Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident odpověděl na dopisy…


Prezident odpověděl na dopisy Jiřího Paroubka

Tisková sdělení, 30. 1. 2008

Prezident republiky Václav Klaus odpověděl v úterý 29. ledna 2008 na dva dopisy, které mu současně zaslal předseda ČSSD Jiří Paroubek. Odpověď uvádím v plném znění:

Vážený pane předsedo,

dostal jsem od Vás včera večer dva poněkud překvapivé dopisy. I když je označuji za překvapivé, vzájemná komunikace je lepší než nekomunikace, a proto Vám rád a bez jakéhokoli zpoždění odpovídám.

Shoduji se s Vámi, že „na nacistické zločiny včetně jejich dnešních obhájců máme totožné názory“. Žádáte mne, abych udělil milost plzeňskému primátorovi za jeho občansky statečné rozhodnutí zakázat v Plzni pochod neonacistů. Snad Vás bude zajímat, že jsem v době tohoto zákazu byl na třídenní návštěvě Plzeňského kraje, o tomto tématu jsem s panem primátorem a celým vedením města hovořil a takový zákaz jsem mu doporučoval. Jsem z řady důvodů přesvědčen, že je správné panu primátorovi v případě potřeby pomoci. Ale za celých pět let jsem při udělování milostí důsledně dodržoval jeden základní princip: milost se eventuálně uděluje až po vynesení rozsudku. Porušil jsem to jen tehdy, když byl člověk ze zdravotních důvodů neschopen jít před soud. Nedomnívám se, že by bylo správné, abych právě teď tento princip porušil. Jsem si jist, že není v tomto případě důvod vyhýbat se soudu. Věřím, že i soud – dojde-li k němu – rozhodne správně.

Váš druhý dopis se týká „spekulací ohledně politických obchodů, které mají provázet volbu prezidenta“. O žádných obchodech tohoto typu nevím a podle všech mně dostupných informací se jedná opravdu jen o spekulace. A dodal bych, že o spekulace těch, kteří jsou sami zvyklí politicky obchodovat. Majetkové narovnání s církvemi je – pokud vím – dlouhodobým projektem dnešní vládní koalice. Byl přislíben v podepsané koaliční dohodě, která vznikla před formováním vlády a ve vládním prohlášení. Není to nic nového. Já jsem toto téma za celý rok nijak nekomentoval a o navrženém restitučním schématu jsem se dozvěděl až ex-post počátkem prosince 2007.

Souhlasím s Vámi, že by měla být tato věc v naší zemi založena na široké politické shodě. Předpokládám, že taková shoda nastane – nebo eventuálně nenastane – při projednávání tohoto tématu v Parlamentu. Rezolutně odmítám jakékoli náznaky, že by byla tato věc součástí jakýchkoli obchodů s funkcí prezidenta. Vyřešení tohoto problému je už dlouho opožděné a já musím podotknout jen to, že před více než deseti lety byla pod mým vedením dohoda – sice na jiném základě, ale s podobnými ambicemi – nejen připravována, ale už i „parafována“. Nebylo mou vinou, že nedošlo k její realizaci.

Věřím, že tato má odpověď Vaše obavy o politických obchodech v souvislosti s prezidentskou volbou jednoznačně ukončuje.

S pozdravem

Václav Klaus

Petr Hájek
ředitel Tiskového odboru

V Praze dne 30. ledna 2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu