Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu „Viktor Dyk – osmdesát let od smrti“

Dokumenty, 9. 10. 2011

Osmdesát let od smrti Viktora Dyka - českého básníka, pravicového politika, poslance a později senátora za československou národní demokracii - je výročím, které by rozhodně nemělo zapadnout. Politickou práci nechápal Dyk jako pouhý prostředek sebeprezentace, ale jako úkol, jako poslání ve službě nadosobnímu národnímu ideálu. Centrum pro ekonomiku a politiku na něj vzpomíná novým sborníkem.

celý článek »

Dopis Mons. Dominika Duky prezidentovi republiky k Národní svatováclavské pouti

Dokumenty, 6. 10. 2011

Vážený pane prezidente,

       dovolte, abych Vám ze srdce poděkoval za Vaši přítomnost na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Byla o to milejší, že jste přijel i přes zdravotní potíže, které Vás v posledních dnech provázely. Věřím, že pro Vás bude radostí a povzbuzením, že Vaše vystoupení bylo řadou věřících velmi kladně přijato. Zdůrazněním tradice, úcty k rodině a lásky k vlasti jste vyslovil přesně to, co církev hlásá a k čemu se hlásí.

celý článek »

Předmluva prezidenta ke knize doc. Zdeňka Koudelky „Prezident republiky“

Dokumenty, 4. 10. 2011

Čtenářům se po dlouhých desetiletích dostává do rukou ucelené pojednání o instituci prezidenta a o pravidlech, postupech a tradicích s ní v naší zemi spojených. První a až do této chvíle také poslední taková monografie vyšla v Praze roku 1934. Sepsali ji Emil Sobota, vrchní odborový rada a současně i správce knihovny Kanceláře prezidenta republiky, Jaroslav Vorel, přednosta politicko-právního odboru na ministerstvu národní obrany, Rudolf Křovák, přednosta legislativního odboru Kanceláře prezidenta republiky, a Antonín Schenk, osobní tajemník prezidenta Masaryka...

celý článek »

Dopis prezidenta republiky ministru zemědělství Ivanu Fuksovi

Dokumenty, 4. 10. 2011

Vážený pane ministře,

       na návrh předsedy vlády ze dne 4. října 2011, podle  čl. 74 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Vás dnešním dnem o d v o l á v á m z funkce ministra pověřeného řízením Ministerstva zemědělství.

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky Jiřímu Suchému

Dokumenty, 1. 10. 2011

Vážený pane Suchý,

       dovolte, abych Vám za sebe i za celou českou kulturní veřejnost poblahopřál k Vašemu významnému jubileu, k osmdesátým narozeninám. Přeji Vám především hodně sil, vnitřního klidu a spokojenosti, nepřetržité tvůrčí energie a dalších uměleckých úspěchů. Patříte k fenomenálním postavám českého divadla a písničkové tvorby. Doba divadla Semafor se stala pro celé poválečné generace něčím stejně významným, jako v předválečném období Osvobozené divadlo, na které jste v jiných, stejně obtížných podmínkách s Jiřím Šlitrem geniálně navázali.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky ministru Karlu Schwarzenbergovi z 9. května 2011 - opět aktuální

Dokumenty, 5. 9. 2011

V Praze dne 9. května 2011

Vážený pane místopředsedo vlády,

pečlivě jsem prostudoval návrh Koncepce zahraniční politiky České republiky, který jsem obdržel z Ministerstva zahraničních věcí ČR. Koncepci považuji za věc důležitou, která by neměla být pouhým úřednickým, alibistickým textem, kopírující, některá současná bezobsažná politická hesla Evropské unie.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky Českému svazu bojovníků za svobodu

Dokumenty, 5. 9. 2011

Vážení členové Českého svazu bojovníků za svobodu,

hluboce mě zarmoutila zpráva, že dnes zemřela Vaše dlouholetá předsedkyně paní Anděla Dvořáková. Odešla v ní jedna ze skutečných osobností našeho veřejného života.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Iloně Kolářové

Dokumenty, 6. 9. 2011

Vážená paní Kolářová,

dovolte, abych Vám vyjádřil svou osobní účast nad úmrtím Vaší maminky, paní Anděly Dvořákové. Rád bych Vás ujistil, že i já hluboce lituji její smrti, že i pro mne byla ženou, které jsem si vždy vážil a kterou jsem velmi uznával.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky prof. Fialovi k udělení čestné Zlaté plakety

Dokumenty, 26. 8. 2011

Vážený pane profesore, pane rektore,

       dovolil jsem si využít příležitosti jmenování nového rektora, které znamená konec Vašeho funkčního období v čele Masarykovy univerzity, a příležitosti Vašeho nadcházejícího životního jubilea k tomu, abych Vám udělil Zlatou plaketu prezidenta republiky. Jde o mé ocenění, které dávám osobnostem, které nejen vynikly v oboru své činnosti, ale jejichž aktivita obohacuje náš veřejný život, osobnostem, které oslovily a obohatily mne samotného.

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu „David Hume – 300 let od narození“

Dokumenty, 22. 8. 2011

Tři sta let od narození jednoho z nejslavnějších britských filozofů – Davida Huma – je výročím, které jsme i v CEPu nechtěli nechat zapadnout. Část A přináší texty ze semináře „David Hume – 300 let od narození“ z 28. dubna 2011. Profesor Vysoké školy ekonomické Robert Holman představuje Davida Huma jako ekonoma. Zuzana Parusniková z Filozofického ústavu Akademie věd ČR vykládá Huma jako skeptika. Zdeňka Jastrzembská z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se zaměřuje na Humův naturalismus...

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu