Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Prohlášení prezidenta…


Prohlášení prezidenta republiky po schůzce nejvyšších ústavních činitelů a předsedů politických stran zastoupených v Parlamentu

Projevy a vystoupení, 2. 9. 2009

Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych velmi stručně zrekapitulovat naše hodinu a půl trvající jednání. Považuji  ho za plodné, užitečné, nesmírně potřebné a jsem rád, že k němu došlo. 

Druhou tezí, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že jsme byli všichni zaskočeni včerejším rozhodnutím Ústavního soudu. Vesměs převládá názor, že se nesmiřujeme s myšlenkou, že zmizí předčasné volby a my budeme čekat, co se vyvine bez naší aktivity a bez našeho zásahu. To je názor naprosto zřetelný, který mezi námi dominuje. Všichni se budeme maximálně snažit hledat cestu, aby volby proběhly buď v původně navrženém termínu, nebo co nejblíže k tomuto termínu. V tom je společný názor velmi blízký, i když samozřejmě ne stoprocentně identický.

Dnes se na Hradě sešly dvě skupiny. Čtyři nejvyšší ústavní činitelé a šest předsedů dominantních parlamentních politických stran. Máme trochu odlišné úkoly, které teď před námi stojí. Parlamentní strany zde zastoupené se dohodly na vytvoření expertní pracovní skupiny, která urychleně během hodin a dnů připraví variantu novely ústavy umožňující uskutečnění celého procesu v čase, tak, jak jsem naznačil. V rámci této schůzky už byli jmenováni i všichni členové expertních skupin. 

Nejvyšší ústavní činitelé si všimli, že v zákonu o Ústavním soudu je hezká formulace: Ústavní soud nesmí odložit výkon rozhodnutí, je-li to v rozporu s důležitým veřejným zájmem. Čtyři nejvyšší ústavní činitelé mají pocit, že je na nich, aby se odvážili formulovat, co je či není důležitým veřejným zájmem. My jsme přesvědčeni, že v této rozbouřené politické a ekonomické situaci jsou důležitým veřejným zájmem volby uskutečněné v co nejkratším možném termínu. V tomto duchu připravíme v několika hodinách společné prohlášení prezidenta republiky, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády. Všichni jsme si dali konkrétní úkoly a věřím, že dospějeme k rozumnému výsledku. Před tento úkol jsme byli postaveni, je vynucený. Musíme ho řešit díky nečekanému, nestandardnímu a necitlivému rozhodnutí Ústavního soudu. 

Václav Klaus

Pražský hrad, 2. září 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu