Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Prohlášení prezidenta…


Prohlášení prezidenta republiky k rozhodnutí o termínu konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR

Dokumenty, 5. 2. 2010

Po zevrubném zvážení všech aspektů a po konzultacích s politickými představiteli jsem se rozhodl vyhlásit volby do Poslanecké sněmovny v termínu 28. – 29. května 2010. Vyhlášení voleb je kontrasignováno předsedou vlády Janem Fischerem.

Termín voleb jsem zvolil co nejblíže ke konci volebního období dosavadní Poslanecké sněmovny, abych předešel spekulacím, že jinak nastavený termín může být pro některé politické subjekty výhodný či naopak nevýhodný a abych nekrátil poslancům jejich volební období.

Václav Klaus, Pražský hrad, 5. února 2010

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu