Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Vystoupení prezidenta…


Vystoupení prezidenta republiky na slavnostní vojenské přísaze

Projevy a vystoupení, 8. 5. 2009

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci, 

vojenská přísaha nových profesionálních vojáků Armády České republiky se již stala tradiční součástí oslav státního svátku Dne vítězství. Je tomu tak i letos a rád bych jim – jako jejich vrchní velitel – v této chvíli poblahopřál. 

Vojáci,

v dnešní den, kdy si připomínáme 64. výročí ukončení 2. světové války, vzpomínáme i na tisíce těch českých vlastenců, kteří se rozhodli nesmířit s německou okupací. Někteří z nich odešli bojovat za svobodu své země do zahraničí, někteří se zapojili do domácího odboje. Mnozí z nich byli vojáky. Vojenská přísaha – složená v duchu legionářských tradic první republiky – pro ně nebyla pouhou formalitou. Slova jako vlast, čest, svoboda a demokracie pro ně představovala hodnoty, za které, věrni své přísaze, bojovali na mnoha bojištích 2. světové války. Mnozí z nich za tyto ideály položili své životy. Ať je Vám způsob, jímž tito hrdinové dostáli své vojenské přísaze, vzorem.

Jejich obětavosti a jejich hrdinství vděčíme za to, že se Československo zařadilo mezi vítěze druhé světové války. I to chceme dnes připomenout. I z toho důvodu není náhodou, že  vojenskou přísahu skládáte zde, v blízkosti Pražského hradu, jednoho z nejvýznamnějších symbolů české státnosti. 

Vojáci,

přísahou, kterou jste právě složili, jste se stali příslušníky Armády České republiky, armády, která se hlásí k nejlepším tradicím československých a českých ozbrojených sil, armády,  která si již léta buduje nové vlastní tradice svou účastí v zahraničních misích i při odstraňování následků živelných katastrof na našem území. 

Vojenská přísaha není jen právním aktem. Je i osobním závazkem vojáka k obraně své vlasti, České republiky. Zavázali jste se, že budete svědomitě plnit své povinnosti, že budete přispívat k ochraně zájmů České republiky a k plnění našich spojeneckých závazků tak, jak to činili a i v této chvíli činí Vaši kolegové. Slouží Vám ke cti,  že jste se k převzetí tohoto závazku rozhodli dobrovolně.

Dovolte mi, abych Vám – jako vrchní velitel ozbrojených sil – ve Vaší nelehké službě naší vlasti popřál mnoho úspěchů a abych za podporu poděkoval i Vašim blízkým.

Václav Klaus, Vojenská přísaha, 8. května 2009, Hradčanské náměstí, Praha

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu