Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční dopis prezidenta…


Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Kateřině Menzelové

Dokumenty, 4. 3. 2010

V Praze dne 4. března 2010

Vážená paní Menzelová,

       zpráva o smrti Vašeho otce mne bolestně zasáhla a téměř šokovala. Pana Jindřicha Menzela jsem si velmi vážil a pokládal ho vždy za člověka blízkého. Byl to on, kdo začal jako první v porevolučních letech vydávat mé texty – prostě proto, že je pokládal za potřebné a důležité.

       Potkávali jsme se v posledním dvacetiletí přímo či nepřímo při mnoha příležitostech a bylo pro mne vždy osvěžující a přínosné s ním hovořit. Lidí jako on jsem mnoho nepotkal. Takových, pro které byla služba myšlenkám a svému přesvědčení cosi přirozeného, samozřejmého a nedávaného na odiv. Naposledy jsem s ním hovořil dva dny před jeho nečekanou smrtí na setkání v Centru pro ekonomiku a politiku, které zmiňujete.

       Váš otec mi bude velmi chybět. Tím spíš si umím představit, jak bude chybět Vám i celé Vaší rodině. Chci Vás ujistit, že v této těžké chvíli jsem v duchu s Vámi. Tlumočte, prosím, moji nejhlubší účast všem členům Vaší rodiny.

       S úctou                                  

Václav Klaus       
(diktováno z Floridy)

P.S. Nevím, jestli Vám otec stačil říci, že jsem mu při tomto posledním setkání chválil Vaše pravidelné články v Euru?

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu