Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima


Philip Plickert: Gegen das Bürokraten-Europa

Jinýma očima, 2. 5. 2011

Sind jene die besten Europäer, die immer mehr Macht und Kompetenzen den EU-Institutionen übertragen wollen? Václav Klaus bestreitet das vehement. Der tschechische Staatspräsident sieht eine gefährliche Tendenz zur Unfreiheit in einem immer stärker "unifizierten", zentralistischen EU-Gebilde. Von der ursprünglichen Europa-Idee, den Raum der Freiheit durch die vier Grundfreiheiten zu erweitern, sei man inzwischen zu einer Ideologie der "ever closer union" gekommen. Die fortschreitende "Vertiefung" der Integration bedeute mehr Regulierung, mehr Vorschriften und letztlich Entmündigung der Bürger.

celý článek »

Stanovisko soudkyně Ústavního soudu Ivany Janů k nálezu Pl. ÚS 53/10 (stavební spoření)

Jinýma očima, 29. 4. 2011

K výroku I. nálezu ve stručnosti uvádím, že ze stavebního spoření se stal výhodný finanční produkt, který ovšem neodpovídá svému názvu. Z veřejně přístupných údajů Ministerstva financí plyne, že k 31. 12. 2010 bylo uzavřeno 4 845 319 smluv a poskytnuto pouze 993 357 úvěrů. Z vyjádření Asociace českých stavebních spořitelen plyne zhruba korespondující poměr pěti spořících klientů ku jednomu klientu čerpajícímu (účelový) úvěr. Je realitou, že stavební spoření se stání podporou je převážně využíváno k prostému výhodnému zhodnocení finančních prostředků, a to bez účelového omezení.

celý článek »

Karl-Peter Schwarz: Poslední rytíř proti EU

Jinýma očima, 13. 4. 2011

Pověst, jíž se Václav Klaus těší v EU, je tak špatná, že se už nemůže zhoršit. Dlouhé měsíce si Brusel lámal hlavu, zda a kdy český prezident podepíše Lisabonskou smlouvu. Odevždy má Klaus proti sobě evropeisty všech stran. Když v předvečer českého unijního předsednictví na Pražském hradě přijímal delegaci Evropského parlamentu a vyzval své hosty k vzájemnému vyjasnění stanovisek, opřel se do něj zelený europoslanec Daniel Cohn-Bendit slovy: „Vaše názory mě nezajímají.“

celý článek »

Rozhovor ředitele Politického odboru KPR Ladislava Jakla pro deník Právo

Jinýma očima, 11. 4. 2011

Prezident Klaus v sobotu mluvil o tom, že je nutné jisté přeskupení vlády. Co si pod tím představit?

To ani není hlavním zájmem prezidenta. Reagoval spíš na výroky pana premiéra, který v souvislosti s rezignací pana Bárty říkal, že by si představoval do konce jara ještě nějaké změny. Na to mu pan prezident odvětil, že jestli je k tomu nějaká dobrá příležitost, tak se mají udělat hned. Ale že by to bylo něco, co by prezidenta prioritně zajímalo, to určitě ne.

celý článek »

Vystoupení vedoucího KPR Jiřího Weigla na konferenci k přímé volbě prezidenta v Senátu

Jinýma očima, 15. 3. 2011

Vážené dámy, vážení pánové,

prezident republiky se dosud k otázce přímé volby prezidenta vyjadřoval velmi zdrženlivě, neboť neměl pocit, že by měl aktivně ovlivňovat způsob volby svého nástupce ve funkci hlavy státu. Nicméně, tak jak se tato otázka stává postupně politickou prioritou napříč naším politickým spektrem a jak diskuse kolem ní nabývají konkrétnějších obrysů, požádal mě, abych na této konferenci stručně prezentoval jeho názor k této věci.

celý článek »

Karel Kříž: Mír chýším, válku palácům?

Jinýma očima, 23. 2. 2011

V Lidových novinách byl otištěn revoluční text lékařky Marie Kortusové, (Nevydírají lékaři, ale vládnoucí lůza, 17. 2.), v němž se autorka ve svém zaujetí pro zvýšení lékařských mezd dopouští řady pozoruhodných výroků. V polemice s redaktorem Kamberským, kterému podsouvá hnusné pohnutky, tvrdí, že jinak "… by musel vidět, že ten, kdo tady dvacet let vydírá a terorizuje občany, nejsou lékaři, ale stát"…, který "má v ruce onu pistoli, to jest veškerý mocenský aparát – armádu, policii, justici… a také poplatná média".

celý článek »

Miroslav Macek: Rozpad Občanského fóra – 20 let poté

Jinýma očima, 17. 2. 2011

Celoživotně tvrdím, že paměti přímých účastníků vždy dokonale vystihují „jak to nebylo“ a nikdy „jak to skutečně bylo“, neboť dobrý cestopis také nemůže napsat domorodec, ale ten, kdo se krajinou jen mihnul a nemá tedy „zaujaté“ oči a hlavu plnou osobních emocí. Nicméně jsem vzpomínku na Občanské fórum u příležitosti dvacátého výročí jeho vzniku slíbil a tak mi nezbývá, než slib splnit.

celý článek »

Jiří Weigl: Nad událostmi v Egyptě

Jinýma očima, 3. 2. 2011

Píši tento komentář v době, kdy masové demonstrace a násilnosti v Egyptě zatím dosavadní režim prezidenta Mubáraka nesvrhly a příliš mnoho otázek ohledně budoucnosti této země zůstává otevřeno. Přesto však to, co se dosud událo, vybízí k zamyšlení a zhodnocení.

Masy Egypťanů vyšly do ulic Káhiry a dalších egyptských měst nečekaně a pod vnějším impulsem. Nejedná se o hladové bouře, které se dříve tu a tam v některých oblastech Egypta vyskytly.

celý článek »

Miroslav Macek: Nechme lidem peníze na stáří

Jinýma očima, 28. 1. 2011

Nad kterýmkoliv modelem reformy důchodového systému, včetně toho připravovaného, si vždy kladu otázku, jak bych o jeho kvalitách a stabilitě přesvědčil svého otce, který za svůj život prožil dvě světové války a asi pět měnových reforem. Zda by mi uvěřil, že začne-li v mládí strkat nemalé peníze do důchodového systému, po půl století se dočká pěkného důchodu. Už slyším jeho uštěpačný hlas...

celý článek »

Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečná

Jinýma očima, 25. 1. 2011

V Česku graduje až hysterie kolem odchodu lékařů z českých nemocnic. V agresivní kampani Lékařského odborového klubu, který převzal iniciativu za mladé lékaře, zaniká původní důvod nespokojenosti. Tím byla snaha změnit a stabilizovat chaotický systém postgraduální přípravy (jen za posledních pět let se způsob atestací změnil třikrát) a teprve v druhé řadě to byla nespokojenost s nízkými platy.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu