Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Nová publikace IVK: Rozum…


Nová publikace IVK: Rozum proti kovidové panice

Knihy, 4. 3. 2021

Na konci únoru 2021 vydal Institut Václava Klause novou kniha s názvem Rozum proti kovidové panice. Jedná se o sborník textů předních osobností české medicíny, ale i společenskovědního světa. Skupinu autorů spojuje klidný, racionální a paniku nešířící přístup k tématu; nepřítomnost ambicí zneužít tohoto tématu k jakýmkoli svým vlastním politickým, akademickým či byznysovým výnosům a efektům; hledání rozumného přístupu politiky a zdravotnictví nejen k nemoci jako takové, ale i k odvrácené straně rozsáhlých plošných restrikcí a odmítání spikleneckých a konspiračních teorií vzniku epidemie.

Představení této knihy bylo původně plánováno na symbolický 25. únor (2021, nikoli 1948), avšak z důvodu nařízené karantény prezidenta Václava Klause bylo nutné jej přesunou na náhradní termín. O knize proto informujeme alespoň touto cestou. Úvodní kapitolu Jiřího Weigla si můžete přečíst zde: https://www.klaus.cz/clanky/4698

Informace o autorech:

MUDr. Pavel Bém (*1963) psychiatr, v minulosti primátor hlavního města Prahy, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda ODS

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. (*1960) epidemiolog a vakcinolog, ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové, vedoucí Samostatného výukového pracoviště tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

MUDr. Vladimír Čížek (*1964) soudní znalec v oboru angiologie, předseda Etické komise Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. a lékař v cévní a lymfologické ambulanci Sagena s.r.o., Frýdek-Místek

doc. PharmDr. ThDr. Mgr. Aleš Franc, Ph.D., ThD. (*1968) vystudoval farmacii a teologii. Pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník firmy Lachema Brno, kde se věnoval vývoji lékových forem zejména cytostatik a antivirotik. Nyní působí jako docent Ústavu farmaceutické technologie FaF MU v Brně.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. (*1949) psychiatr, profesor Psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Národního ústavu duševního zdraví

prof. Ing. Václav Klaus, CSc.( *1941) ekonom, bývalý prezident ČR; předseda vlády ČR; předseda Poslanecké sněmovny PČR; ministr financí ČSFR; předseda a zakladatel ODS a předseda OF.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (*1963) fyzioterapeut, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, zakladatel Centra pohybové medicíny Pavla Koláře

MUDr. Miroslav Macek (*1944) stomatolog a publicista, v minulosti mís­topředseda federální vlády ČSFR, tajemník ministra zdravotnictví Jana Strás­kého a místopředseda ODS

MUDr. Vít Mareček (*1962) lékařský praktik a specialista urgentní medicíny v Ostravě

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. (*1977) ekonom a publicista, hlavní ekonom Next Finance

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (*1948) kardiochirurg, vysokoškolský profesor a přednosta Kardiocentra IKEM

MUDr. Lukáš Pollert (*1970) lékař a anesteziolog na jednotce intenzivní péče kardiochirurgie Fakultní nemocnice v Motole a bývalý český olympionik

Mgr. Michal Semín (*1967) publicista, ředitel Institutu svatého Josefa a zakladatel Akce D.O.S.T.

Ing. et Ing. Jan Skopeček (*1980) ekonom, poslanec Parlamentu České republiky (ODS), vyučující na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a bývalý poradce prezidenta republiky Václava Klause

MUDr. Jaroslav Svoboda (*1952) interní lékař a imunolog zabývající se systematickými poruchami imunity, AIDS a dalšími virovými onemocněními, zakladatel společnosti Klinika imunologie MUDr. Jaroslav Svoboda

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (*1969) stomatolog, prezident České lékařské komory, majitel Institutu Asklepion a člen Ústředního krizového štábu vlády České republiky

PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. (*1964) historik, publicista, bývalý parlamentní tajemník ministerstva zahraničí a politický analytik Institutu Václava Klause

PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc. (*1958) ekonom, výkonný ředitel IVK, v minulosti náměstek ministra a vedoucí sboru poradců předsedy vlády ČR a bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

PhDr. Petr Winkler, Ph.D. (*1983) psychiatr, vedoucí oddělní Výzkumného programu sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (*1954) lékař, senátor Parlamentu České republiky, zastupitel Jihomoravského kraje a bývalý ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně

Obsah publikace:

 1. Úvod – proč se ozýváme
  (Jiří Weigl)
 2. Covidí virověk plný otazníků
  (Jan Žaloudík)
 3. COVID-19: Virální psychóza paralyzující postmoderní svět
  (Pavel Bém)
 4. Covid-19 – Moje myšlenky, pocity a názory
  (Jiří Beran)
 5. COVID-19 – Somatické onemocnění s vážnými psychosociálními důsledky
  (Pavel Kolář)
 6. Dvojnásobná epidemie
  (Vladimír Čížek)
 7. Pohled farmaceuta z křesťanské perspektivy
  (Aleš Franc)
 8. Protiepidemický systém ČR
  (Jan Pirk)
 9. Pandemie Covid-19 a duševní zdraví
  (Cyril Höschl, Petr Winkler)
 10. Poučení z covidového vývoje ve vědě a společnosti v roce 2020
  (Roman Šmucler)
 11. Mění se paradigma klinické medicíny?
  (Vít Mareček)
 12. Covid je jen taková předehra
  (Lukáš Pollert)
 13. Boj s novým virem musí být věrohodný
  (Jaroslav Svoboda)
 14. Negativní důsledky boje proti COVID-19
  (Jan Skopeček)
 15. Svobodo, adieu…
  (Aleš Valenta)
 16. Apel politického darwinisty
  (Miroslav Macek)
 17. Kdo nežije, je už mrtvý. S koronou přišel nový světový řád.
  (Vladimír Pikora)
 18. Co vše je skryto pod rouškou Covidu-19?
  (Michal Semín)
 19. Summing Up
  (Václav Klaus)

Editoři: Václav Klaus a Jiří Weigl

Knihu si můžete objednat na www.institutvk.cz

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu