Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


K 10. výročí zahájení kupónové privatizace

Ekonomické texty, 6. 10. 2001

Desáté výročí zahájení kupónové privatizace v naší zemi vyvolalo další kolo diskuse o jejím významu a úspěchu (či neúspěchu). Opět máme příležitost slyšet celou škálu - většinou politicky motivovaných - interpretací, opakujících známé slogany o "krádeži století", o "privatizaci bez kapitálu", o "všudepřítomném tunelování", které se odpůrci české transformace vždy snažili a snaží i dnes na kupónovou privatizaci nalepit. Jen málokdo se pokouší kupónovou privatizaci hodnotit s porozuměním problémům doby jejího vzniku a se znalostí skutečné podstaty a smyslu tohoto unikátního, originálního a podle mého přesvědčení úspěšného projektu.

celý článek »

Varovná rozpočtová čísla a mlčení vlády

Ekonomické texty, 4. 10. 2001

Paralelně s návrhem státního rozpočtu na rok 2002 předložila vláda Poslanecké sněmovně „na vědomí“ střednědobý výhled státního rozpočtu, sahající až do roku 2004. Tím formálně splnila úkol, plynoucí ze zákona o rozpočtových pravidlech, který byl přijat v roce 2000. Jedná se tedy o první pokus o sestavení dokumentu tohoto typu.

celý článek »

Demontáž centrálně plánované ekonomiky a cíle transformace

Ekonomické texty, 23. 3. 2001

Vystoupení na konferenci Mladých konzervativců, Brno, 12. února 2001.

celý článek »

Co dělat s rostoucím deficitem státního rozpočtu?

Ekonomické texty, 18. 1. 2001

Ministerstvo financí občanům České republiky na počátku roku 2001 oznámilo, že je účetně vykázaný schodek státního rozpočtu za minulý fiskální rok o 3 miliardy korun vyšší, než předpokládal schválený rozpočet. Nejde přitom – bohužel – o čísla definitivní: po započítání všech dodatkových plateb bude schodek ještě o 10 miliard korun vyšší.

celý článek »

Návrh závěrů ze schůzky předsedů demokratických politických stran ze dne 2.1. 2001 předložený V.Klausem na řešení situace v ČT

Ekonomické texty, 2. 1. 2001

Zúčastnění předsedové se shodují v tom, že poslední události v České televizi a kolem České televize poškozují nejen všechny strany dnešního sporu, ale i naši zemi jako celek a to i v zahraničí. Občané České republiky tím získali další důvod nedůvěřovat institucím českého státu, což je velmi nešťastné. Prohlašují, že tento spor vznikl výlučně mezi Radou ČT a zaměstnanci ČT. Dostal se však do politické roviny a má řešení pouze politické.

celý článek »

Teze vystoupení „Aktuální problémy české ekonomiky“ na Žofínském fóru

Ekonomické texty, 11. 12. 2000

Na první pohled se zdá, že česká ekonomika je tak trochu hádankou, že je to jakýsi puzzle, ale možná, že její vývoj až zas tak moc tajuplný není. Důvodem onoho podivného vývoje naší ekonomiky, a to i v roce 2000, je to, že česká ekonomika je i nadále natolik zneklidňována zvnějšku, tedy politikou, hospodářskou politikou, blbou náladou a mnoha dalšími podobnými věcmi, že není důvod, aby dosahovala vyššího ekonomického růstu než jakého dosahuje. A bohužel nejde jen o růst. Ukazuje se, že i náš dnešní nízký růst - a to ještě neznám data o HDP ve 3. čtvrtletí 2000, ale nemám o nich žádné iluze - je doprovázen narůstající vnější nerovnováhou, která jeho další pokračování nemálo zpochybňuje.

celý článek »

O čem vedeme spor s naší centrální bankou?

Ekonomické texty, 30. 11. 2000

Minulou sobotu večer jsem se setkal s několika svými přáteli, které dobře znám, kteří se dlouhodobě zajímají o veřejné dění v naší zemi, kteří mají přiměřené vzdělání, kteří nejsou hloupí a zaujatí a kteří chtěli vysvětlit, jak je to s naší centrální bankou, o čem je vlastně celý dnešní mediální a politický spor. Překvapilo mě, jak nepřesné byly jejich informace, resp. řečeno opačně, jak je snadné několika nadpisy článků v novinách zmást i kultivovanou veřejnost.

celý článek »

Jak je to s mými sliby dvacetitisícových platů

Ekonomické texty, 13. 11. 2000

Svým článkem ze 6. listopadu tohoto roku o mých slibech dvacetitisícových platů mne téměř fascinoval jeden z nejpovrchnějších komentátorů naší ekonomické scény, Pavel Kohout. Protože dostal k publikaci svých názorů mimořádný prostor, musím se k tomu také vyjádřit.

celý článek »

Uvažujme o státním rozpočtu trochu seriózně

Ekonomické texty, 26. 10. 2000

Vážná, věcná, nikoli politicky povrchní diskuse o státním rozpočtu musí mít minimálně čtyři složky. Jsou jimi sama velikost rozpočtu, jeho deficit, jeho struktura a nová, pozměněná metodika rozpočtových pravidel a tím i rozpočtového deficitu.

celý článek »

Aktuální stav hospodářských reforem v České republice: hledání vhodného referenčního rámce pro jeho hodnocení

Ekonomické texty, 19. 10. 2000

Dnes již více než desetiletý odstup od okamžiku ukončení fungování ekonomiky sovětského typu v naší zemi umožňuje provádět první seriózní hodnocení období hlubokých systémových změn, které v této době nastaly a pokoušet se i touto cestou rozbíjet falešné interpretace, ne-li dokonce mýty ohledně tohoto desetiletého období, které jsou tak populární v politice, v médiích i v postojích neinformované veřejnosti.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu