Klaus.cz


Hlavní strana » Co Klaus neřekl » Co Klaus neřekl, resp.…


Co Klaus neřekl, resp. neudělal – dementi č. 40

Co Klaus neřekl, 20. 7. 2011

Deník Právo otiskl v úterý dne 19. července 2011 neseriózní článek týkající se mé milosti brněnské lékařce Aleně Kubáčové, odsouzené k trestu odnětí svobody za účast na podvodu s neschopenkami, které jsem prominul část trestu. Čtenářům je tento článek navíc naservírován s hrubě zavádějícím a neuvěřitelně nepravdivým titulkem „Spis omilostněné lékařky Klaus ani jeho lidé nečetli.“

Autora je třeba poučit, že trestní spis obsahuje veškeré písemnosti týkající se dané kauzy od jejího prvopočátku. Počínaje usnesením Policie ČR o zahájení trestního stíhání, přes úřední záznamy o zjištění skutku, výslechy obviněných a svědků, až po vyjádření soudních znalců, různé posudky, písemnosti, důkazy a další stovky stran podobných materiálů. Spis začíná vést policie, která, když případ uzavře, předá originály všech písemností státnímu zastupitelství, to potom soudu, soud odvolacímu soudu, atd.

Trestní spis má primárně sloužit soudu, a to jako studnice informací, kterých soud užije při rozhodování o vině či nevině obžalovaného a při rozhodování o výši jeho trestu. Nejvýznamnějším „výstupem“ každého trestního spisu je pak rozsudek soudu (případně rozsudek odvolacího soudu). A právě tento rozsudek je velmi podrobným shrnutím všeho, čeho se odsouzený dopustil, jak jeho trestná činnost probíhala a jaký mu byl vyměřen trest.

Trvám na tom, že prezident je schopen si učinit obrázek o rozsahu trestné činnosti spáchané žadatelem o milost na základě detailního prostudování více než (v tomto konkrétním případě) 200 stránkového rozsudku Krajského soudu v Brně a zhruba 100 stránkového rozsudku odvolacího soudu v Olomouci a že k tomu celek „spisu“ nepotřebuje.

Prezident ale soud nesupluje. Proto si navíc žádá řadu jiných materiálů, lékařských zpráv, zpráv z radnic měst apod., které poukazují na zdravotní stavy odsouzených i na sociální dopady, které musí oni i jejich rodiny po nástupu do výkonu trestu překonávat a na další podobné skutečnosti.

Za nejhrubší útok považuji hypotézu, že prezident omilostňuje lidi kvůli jejich členství v ODS. V této dávce milostí jsme prověřovali 600 žádostí (udělil jsem 8 milostí!) a o žádném ze žadatelů (a tedy ani o dr. Kubáčové) jsme nevěděli, zda, příp. v jaké politické straně někdy byli.

Václav Klaus, Právo, 20. července 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu