Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při obědě na počest návštěvy kambodžského krále

Projevy a vystoupení, 18. 3. 2010

Vaše Veličenstvo, vážené dámy a pánové,

je mi velkou ctí a potěšením, že Vás, Vaše Veličenstvo, mohu po čtyřech letech opět přivítat na Pražském hradě. Mohu Vás ujistit, že často vzpomínáme na Vaši návštěvu v roce 2006. Vaše dnešní návštěva není jen vyjádřením tradičního přátelství obou našich zemí, ale i specifického, osobního a nesmírně vzácného vztahu, který pojí Vás a naši zemi.

Mezi hlavami států celého světa nenalezneme nikoho, kdo by měl tak těsný vztah k naší zemi, kdo by tak dokonale ovládal náš jazyk, znal naši kulturu a měl u nás tolik bezprostředních osobních kontaktů, jako je tomu ve Vašem případě, Vaše Veličenstvo. Je pro nás velkou ctí, že se pro Vás naše země stala v obtížném období Vašeho života a Vaší země Vaším druhým domovem a že jste si k České republice vytvořil trvalý vztah. My všichni Váš osobní vklad do rozvoje česko – kambodžských vztahů nesmírně oceňujeme.

Do České republiky nepřijíždíte, Vaše Veličenstvo, jako do cizí země. I díky tomu má Vaše návštěva velmi bohatý program. Setkáte se s řadou představitelů české kultury a Váš přínos vzájemným kulturním vztahům bude zítra oceněn udělením čestného doktorátu Akademie múzických umění. Přeji Vám, Vaše Veličenstvo, abyste u nás prožil krásný týden a cítil se jako mezi přáteli.

Vaše dnešní návštěva bude impulsem i v našich vzájemných politických a hospodářských vztazích. Máme zájem na tom, aby Kambodža překonala veškerou zátěž tragického období 70. a 80. let a aby byla stabilní a prosperující zemí, která může světu ze své tisícileté kultury i přírodních krás mnoho nabídnout. Rozvoji vzájemné spolupráce přikládáme velký význam. Svědčí o tom i připravovaná cesta předsedy vlády České republiky do Kambodžského království, která by se měla uskutečnit v závěru příštího měsíce. I já mám Vaše pozvání k návštěvě Vaší země a věřím, že se mi tuto návštěvu podaří uskutečnit.

Jsem přesvědčen, Vaše Veličenstvo, že je před námi období úspěšné spolupráce. Dovolte mi, abych na to pozvedl číši a připil na Vaše zdraví, na naše přátelství a na šťastnou budoucnost Vaší země.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 18. března 2010

Navštivte fotogalerii z návštěvy kambodžského krále kliknutím sem.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu