Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky u…


Projev prezidenta republiky u příležitosti státní návštěvy Tunisu

Projevy a vystoupení, 15. 4. 2009

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti vyjádřil své poděkování za velmi srdečné přijetí, kterého se mně a mé delegaci ve Vaší zemi dostává. Tunisko je pro Českou republiku tradičním důležitým politickým a hospodářským partnerem. Je významnou arabskou, africkou, středomořskou a islámskou zemí, jejíž úspěšný rozvoj, politickou stabilitu a odpovědnou zahraniční politiku velmi oceňujeme.

Dobře víme, že přijíždíme na návštěvu do země, jejíž historie a kultura sahají do hlubokého starověku, do země, která byla centrem vyspělé civilizace a mocných říší už v dobách, kdy většina Evropy byla  pouhou periférií civilizovaného světa. Byly to fénické Kartágo a jeho slavné války s Římem, které vstoupily do světové historie, římská a byzantská epocha, které zanechaly na Vašem území mnoho skvělých antických památek, a nakonec islámská éra, která učinila z Vaší země součást jedinečné arabské a islámské civilizace a kultury. 

Vážený pane prezidente, Českou republiku pojí s arabským světem dlouholeté tradiční politické i ekonomické vztahy. Dobře víme, jak tíživý problém pro státy regionu i pro celé mezinárodní společenství již 60 let představuje konflikt na Blízkém východě. Česká republika dlouhodobě podporuje všechna řešení, která mají za cíl mírové urovnání konfliktu. Nyní, v době, kdy naše země předsedá Evropské unii, patří izraelsko-palestinský konflikt a hledání pokroku v jeho řešení k významným prioritám našeho předsednictví. 

V posledních dvou měsících jsem měl příležitost jednat v Praze s prezidentem palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem, izraelským prezidentem Šimonem Peresem a jordánským králem Abdulláhem II. I moje dnešní návštěva ve Vaší zemi, která je významným a respektovaným arabským státem, jehož  hlas a postoje mají značný vliv na dění v oblasti, je součástí naší snahy přispět k pokračování mírového procesu na Blízkém východě.

Vážený pane prezidente, dvoustranné vztahy našich zemí se úspěšně rozvíjejí. Roste obchodní výměna, české firmy realizují několik velmi významných projektů ve Vaší zemi, na řadu přichází i investice. Tunisko se v posledních letech stalo pro statisíce našich občanů velmi oblíbenou zemí, již navštěvují za odpočinkem i poznáním. Na druhé straně, v osobě svého majitele má tuniské kořeny největší a nejúspěšnější cestovní kancelář v České republice Exim Tours. Její majitel je členem mise významných představitelů české podnikatelské sféry, která provází mou delegaci. Věřím, že se jim – s jejich tuniskými partnery – podaří dát vztahům mezi našimi zeměmi další impuls. 

Považuji to za velmi významné především dnes, v době, kdy se celý svět i obě naše země potýkají s důsledky světové finanční krize a globální recese. Naše země úspěšně přestála první nápor finanční krize, neboť naše finanční instituce jsou v relativně dobré kondici. Jako jedna z mála zemí v Evropě jsme nemuseli podniknout žádné záchranné akce na pomoc či záchranu finančnímu sektoru. Jako velmi otevřená ekonomika, závislá na vývozu, pociťujeme však důsledky všeobecného poklesu zahraniční poptávky. V této situaci je důležité, abychom i my, politici pomáhali hledat našim firmám nové obchodní příležitosti. I to je jeden z cílů mé současné návštěvy ve Vaší zemi. 

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych na závěr pozvedl číši a připil na úspěšný rozvoj Vaší země, na šťastný život jejích obyvatel, na česko-tuniské přátelství a na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, 15. dubna 2009, Tunis, sídlo prezidenta, státní večeře

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu