Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident republiky předal…


Prezident republiky předal Zlatou plaketu prof. Františku Dvořákovi

Tisková sdělení, 16. 4. 2010

Prezident republiky Václav Klaus přijal v pátek dne 16. dubna 2010 na Pražském hradě významného českého kunsthistorika prof. PhDr. Františka Dvořáka, CSc. a předal mu u příležitosti jeho 90. narozenin Zlatou plaketu prezidenta republiky.

Dopis prezidenta republiky prof. Dvořákovi k udělení Zlaté plakety:

V Praze dne 15. dubna 2010

Vážený pane profesore,

       jsem opravdu velmi rád, že Vám u příležitosti Vašeho krásného životního jubilea mohu udělit Zlatou plaketu prezidenta republiky. Rozhodl jsem se toto ocenění dávat osobnostem, které vynikly ve svém oboru, jejichž přínos je známý v celé naší zemi a které navíc oslovily a obohatily i mne osobně. Všechny tyto charakteristiky k Vám nadmíru patří.

      Váš přínos českým dějinám umění je mimořádný. Jste znám nejen jako znalec svého oboru a autor řady odborných publikací, ale  i jako výrazný a oblíbený pedagog, který ovlivnil celé generace absolventů uměleckých i humanitních škol. 

      Velkou pozornost vzbuzuje i Vaše činnost publicistická a osvětová. Svou schopností poutavě a srozumitelně přemýšlet o umění starém i moderním jste se vepsal do povědomí statisíců lidí, kteří mají umění rádi a snaží se najít si k němu svou vlastní cestu. Z Vašich prací bylo vždy cítit, že nepíšete jen jako neutralisticky se tvářící odborník, ale že jste přítelem a zaujatým vykladačem umělců, o nichž mluvíte. Zejména české umění tak pro mnohé z nás dostalo i velmi blízkou, lidskou tvář.

      Přijměte proto, prosím, tuto plaketu prezidenta republiky především jako výraz poděkování. Nejen mého osobního, ale – zástupně – i celé české kulturní veřejnosti. Přeji Vám do dalších let co nejpevnější zdraví, inspiraci a uspokojení z výsledků Vaší práce.

      Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu