Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Kondolenční dopis prezidenta republiky Karlu Páralovi

Dokumenty, 2. 12. 2011

Vážený pane Párale,

      dovolte, abych Vám a Vaší manželce vyjádřil svou hlubokou soustrast nad úmrtím Vašeho otce, pana Karla Párala. Váš otec prožil dlouhý a velice pohnutý život. Mnohokrát za poslední léta jsem se s jeho jménem setkal a vždy jsem o něm slyšel jen slova plná úcty. Patřil mezi ty bývalé politické vězně, kteří svou zkušenost dokázali zprostředkovávat nám ostatním a trvale nám připomínat cenu svobody.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Emilii Milerové

Dokumenty, 2. 12. 2011

Vážená paní Milerová,

       dovolte, abych Vám i celé Vaší rodině vyjádřil hlubokou účast v souvislosti s úmrtím Vašeho manžela. Pan Zdeněk Miler patřil k těm šťastným umělcům, jehož práce zlidověla a stala se všeobecně známou nejen v jeho vlasti, ale prakticky po celém světě. I to bylo jedním z důvodů, proč jsem mu udělil vysoké státní vyznamenání.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky prezidentu Zambijské republiky ve věci tří zadržených českých občanů

Dokumenty, 25. 11. 2011

Vaše Excelence, dovolte mi, abych navázal na svůj dopis ze dne 21. října 2011, ve kterém jsem Vám blahopřál ke zvolení prezidentem Zambijské republiky a ve kterém jsem vyjádřil zájem nadále rozvíjet přátelské vztahy mezi našimi zeměmi. V regionu subsaharské Afriky náleží Zambie k tradičním přátelům České republiky, společně rozvíjíme spolupráci v mnoha oblastech a věnujeme se vládním projektům, zaměřeným na zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání. Jsem rád, že naše vláda dlouhodobě poskytuje pro zambijské studenty stipendia ke studiu na vysokých školách v České republice.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky předsedkyni Poslanecké sněmovny k důchodové reformě

Dokumenty, 24. 11. 2011

Vážená paní předsedkyně,

       v příloze Vám zasílám k dalšímu opatření zákon ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření, zákon ze dne 6. listopadu 2011 o doplňkovém penzijním spoření a zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu „11. září 2001 – deset let poté“

Dokumenty, 14. 11. 2011

11. září 2001 byly v New Yorku a Washingtonu spáchány největší teroristické útoky v dějinách lidstva. Centrum pro ekonomiku a politiku vzpomíná na tuto významnou historickou událost, která již natrvalo zůstane v učebnicích dějepisu, novým sborníkem.

celý článek »

Blahopřání prezidenta republiky národnímu fedcupovému týmu

Dokumenty, 6. 11. 2011

Milý Petře a děvčata našeho národního týmu,

       chci Vám tímto poblahopřát ke skvělému úspěchu a vítězství v letošním ročníku Fed cupu. Pečlivě jsem sledoval všechna utkání a držel jsem Vám palce. Jsem moc rád, že se opět po tolika letech můžeme radovat z vítězství v prestižní tenisové týmové soutěži. Jsme na Vás moc pyšní.

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke knize Víta Vojty Čínský svět

Dokumenty, 4. 11. 2011

Současný rozmach Číny se stal v posledních letech všeobecně známým a přijímaným faktem. Svou dynamikou budí v někom zájem a zvědavost, v jiném neklid, ale jen málokoho nechává lhostejným. Čínská říše bývala po staletí opředena tajemstvím a mýty, které sice většinou odvála moderní doba, přesto však mnohé zůstává pro nás zahaleno v  obtížně pochopitelných jevech. V poslední době se svět sice zmenšil, v rozsahu hodin je možné být kdekoliv, i v Číně, avšak občasné nepochopení a rozpory mezi jednotlivci, kulturami i národy nelze ani dnes překonávat tak snadno jako vzdálenosti.

celý článek »

Gratulace prezidenta republiky Petře Kvitové k vítězství v Turnaji mistryň

Dokumenty, 30. 10. 2011

Milá Petro, s velkým napětím jsem sledoval Vaše dnešní dramatické a hlavně vítězné finále Turnaje mistryň. Dovolte mi, abych Vám pogratuloval k dalšímu velkému sportovnímu úspěchu. Vyhrát Turnaj mistryň, a to způsobem, který jste v Istanbulu předvedla nejenom ve finále, je opravdu úctyhodné. Přeji Vám hodně zdaru. Udělala jste nám všem velkou radost.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Sabině Grušové

Dokumenty, 29. 10. 2011

Vážená paní Grušová, s hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o skonu Vašeho manžela, významného českého básníka a spisovatele, diplomata a politika, Jiřího Gruši. Váš manžel byl mým generačním druhem a vždy jsem si mimořádně cenil toho, že i v hezkých i v těch nejtěžších časech, které mu minulá desetiletí nabídla ve velmi pestré směsici, často dokázal prosadit svůj pronikavý talent na té straně společenského zápasu, se kterou jsem i já osobně dlouhodobě souzněl.

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky delegátům 22. kongresu Občanské demokratické strany

Dokumenty, 22. 10. 2011

Vážení delegáti kongresu, dovolte mi, abych prostřednictvím Vašeho předsedy Petra Nečase pozdravil 22. kongres Občanské demokratické strany a jeho jednání popřál úspěch. Scházíte se v situaci, kterou ODS za dvacet let své existence dobře zná: V obtížné době nesete rozhodující vládní odpovědnost ve složité koalici.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu