Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident zaslal blahopřejný…


Prezident zaslal blahopřejný telegram prezidentovi Ukrajiny

Tisková sdělení, 15. 2. 2010

hlavičkový papír

V Praze dne 15. února 2010

Vážený pane prezidente,

       dovolte, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky poblahopřál k Vašemu zvolení prezidentem Ukrajiny.

       Vztahy mezi Ukrajinou a Českou republikou jsou intenzivní ve všech oblastech a věřím, že spolupráce, která mezi našimi zeměmi probíhá, se bude i nadále úspěšně rozvíjet na partnerském základě a v atmosféře vzájemného porozumění. Viditelnou roli v našich vztazích hraje i nemalá ukrajinská komunita, která v České republice žije a pracuje a jejíž přínos je v některých odvětvích našeho hospodářství nezanedbatelný.

       Vážený pane prezidente, dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví a mnoho úspěchů při výkonu Vaší funkce.

       S úctou

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu