Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident se setkal se svým…


Prezident se setkal se svým italským protějškem

Tisková sdělení, 23. 4. 2007


Prezident republiky Václav Klaus se 23. dubna 2007 setkal v Římě s italským prezidentem Giorgiem Napolitanem.

Během téměř tříhodinového jednání, které proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, spolu oba prezidenti detailně hovořili o tématech souvisejících s budoucností evropského integračního procesu. Giorgio Napolitano se zajímal především o českou pozici v probíhajících jednáních o novém smluvním rámci Evropské unie.

Prezident Klaus zdůraznil, že v Evropské unii došlo v posledních měsících ohledně Ústavní smlouvy k posunu. Je zřejmé, že se dnes diskuse vede o novém smluvním dokumentu, a už ne o starém textu ústavy. Mělo by se jednat o dokument, který nebude nahrazovat stávající smlouvy, ale který na ně naváže. Jde především o jasné vymezení kompetencí, které jsou ve výlučné pravomoci EU a těch kompetencí, které má EU sdílet se členskými státy. Nové institucionální uspořádání by mělo umožňovat členským státům větší flexibilitu a v oblasti hlasování kvalifikovanou většinou by nemělo členské státy znevýhodňovat oproti stávajícím pravidlům vyplývajícím ze Smlouvy z Nice. Prezident Klaus a italský prezident se shodli na tom, že Evropská unie, ani žádná forma spolupráce uvnitř ní samotné, nemá být exkluzivní pouze pro některé členské státy.

Během návštěvy prezident republiky shlédl v Palazzo del Quirinale výstavu, kterou italský prezident uspořádal u příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv, kde je zastoupeno 27 uměleckých děl zaslaných jednotlivými zeměmi, včetně České republiky, která je zastoupena O. Gutfreundem.

Oba prezidenti si vzájemně potvrdili, že další příležitost k setkání budou mít během summitu středoevropských prezidentů, který se uskuteční v Brně 24. - 26. května 2007.

V Praze dne 23. dubna 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu