Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky u…


Projev prezidenta republiky u příležitosti státní návštěvy jordánského krále Abdullaha II.

Projevy a vystoupení, 6. 4. 2009

Vaše Veličenstvo, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že Vás mohu přivítat na Pražském hradě. Vaši návštěvu v České republice považuji  za potvrzení našich dobrých vzájemných vztahů a za další důležitý prvek dialogu, který již řadu let probíhá mezi našimi zeměmi. 

Vzpomínám na svou návštěvu Vaší krásné země, která se uskutečnila před čtyřmi lety, stejně jako na Vaši poslední návštěvu Prahy v roce 2004. Mnoho se od té doby změnilo – ve světě, ve Vašem regionu i v Evropě. Bohužel se nepodařilo dosáhnout výraznějšího pokroku v urovnání konfliktu na Blízkém východě, který již více než 60 let představuje jedno z hlavních ohnisek nestability ve světě. Velmi oceňujeme zodpovědnou a realistickou politiku Vaší země, která je pro úspěch mírového procesu tak důležitá. 

Česká republika historicky udržuje dobré vztahy jak s Izraelem, tak s jeho arabskými sousedy. Máme zájem na tom, aby mírový proces pokračoval a podle svých možností se snažíme podpořit všechny iniciativy, které k tomuto cíli vedou. V poslední době je však mírový proces komplikován nástupem radikálních sil, které sázejí na další konfrontaci, na násilí a na teroristické metody boje. I lednová krize v Gaze ukázala, že násilí, které plodí další násilí, nemůže být cestou k urovnání konfliktu. 

Česká republika v tomto pololetí předsedá Evropské unii. Chápeme tuto naši současnou roli jako příležitost k zesílení naší zahraničně-politické aktivity. V uplynulém měsíci jsem měl příležitost na Pražském hradě přivítat prezidenta palestinské autonomie Mahmúda Abbáse a v minulém týdnu izraelského prezidenta Šimona Perese. Vaše dnešní návštěva, Vaše Veličenstvo, je dalším potvrzením významu, který dává naše země oblasti Blízkého východu a jeho mírové budoucnosti. Jak prezident Abbás, tak prezident Peres při svých návštěvách v Praze vyjádřili připravenost a zájem na tom, aby mírové rozhovory mezi Izraelem a Palestinci pokračovaly a aby se podařilo navázat na kroky dosažené v předchozím období. Věřím, že i nová izraelská vláda bude sledovat stejný cíl.

Vaše veličenstvo, pokud jde o naše dvoustranné vztahy, jsem rád, že se vyvíjejí velmi pozitivně. Obě naše země, stejně tak jako celý svět, se dnes potýkají s důsledky ekonomické krize. Jako jedna z mála vyspělých zemí Česká republika nebyla přímo zasažena dnešní finanční krizí,. Všechny naše finanční instituce se zatím obešly bez jakékoliv státní pomoci. Jako velmi otevřená a na vývozu závislá ekonomika jsme však postiženi poklesem poptávky ve světě. O to více vystupuje do popředí potřeba rozvíjet ekonomické vztahy s našimi partnery na všech kontinentech. Jordánsko mezi nimi nepochybně zaujímá významné místo. Veřím, že Vaše dnešní návštěva bude impulsem i v tomto směru.

Jsem velmi rád, že se Vaše návštěva, Vaše Veličenstvo, neomezuje pouze na hlavní město Prahu, ale že zítra navštívíte i naše vojáky ze speciálních jednotek v Přerově. Jsou to jednotky, které se osvědčily v náročných podmínkách zahraničních misí. Věřím, že Vaše návštěva u nich napomůže i k rozšíření vzájemné spolupráce v bezpečnostní oblasti.

Vaše Veličenstvo, naše dnešní rozhovory potvrdily blízkost našich postojů k blízkovýchodnímu problému, oboustranný silný zájem na pokračování bilaterálního dialogu a odhodlání rozvíjet vzájemnou spolupráci ve všech oblastech. 

Dovolte mi, Vaše Veličenstvo, abych popřál Vaší zemi šťastnou budoucnost, česko – jordánským vztahům úspěšný další rozvoj a Vám a Vaší rodině hodně zdraví.

Václav Klaus, Pražský hrad, státní večeře, Rudolfova galerie, 6. dubna 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu