Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky u…


Projev prezidenta republiky u příležitosti státní návštěvy v Albánské republice

Projevy a vystoupení, 5. 10. 2009

Vážený pane prezidente, vážená paní Topiová, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že Vám mohu při této slavnostní příležitosti vyjádřit své poděkování za pozvání k návštěvě Vaší krásné země a za velmi srdečné přijetí, kterého se mně a mé delegaci u Vás dostává.

Vážený pane prezidente, dobře víme, že je Albánie, kdysi  prosperující součást antického světa, zemí s tisíciletou historií.  Víme rovněž, že byla vždy domovem statečných lidí, kteří – ve složité historii Balkánu – vedli dlouholeté boje za svobodu a nezávislost své vlasti. I když od doby života Vašeho národního hrdiny Skanderbega uplynulo již téměř šest století, tento slavný vojevůdce zůstává v paměti Evropy jako jeden z největších bojovníků proti osmanské expanzi, jíž nakonec Vaše země, stejně jako celý Váš region na dlouhá staletí podlehla. Toto nelehké osmanské dědictví poznamenalo i moderní historii Vaší země. V období po druhé světové válce obě naše země tragicky poznamenal komunismus, u Vás však vedle totality a teroru přinesl i téměř úplnou izolaci od ostatního světa. O to těžší byl úkol, s nímž jste se v politické i hospodářské oblasti museli vyrovnávat po jeho pádu. 

Tato nová doba přinesla i novou příležitost pro obnovení a rozvíjení hospodářských a politických vztahů mezi našimi zeměmi. Za dvacet let svého působení ve vrcholných státních funkcích jsem měl mnoho příležitostí setkávat se s Vašimi politiky a dobře si vzpomínám na naše debaty jak o problémech transformace, tak o složité situaci, která vznikla ve Vašem okolí po rozpadu bývalé Jugoslávie. Je nepochybné, že ozbrojené konflikty a napětí ohrožovaly nejen  stabilitu tohoto regionu, ale i šance na jeho prosperitu. Česká republika se znepokojením sledovala eskalaci kosovského konfliktu a velmi aktivně se účastní mezinárodního úsilí o stabilizaci poměrů ve Vašem bezprostředním sousedství. Podporujeme všechny snahy, které mají šanci snížit napětí a zabránit novému vypuknutí etnického násilí. 

Považujeme za velmi významné, že 1. dubna tohoto roku vstoupila Albánie do Severoatlantické aliance a stala se naším spojencem. Máme zájem na tom, aby byla Vaše země – spolu s   dalšími sousedními zeměmi – brzy zapojena i do procesu evropské integrace. Vaše perspektivní členství v Evropské unii budeme podporovat. 

Vážený pane prezidente, Česká republika má zájem na všestranném rozvoji našich vzájemných vztahů. Vidíme prostor pro hospodářskou spolupráci v oblasti obchodu i investic. Věřím, že se českým podnikatelům a jejich albánským partnerům podaří najít řadu zajímavých společných projektů. Vaše přímořská země oplývá přírodními krásami a nabízí velké šance pro turistiku, což je pro obyvatele vnitrozemské České republiky velmi atraktivní. 

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na rozvíjení česko-albánských vztahů, na úspěšný rozvoj Vaší země, na šťastnou budoucnost jejích obyvatel, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Tirana, Prezidentský palác, 5. října 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu