Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident udělil plaketu JUDr…


Prezident udělil plaketu JUDr. Jakubovi Čermínovi

Tisková sdělení, 3. 5. 2007


Prezident republiky Václav Klaus předal dnes 3. května 2007 JUDr. Jakubovi Čermínovi Čestnou stříbrnou plaketu prezidenta republiky při příležitosti jeho 90. narozenin s osobním dopisem tohoto znění:

Vážený pane Čermíne,

dovolte mi, abych Vám při příležitosti Vašich 90. narozenin popřál hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.

Vážím si Vašich celoživotních postojů, které Vás ve vypjatých momentech našich dějin přivedly v těžkých dobách války do řad bojujících hrdinů a v radostnějších letech posledních dekád mezi respektované funkcionáře Českého svazu protifašistických bojovníků.

Využívám Vašeho dnešního jubilea k tomu, abych Vám opětovně projevil svou úctu a poděkoval Vám za Vaši práci a hrdinství. Dovolte mi, abych Vám při této příležitosti předal Čestnou plaketu prezidenta republiky.

S úctou

Václav Klaus

V Praze dne 3. května 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu