Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Dopis Petra Rožňáka Václavu…


Dopis Petra Rožňáka Václavu Klausovi a IVK

Jinýma očima, 11. 1. 2016

Vážený pane prezidente, milí přátelé,

bohužel se dnešní akce v Automotoklubu akce pořádané IVK spolu s Vámi nemohu zúčastnit.

Přesto bych alespoň touto formou chtěl poděkovat panu Václavu Klausovi a Jiřímu Weiglovi za jejich mimořádně významný počin napsáním útlé, ale svým významem přesahující počet 88 stran, publikace „Stěhování národů s.r.o.“ Chci poděkovat také panu prezidentovi Klausovi za jeho nedvojsmyslně vyložitelný příspěvek v nedělní Partii na TV PRIMA dne 3. ledna 2016. Za jasně pojmenované a definované zlo, a jeho nositele kolaborující a zrazující český lid, vlast, o jejíž bezpečnost a blaho jeho lidu mají pečovat. Za jasný vzkaz občanům, politikům i českým médiím. Již Aristoteles upozorňoval, že bez aktivního občana demokracie vyklidí pole tyranii. Toto považuji za nejdůležitější apel i pro současnost.

Pane prezidente, dnes a denně mi píší mí studenti, mladí lidé mnozí již působící v soukromých firmách i veřejnoprávní sféře. Vyjadřují obavy o svobody a nezadatelná a nezcizitelná práva – především o svobodu slova a právo na informace. Podrobují ostré kritice česká média a politiky, především ty z nich, kteří jsou ve vládě anebo jsou bezohlednými „ostentativními humanisty“. Ty, kteří se zaobírají „přerovnáváním židlí na potápějícím se Titaniku.“ A nikoliv tím, kde „lidi tlačí bota“. Naopak, snaží se občany přesvědčit, že je vlastně žádná bota netlačí.

Omlouvám se, že nemohu být dnes ve společnosti moudrých lidí spolu s Vámi. Přeji Vám, vážený pane prezidente, a všem přítomným vše dobré, zdraví a stálý elán a odvahu pojmenovávat problémy naší společnosti pravdivě, jako tomu bylo, i v turbulentním roce 2016. Těším se na setkání s Vámi.

S hlubokou úctou k práci všech z IVK

Petr Rožňák, Brno v. r.

Brno, 10. ledna 2016

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu