Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Rakouska

Projevy a vystoupení, 14. 5. 2009

Vážený pane prezidente, paní Fischerová, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí přivítat Vás při této slavnostní příležitosti na Pražském hradě. Vaši návštěvu, vážený pane prezidente, považuji za potvrzení dlouhé tradice česko-rakouských vztahů, za výraz blízkosti našich zemí a jejich dobrého sousedství a za další impuls pro vzájemný všestranný dialog na všech úrovních.

V Evropě existuje málo zemí, které by si byly tak blízké, jako Česká republika a Rakousko. Spojují nás dějiny a z nich především třistaleté soužití v jednom státě. Spojuje nás středoevropská kultura i životní styl. Spojuje nás hustá síť mezilidských kontaktů, kterou nepřerušilo ani 40 let oddělení našich zemí železnou oponou. Československá republika podporovala rakouské demokraty v jejich boji proti nástupu nacismu ve 30. letech minulého století. Rakousko naopak poskytovalo útočiště a podporu Čechům, kteří prchali před komunistickou totalitou a sovětskou okupací. I tato tradice vzájemné solidarity v boji za svobodu a demokracii nás zavazuje a inspiruje. 

Dnes – naštěstí – můžeme již téměř 20 let rozvíjet své vztahy jako blízcí partneři ve svobodných poměrech a je zjevnou skutečností, že tyto vztahy zažívají nejúspěšnější období v historii. Svědčí o tom rozsah obchodní výměny a objemu investic, i počty návštěvníků z obou stran, kteří přicházejí za odpočinkem a poznáním sousední země. Již pět let jsme společně členy Evropské unie a spolu se podílíme na formování budoucnosti našeho kontinentu. 

Jsme dobrými sousedy, a jako takoví se nevyhýbáme ani diskusím k tématům, na něž máme rozdílné názory. Oceňuji, že i o těchto tématech byl a je náš dialog korektní. Je to zásluha řady politiků na obou stranách, ale dovolte mi, vážený pane prezidente, abych ocenil především Vaše zásluhy o rozvoj česko-rakouských partnerských vztahů a dobrého sousedství. Mnohokrát jsme měli příležitost se setkávat a spolupracovat ať již jako předsedové Parlamentů našich zemí nebo dnes jako hlavy států. Poznal jsem Vás jako skutečného přítele naší země a velmi oceňuji Váš osobní vklad, jímž jste přispěl k všestrannému česko-rakouskému partnerství. Výrazem tohoto ocenění, které sdílí i česká vláda,  je Řád bílého lva -  nejvyšší státní vyznamenání České republiky, který Vám byl dnes udělen.

Vážený pane prezidente, dovolte mi poděkovat Vám ještě jednou za udělení nejvyššího rakouského státního vyznamenání. Vážím si jej nejen jako osobního ocenění. Vážím si jej i jako vyjádření vztahu Vás a Rakouské republiky vůči sousední zemi a jejímu nejvyššímu představiteli. 

Vážený pane prezidente, naše země, Evropa i celý svět dnes prožívají nelehké období. Naše ekonomiky zasáhla globální hospodářská krize. Zasaženy nejsou pouze finanční instituce, ale všeobecný pokles poptávky dopadá na firmy, domácnosti i veřejné rozpočty. Mnohým se zdá, že se svobodné tržní hospodářství, které je základem západní demokratické společnosti, přežilo. Stojí proto před námi úkol nejen překonat dnešní krizi, ale hlavně při tom nezlikvidovat základy, na nichž stála a stojí prosperita naší civilizace. 

Na křižovatce stojí i Evropská unie, jejímiž jsou obě naše země členy. Dnes rozhodujeme o tom, zda evropská integrace bude motorem naší prosperity nebo naopak brzdou, která vzdálí věci veřejné občanům členských zemí a jejich svobodné rozhodování nahradí příkazy obtížně kontrolovatelné byrokracie ze vzdáleného centra Unie. Přál bych si, aby právě v dnešní přelomové době převážil realistický přístup, který umožní uchovat a dále rozvíjet maximum dosavadních úspěchů integračního procesu a který neohrozí to, čeho bylo dosaženo, přehnanými ambicemi Evropu centralizovaně řídit. O tom v našich zemích probíhá  politická diskuse a věřím, že v této věci máme jako země střední velikosti řadu společných zájmů. 

Vážený pane prezidente, Česká republika a Rakousko jsou velmi blízkými partnery a na naší dobré spolupráci závisí i dobrá politická atmosféra a prosperita v celém středoevropském regionu. Jsem velmi rád, že Vaše dnešní oficiální státní návštěva takovouto úroveň našich vztahů symbolizuje. Dovolte mi proto, abych pozvedl číši a připil na přátelství a všestranné partnerství našich zemí, na šťastnou budoucnost Rakouské republiky a jejích občanů, na zdraví Vás a Vašich blízkých. 

Václav Klaus, Státní večeře, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 14. května 2009.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu