Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Proslov prezidenta republiky…


Proslov prezidenta republiky při otevření Národního památníku na Vítkově

Projevy a vystoupení, 25. 10. 2009

Vážení vzácní hosté,

děkuji za pozvání na dnešní slavnost, na znovuotevření Národního památníku na Vítkově. Jsem navíc rád, že jsme se zde shromáždili v tak velkém počtu a že jsou mezi námi veteráni a zástupci vojenských sdružení, spolků a asociací, čili lidé, kteří k tomuto místu mají historicky zvláště silnou vazbu.

Národní památník na Vítkově má komplikovanou historii. V důsledku dějinných zvratů dvacátého století se jeho vnímání naší veřejností často značně lišilo od původního ideového záměru jeho tvůrců. Záměrem byla prvorepubliková snaha etablovat vojenskou tradici nového státu. Záměrem bylo podpořit pocity sounáležitosti, národního povědomí a hrdosti. Proto se na tomto symbolickém místě, spjatém s českými dějinami, začal budovat památník, jenž měl být ztělesněním odkazu, piety a vzdání úcty těm, kteří neváhali nasadit své životy na obranu naší vlasti. Památník měl svědčit o hrdinství, lidské odvaze a odhodlání, ale současně měl být připomínkou naší svébytnosti a naší nově nabyté národní svobody, kterou je třeba hájit.

Myšlenka, vybudovat na tomto místě pomník  Jana  Žižky  z  Trocnova, se zrodila  již ve druhé polovině 19. století. Socha tohoto slavného vojevůdce měla demonstrovat hrdost a odvahu českého národa, kterému byly dlouhou dobu připomínány spíše osudové porážky. Zpočátku to byl nápad lokálního rozměru, ale ovzduší první republiky přineslo výraznou změnu – potřeba vybudovat pomník synům národa, legionářům a osvoboditelům, byla všeobecně pociťována. 

Změna politického směřování v únoru 1948 vedla ke změně chápání Vítkova, z něhož se stalo místo kultu představitelů totalitního režimu. I to už je naštěstí za námi. Za několik týdnů si budeme připomínat 20. výročí událostí roku 1989, které vedly k pádu komunistické vlády a tím i k ukončení s komunismem spojeného chápání Vítkova. 

Následovala dvě desetiletí hledání nového poslání tohoto Národního památníku. Vrátila se připomínka legionářské tradice, k Hrobu neznámého vojína klademe v den státních svátků květiny, připomínáme si památku vojáků, kteří šli do boje za svou vlast. Nyní – po náročné rekonstrukci – se z Vítkova navíc stává kulturní centrum s muzejní expozicí věnovanou české a československé státnosti, s informačním střediskem, s výstavami a přednáškami. 

Jsem rád, že se dnešním dnem památník opětovně otevírá  a že bude – vůbec poprvé ve své historii – sloužit veřejnosti. Přeji proto všem, kteří stáli u zrodu myšlenky nové etapy památníku, aby se jejich záměr naplnil a přeji návštěvníkům, aby zde nacházeli poznání a aby zde získávali respekt k našim dějinám. 

Děkuji za pozornost.

Václav Klaus, Národní památník na Vítkově, Praha,
25. října 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu