Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Václav Klaus pro Právo: Nad článkem Kateřiny Smejkalové „Méně šoku, více terapie“

Ekonomické texty, 27. 1. 2022

V Salonu Práva 20. ledna 2022 byl publikován článek politoložky německého Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze Kateřiny Smejkalové. Článek je vlastně rozsáhlou informací o knize (zdráhám se říci recenzí knihy) amerických autorů Kristen Ghodsee (dodávám Ghodseeové) a Mitchella Orensteina „Taking Stock of Shock. Social Consquences of the 1989 Revolutions“, která vyšla v roce 2021 v kdysi prestižním Oxford University Press. Jedním z autorů je antropoložka, druhým politolog, žádný není ekonom, sociolog, historik.

celý článek »

Václav Klaus pro Echo: Úrokové sazby, rostoucí inflace a ekonomická nerovnováha

Ekonomické texty, 2. 12. 2021

Mnoho věcí není v naší relativně malé ekonomické komunitě dostatečně diskutováno a ještě méně jich je vydiskutováno do té míry, že by o nich existoval alespoň elementární konsenzus. Dříve než vyslovíme silné výroky ohledně možného efektu nedávného zásahu naší centrální banky do úrokových sazeb, měli bychom hledat odpověď na otázku „co je příčinou naší dnešní inflace?“ To ale není možné bez toho, že by se každý diskutující přihlásil k jedné ze známých hypotéz příčin vzniku inflace a k jedné z konkurenčních makroekonomických teorií. To se bohužel neděje. 

celý článek »

Nedělejme staré chyby: nenechme zezelenat finance a bankovnictví

Ekonomické texty, 15. 11. 2021

Na počátku 90. let jsem polemizovával s používáním zcela zavádějících adjektiv, která následující substantivum většinou nikoli rozvíjela, nýbrž popírala. Byl to v Evropě známý souboj, který měl hlavní smysl v německy mluvícím prostředí, o tzv. soziale Marktwirtschaft. Na něm byla v druhé polovině 20. století založena společnost (nejen ekonomika!) Německa a Rakouska. A měla být i naše.

celý článek »

Má smysl ještě dnes připomínat kupónovou privatizaci?

Ekonomické texty, 20. 10. 2021

Blíží se jedno z výročí kupónové privatizace, tohoto zcela mimořádného, v rámci celé lidské historie nikde jinde neuskutečněného pokusu umožnit rychlý přechod z centrálně plánované, na státním vlastnictví založené zcela nefunkční ekonomiky k ekonomice tržní, opírající se o soukromé vlastnictví. Nahromaděných dezinterpretací tohoto originálního, námi vymyšleného, od nikoho neopsaného procesu je mnoho a pravda je proto zcela zadupána do země. Je nás také stále méně, kdo o tom může po třech desetiletích ještě něco smysluplného říci. Ani to ale není to nejhorší – nejvíce ze všeho chybí ochota naslouchat. Ta je vzácným zbožím.

celý článek »

Václav Klaus pro MF Dnes: Dnešní hrozbu inflace strašlivě podceňujeme

Ekonomické texty, 6. 10. 2021

Aby nebylo mýlky, inflace – zvyšování cenové hladiny, nikoli jen jednotlivých cen – znamená znehodnocování peněz (a peněžních úspor). Opakuji, mluvím o zvyšování cenové hladiny, nikoli o zdražování, nikoli o pohybu jednotlivých cen vzhůru (a jiných dolů). Dnes vzniklá a rychle se rozbíhající inflace je důsledkem a projevem hluboké ekonomické nerovnováhy v naší zemi (ale i na řadě míst západního světa), která se sice připravovala už dlouho – minimálně od krize let 2008-2009 – ale jejíž hloubku výrazně zvětšil covidový ekonomický otřes, který způsobila nejen sama nemoc covid-19, ale hlavně kovidismus, tedy křečovitá a daleko přestřelená reakce vlád západního světa na tuto zvláštní epidemii.

celý článek »

Prof. Sinn o targetových saldech eurosystému

Ekonomické texty, 15. 7. 2021

Prof. Hans-Werner Sinn, již celá desetiletí absolutní špička německé ekonomie, je pronikavým analytikem a pilným autorem mnoha originálních knih. Je také velkým přítelem naší země. Má zde mnoho přátel a s celou řadou českých ekonomů je v osobním kontaktu (určitě vím o Karlu Dybovi a Haně Lipovské).

celý článek »

Publikovaná statistická data nevypovídají o skutečné situaci a kondici naší ekonomiky

Ekonomické texty, 22. 2. 2021

Naši statistikové nás svými publikovanými daty neklamou záměrně, ale tato data nám plnou pravdu neříkají.

celý článek »

Základní koncept další cesty: obnova českého kapitálu

Ekonomické texty, 11. 7. 2020

Jedinou šanci na překonání dnešní krize, na restart ekonomiky i na její dlouhodobý růst vidíme v systémových změnách. Ke skutečné změně navíc nemohou stačit jen striktně ekonomické pohledy. Nemůže jít „jen“ o zlepšení vládní hospodářské politiky. Musí jít o celkový posun ekonomického paradigmatu. Nejen ekonomického, i politického. Musíme změnit celkovou atmosféru ve společnosti.  

celý článek »

Co má vláda udělat v krátkém období

Ekonomické texty, 10. 7. 2020

I když akcentujeme naprosto zásadní roli opatření dlouhodobého, systémového rázu, určité zásady je ale třeba držet i u opatření, která systémové změny nevyžadují. Ta, která je možné udělat hned, bez změn zákonů.

celý článek »

Nejen hašení požáru, ale i obrana před požáry budoucími

Ekonomické texty, 9. 7. 2020

Ani v situaci za našich životů neznámého pádu ekonomiky a bezprecedentního nárůstu státního zadlužení není možné zůstávat u vládních opatření s krátkodobým efektem. Ta mají vůči nejnepříznivějším ekonomickým jevům současnosti v nejlepším případě pouze odkladný efekt. Je třeba jít dál. Je nezbytný koncepčně systémový pohled. Vláda musí mít odvahu a ambici sáhnout i do podstaty našeho ekonomického systému.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu