Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Co má vláda udělat v krátkém období

Ekonomické texty, 10. 7. 2020

I když akcentujeme naprosto zásadní roli opatření dlouhodobého, systémového rázu, určité zásady je ale třeba držet i u opatření, která systémové změny nevyžadují. Ta, která je možné udělat hned, bez změn zákonů.

celý článek »

Nejen hašení požáru, ale i obrana před požáry budoucími

Ekonomické texty, 9. 7. 2020

Ani v situaci za našich životů neznámého pádu ekonomiky a bezprecedentního nárůstu státního zadlužení není možné zůstávat u vládních opatření s krátkodobým efektem. Ta mají vůči nejnepříznivějším ekonomickým jevům současnosti v nejlepším případě pouze odkladný efekt. Je třeba jít dál. Je nezbytný koncepčně systémový pohled. Vláda musí mít odvahu a ambici sáhnout i do podstaty našeho ekonomického systému.

celý článek »

Vraťme do hospodářské politiky systém, řád a promyšlený záměr

Ekonomické texty, 8. 7. 2020

Epidemie nového koronaviru a následná, nesmírně extenzivní a hektická opatření státu znamenaly bezprecedentní zásah do fungování ekonomiky i celé společnosti. Z rozhodnutí státu byl restriktivními protiepidemickými kroky drasticky omezen hospodářský život, byla zastavena výroba a fungování tisíců firem, byl zakázán přeshraniční pohyb lidí, byla přerušena mezinárodní doprava, bylo umrtveno školství, bylo zredukováno zdravotnictví a podobně byla poškozena řada dalších oblastí života naší země.

celý článek »

Václav Klaus v ČNB: 30 let od zahájení ekonomické transformace v České republice

Ekonomické texty, 15. 11. 2019

Děkuji za pozvání na dnešní významnou konferenci, která se koná v předvečer 30. výročí pádu komunismu v naší zemi. Je mnoho důvodů tento unikátní historický okamžik připomínat a oslavovat. Neměli bychom ustupovat škarohlídům. 17. listopad 1989 a následující týdny a měsíce nám daly příležitost zahájit radikální transformační proces naší ekonomiky a celé naší společnosti. Mnozí z nás se této příležitosti chopili. Už jsme o tom sice řekli skoro všechno, ale nedostatečné pochopení tohoto bezprecedentního a neopakovatelného procesu přetrvává, dokonce snad ještě zesiluje.

celý článek »

Václav Klaus na MU v Brně: Splnila ekonomická transformace naše očekávání?

Ekonomické texty, 9. 11. 2019

Chtěl bych poděkovat Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, zejména jejímu panu děkanovi, za zorganizování dnešní konference, která chce připomenout dvě významná výročí naší země: 100. výročí založení Masarykovy univerzity a 30. výročí zahájení transformace české ekonomiky a společnosti. Děkuji za možnost zde dnes vystoupit. K tomu prvnímu výročí mohu Masarykově univerzitě pouze popřát dalších úspěšných 100 let, zatímco k tomu druhému si dovolím vyslovit pár tezí.

celý článek »

Václav Klaus v anketě Newsletteru IVK k americkým clům

Ekonomické texty, 18. 6. 2018

Je to téma na dlouhý zásadní text. Následujících pár řádek je spíše jen vyjádřením názoru než uceleným souborem rigorózních argumentů. Moje „nekritika“ Trumpa vychází z toho, že dnes, tedy i před Trumpovými cly, ve světě nemáme systém volného trhu a že v  nepřehledném systému současného přeregulovaného světa (zásahy, které jsou v rozporu s trhem) posun jednoho dílčího parametru – jakkoli izolovaně kritizovatelný – nemusí znamenat celkové zhoršení výchozího stavu. Vím, že to bude apriorně označováno za politicky nekorektní názor, ale je to tak.

celý článek »

Proč chybí vážná diskuse o ekonomických tématech?

Ekonomické texty, 25. 5. 2018

Vážná ekonomická diskuse nejen u nás, ale i v celé Evropě chybí, protože zásadní ekonomické téma (tím není, kterou dálnici postavit či jak velké subvence dát „zelené“ energii) je – pro dnešek, snad ne pro zítřek a doufejme, že určitě ne pro pozítřek – rozhodnuto.

V západním světě – přes naprostou nedůvěru v politiku a politiky – zcela jednoznačně zvítězila víra v moudrost státu a v potřebnost velmi extenzivních státních zásahů.

celý článek »

Evropa má pořád problém a my s ní

Ekonomické texty, 2. 1. 2018

Před několika týdny jsem v rychlosti a s pocitem, že je to ještě strašně daleko a že je dost času, navrhl název svého dnešního vystoupení ve znění „Evropa má pořád problém a my s ní“. Teď bych dodal „my i kvůli ní“. Ten název platil před hrozivou zprávou o blížícím se schválení projektu Dublin IV, který hrozí být revoluční změnou nejen azylového řízení v EU, ale i celé podstaty EU.

Už jsem zde v prosincovém čtvrtečním ránu mluvil mnohokráte a vždy bylo těžké vymyslet název. Pro mne je to to nejtěžší. Od názvu se všechno odvíjí, alespoň pro mne. Já názvy beru vážně.

celý článek »

Zdravice Václava Klause ke 40. výročí založení Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské v Ostravě

Ekonomické texty, 27. 10. 2017

Vážená vědecká rado, vážení členové akademické obce,

dovolte, abych – jako Váš čestný doktor – pozdravil Vaše slavnostní shromáždění. Ostravská ekonomická fakulta si v českém ekonomickém školství získala během prvních čtyř dekád své existence významné postavení a patří mezi nejlepší ekonomické fakulty u nás. Vaši učitelé a absolventi jsou viditelní a aktivní ve vědeckých žurnálech, na domácích i zahraničních konferencích, dosáhli významných postavení v byznysu i ve veřejném životě.

celý článek »

Západ na cestě změny: nastává něco takového i u nás?

Ekonomické texty, 20. 12. 2016

Když jsem se před několika dny vážně zamyslel nad obsahem svého dnešního vystoupení a přečetl si název, který jsem si zhruba před měsícem sám vymyslel, nevěřil jsem svým očím. Ptal jsem se sám sebe, jak jsem na tento nesmírně ambiciózní název mohl přijít. Ale už se s tím nedalo a nedá nic dělat.

V mých vystoupeních na těchto předvánočních setkáních – a této možnosti si velmi vážím – dominovala domácí témata.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu