Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na slavnostním nástupu Hradní stráže u příležitosti 89. výročí jejího založení

Projevy a vystoupení, 6. 12. 2007

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci,¨

chci Vás všechny při dnešní slavnostní příležitosti co nejsrdečněji pozdravit.

Dne 6. prosince 1918, tedy necelých šest týdnů po vzniku samostatné Československé republiky a v naléhavé potřebě zajistit vojenskou ochranu Pražského hradu, nařídilo Vrchní velitelství československé branné moci tehdejšímu 28. pěšímu pluku, aby vyčlenil jednu pěší setninu pro - jak je v nařízení uvedeno - „vykonávání veškerých strážních služeb, dále pro slavnostní uvítání vynikajících osob na hradě pražském“.

V tomto dobovém dokumentu se dále uvádí: „Mužstvo pro tuto setninu budiž zvláště vyvoleno, bezvadně vyzbrojeno a oblečeno. Celek setniny musí být v každém ohledu representativním: velké postavy, rázné, bezvadné vojenské chování“.

Již 89 let plní Hradní stráž tyto úkoly a dodržuje tehdy stanovené zásady. Dnešní dopolední nástupní audience 3 nových velvyslanců toho byly dobrým důkazem. Bez Hradní stráže si Pražský hrad a sídlo prezidenta republiky již neumíme ani představit. Není pouhou ozdobou a turistickou atrakcí, i když pro mnoho návštěvníků Prahy z celého světa mezi pražské specifičnosti patří. S potěšením sleduji, že se dnešní příslušníci Hradní stráže hrdě hlásí k tradicím, založeným jejich předchůdci, a že jsou před domácí i zahraniční veřejností důstojnou demonstrací toho, že slova jako vlast, hymna, státní znak či uniforma nejsou prázdné formality.

Hradní stráž je nyní profesionálním útvarem a je to ku prospěchu kvality výcviku i kvality služby. Hradní stráž je na očích veřejnosti, její kritice neujde to, co by v jiných útvarech mohlo projít bez povšimnutí. Je třeba ocenit, že Hradní stráž funguje přesně, spolehlivě a důstojně.

Dnes je Hradní stráži slavnostně předávána kopie bojového praporu, který byl v roce 1921 Hradní stráži udělen prezidentem Masarykem. Chápu to jako symbolické připomenutí těch nejlepších tradic, na které dnes hrdě navazujeme.

Dovolte mi, abych touto formou při této významné příležitosti všem příslušníkům Hradní stráže poděkoval za dosavadní dobrou práci a abych jim zároveň popřál hodně úspěchů do budoucnosti.

Václav Klaus, I. nádvoří Pražského hradu, 5. 12. 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu