Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu "Domy s nulovou spotřebou energie"

Dokumenty, 17. 4. 2012

Členské státy EU budou muset podle směrnice Evropské unie do roku 2018 zajistit, aby nové a nově významně rekonstruované budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s tzv. téměř nulovou spotřebou energie. Do roku 2020 mají tuto podmínku splňovat dokonce úplně všechny nové budovy, včetně soukromých. Centrum pro ekonomiku a politiku reaguje na tuto další z iracionálních aktivit Evropské unie novým sborníkem.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Dominiku kardinálu Dukovi

Dokumenty, 11. 4. 2012

Vážený pane kardinále, v těchto dnech právě uplynuly dva roky od chvíle, kdy jste se ujal úřadu arcibiskupa pražského. Chtěl bych Vám za to, co jste za tyto první dva roky Vašeho fungování v tomto nesmírně významném úřadu vykonal, poděkovat jak za sebe osobně, tak ze své funkce prezidenta České republiky.

celý článek »

Blahopřání prezidenta Joachimu Gauckovi ke zvolení do funkce prezidenta

Dokumenty, 19. 3. 2012

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám jménem občanů České republiky i jménem svým srdečně pogratuloval k Vašemu zvolení prezidentem Spolkové republiky Německo.

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky účastníkům slavnostního zasedání Sokola

Dokumenty, 12. 3. 2012

Vážení účastníci slavnostního zasedání, protože dnes nemohu být s Vámi, dovolte, abych Vás alespoň touto formou pozdravil. 150 let od založení Sokola je nejen příležitostí toto už nesporně úctyhodné výročí oslavit, ale i příležitostí připomenout si význam sokolského hnutí pro naši zemi.

celý článek »

Předmluva prezidenta ke knize „Rok devátý“

Dokumenty, 5. 3. 2012

V knize „Rok devátý“, která navazuje na předcházející, svou strukturou podobné knihy, které vycházejí každoročně již od roku 2004 vždy v březnu, ve výročí mé první prezidentské inaugurace, je poměrně plasticky představen devátý rok mého prezidentování.

celý článek »

Soustrastný telegram prezidentovi Polské republiky

Dokumenty, 4. 3. 2012

Vážený pane prezidente,

s hlubokým pohnutím jsem přijal zprávu o tragickém železničním neštěstí, ke kterému došlo včera večer mezi Krakovem a Varšavou.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky řediteli českého zastoupení Konrad Adenauer Stiftung Hubertu Gehringovi

Dokumenty, 1. 3. 2012

Vážený pane řediteli, byl jsem šokován agenturní zprávou, že Konrad Adenauer Stiftung, jako hlavní sponzor konference Centra evropských studií při VŠE na téma Fiskální unie a směřování EU v kontextu dluhové krize, která je plánována na 7. března tohoto roku, oznámila organizátorům, že jestli nezruší účast předsedy strany Svobodných Petra Macha, neposkytne této akci slíbenou finanční podporu.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky rektorovi Masarykovy univerzity Doc. Mikuláši Bekovi

Dokumenty, 28. 2. 2012

Vážený pane rektore, děkuji Vám za informaci o postojích několika členů Studentské komory Akademického senátu MU k mé plánované zítřejší přednášce na Ekonomicko-správní fakultě Vaší univerzity, které deklarovali ve svém včerejším dopise panu děkanovi Malému. Ještě více si ale vážím reakce obsažené ve Vašem dnešním dopise těmto pánům.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Christianu Wulffovi

Dokumenty, 28. 2. 2012

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám poděkoval za to, že jste během svého působení ve funkci spolkového prezidenta osobně přispěl k rozvoji vztahů mezi našimi zeměmi. Vážím si naší spolupráce a jsem přesvědčen, že posunula česko-německé vztahy zase o kousek dál.

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu „Koncept občanské společnosti – nepřítel svobodného občana?“

Dokumenty, 24. 2. 2012

Spor o tzv. občanskou společnost provází českou demokracii již více než dvacet let. Veřejnost, která se příliš nezajímá o politickou filozofii, pod tímto pojmem obvykle rozumí sebe sama. „Občanská společnost“ však není „společností občanů“ a nemá nic společného s klasickým liberálním konceptem občanství. Jedná se o pokus elit získat podíl na vládnutí neliberálním způsobem.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu