoiu“ (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 3. 4. 2020

Rychle překonat devastující následky epidemie samotné (a způsobu jejího řešení zvláště) nebude možné bez zásadní změny atmosféry ve společnosti a bez opuštění některých tragicky mylných představ poslední éry. Atmosféru v uplynulé dekádě snad nejvíce charakterizovala všeprostupující hysterická protikorupční paranoia, stavějící na lidské závisti a nepřejícnosti. Zpočátku byla zneužívána v rámci politického boje jako zbraň proti pravicové Topolánkově a Nečasově vládě, ale postupně ovládla politiku jako celek. I veřejné mínění.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 06/12 Nedopusťme rozvrácení našich veřejných financí (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 2. 4. 2020

Nadpis této části našich úvah nad důsledky koronavirové pandemie (a zvolených řešení k jejímu poražení) by měl mít následující podtitul: nikoli další výdaje, ale radikální revize existujících rozpočtových výdajů. V jiné terminologii, vedle podpůrných a ekonomiku snad stimulujících opatření a vedle pomoci nejzranitelnějším skupinám našich spoluobčanů, stejně ohroženým živnostníkům a neméně poškozeným firmám v rizikových sektorech budou nezbytné rezolutní škrty. Cílem musí být zabránění rozvratu státního rozpočtu, neboť hrozí extrémní zadlužení státu.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 05/12 Udržet chod našeho hospodářství (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 1. 4. 2020

Za klíčové považujeme udržet chod našeho hospodářství a minimalizovat nezbytně vznikající škody a ztráty. Pokračování plynulosti ekonomického koloběhu je třeba

- pro udržení klidu ve společnosti, pro zachování elementárních životních standardů, pro zabránění vzniku paniky a vykupování obchodů;

- pro pokračování dnešní – nebo jí se blížící – životní úrovně naší země;

- pro „vytížení“ lidí, pro zbavení je pocitu nicnedělání a nudy;

- aby si ekonomika udržela schopnost nastartování po odeznění všech restrikcí a omezení. Co nejrychlejší rozběhnutí hospodářství bude psychologickou vzpruhou a významným impulsem pro celou společnost.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 04/12 Koronavirus napadl naši snadno zranitelnou společnost (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 31. 3. 2020

Důsledky šíření nemoci Covid-19 jsou nejvíce diskutovány z hlediska zdravotního (a medicínského), což je logické.  Často jsou – dosud až příliš optimisticky – diskutovány i důsledky ekonomické (o tom více v dalších částech našeho cyklu).  Ač jsme většinou původně ekonomové, máme pocit, že je třeba začít jinde. Trápí nás jak zdraví jednotlivců, tak i naší ekonomiky, ale ještě více nás trápí něco hlubšího a zásadnějšího – zdraví celé společnosti, zejména jejích slabších, méně odolných jedinců.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 03/12 Nelze přijmout zdravotnický absolutismus (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 30. 3. 2020

Vyslovit větu uvedenou v nadpisu této části naší studie je značně rizikové. Jsme si toho vědomi. Autoři takového výroku se téměř automaticky dostávají mezi „popírače“, mezi ty, kteří bezohledně a nezodpovědně popírají nebezpečí dnešní epidemie.  Pro některé zvlášť nepřející se tím téměř dostáváme mezi popírače holokaustu, což je téma, v němž bývá slovo popírač nejčastěji používáno. Žádné „popíračství“, či mírněji řečeno, žádná bagatelizace nebezpečí koronavirové pandemie v tomto našem výroku obsažena není. Je tím připomínáno pouze to, co každý z nás ve svém životě opakovaně dělá – vybírá si mezi dvěma zly (či – pozitivně – mezi dvěma příležitostmi).

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 02/12 Střídmé hodnocení současné situace (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 29. 3. 2020

Nepovažujeme za nutné, a určitě ne za přínosné silácky kritizovat obsah a formy práce vlády (a už vůbec ne našich prazvláštních politických stran). Kdybychom byli „vládou“, určitě bychom různé věci v koronavirové krizi dělali jinak, ale vládou nejsme a proto necítíme potřebu „politikařit“.

celý článek »

Koronavirová pandemie v širším kontextu: 01/12 Úvod (IVK pro iDnes.cz)

Komentáře IVK, 28. 3. 2020

Současná pandemie viru Covid-19 je natolik mimořádným jevem, že je něčím jako „stoletou vodou“, kterou nikdo z žijících ještě nezažil. Máme sice k dispozici jak poměrně věrohodné popisy různých pandemií v minulosti, tak jejich literární ztvárnění (jako např. Camusův Mor či Boccacioův Dekameron), ale autentický pohled chybí. Nemůže být, menší epidemie v posledních sto letech je sice možné zobecňovat a extrapolovat (v prostoru, nikoli v čase), ale dnes se jedná o kvalitativně jiný jev.

celý článek »

Prorocká slova českého prezidenta v Evropském parlamentu: 11 let poté

Komentáře IVK, 19. 2. 2020

Dne 19. února 2009, přesně před 11 lety, vystoupil prezident republiky Václav Klaus na půdě Evropského parlamentu s projevem, který vyvolal bouřlivé emoce na obou stranách politické „barikády“. Zanícení podporovatelé co nejhlubší evropské unifikace pobouřeně odcházeli ze sálu a odmítali poslouchat kacířská slova českého prezidenta, zatímco poslanci, kteří se podobně jako Václav Klaus nesnažili zakrývat, že současná podoba integračního procesu dospěla do fáze, v níž de facto přestává existovat demokracie a svoboda je ohrožena více než kdy dříve, nadšeně aplaudovali ve stoje téměř po každé druhé větě.

celý článek »

Jiří Weigl k volbám ve Velké Británii: Pravda vítězí

Komentáře IVK, 13. 12. 2019

Tři roky od brexitového referenda v Británii u nás šířila mainstreamová média konspirační teorie, že rozhodnutí většiny Britů odejít z EU je výsledkem ruské hybridní války proti Západu, která má podobu šíření různých lží a polopravd (fake news) a rozeštváváním britské veřejnosti. Britové prý byli zmanipulováni, obelháni a oklamáni, jednali bez dostatečného rozmyslu v jakémsi pomatení smyslů, a proto si dnes jejich většina chce toto rozhodnutí zopakovat.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu