Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty » Varovná rozpočtová čísla a…


Varovná rozpočtová čísla a mlčení vlády

Ekonomické texty, 4. 10. 2001

Paralelně s návrhem státního rozpočtu na rok 2002 předložila vláda Poslanecké sněmovně „na vědomí“ střednědobý výhled státního rozpočtu, sahající až do roku 2004. Tím formálně splnila úkol, plynoucí ze zákona o rozpočtových pravidlech, který byl přijat v roce 2000. Jedná se tedy o první pokus o sestavení dokumentu tohoto typu.

Je to text velmi stručný až lakonický, ale za pozorné přečtení určitě stojí. I když se v tabulce hlavních makroekonomických dat nemohu přesně dopočítat jak je to se vztahem nominálního a reálného HDP a inflace, vyplývá mi z toho, že bude reálný HDP 4 roky růst mezi 3,7 až 4% ročně, že bude nominální HDP růst o 7,1 až 8,5% a že inflace bude od 4 do 5%. To nechci zásadně zpochybňovat, pouze chci říci, že každé zhoršení těchto čísel bude znamenat zvětšení problému státního rozpočtu, již dnes velmi napjatého.

Nevadí mi, že jsme dostali do rukou úřednický dokument, protože ten je cennější než dokument z pera sociálnědemokratického ideologa (či ekonoma). Úředník, neokřiknut či nepoopraven politikem, připravil dokument bez politických přikrášlenin. To je spíše dobře, ale zásadně mi vadí, že mi nikoli úředník, ale ministerstvo financí či vláda posílá dokument vnějšího pozorovatele, text zcela pasivní, text bez jakéhokoli návrhu, námětu, myšlenky (na straně jedné) a bez jakéhokoli hodnocení či varování (na straně druhé).

Přesto je dobře, že ho máme. Při každoročním schvalování rozpočtu se většinou vede spor o jeden jediný rok, komu více a komu méně, a dlouhodobější pohled se ztrácí. Hlavní pozoruhodností předloženého textu je naprostá výjimečnost roku 2002, neboli roku, ve kterém sociálně demokratická vláda chce svým rozpočtem upoutat voliče. Státním rozpočtem se zabývám 12 let jako praktik a celá desetiletí jako teoretik. Nemýlím-li se, neznám případ, že by rozpočet z roku na rok v nominálním vyjádření poklesl. Spor politiků (i ekonomů) je jen a jedině o tom, o kolik má rozpočet - jak jeho výdajová, tak  i příjmová stránka – růst, zda rychleji nebo pomaleji než HDP, má-li se státem přerozdělovat relativně více (při rychlejším růstu rozpočtu než HDP) nebo relativně méně (při pomalejším růstu rozpočtu než HDP). Neznám však to, co nám vláda ČSSD nabízí na str. 5 tohoto dokumentu:

celkové výdaje rozpočtu (v mld. Kč)
                                               2001       684,9
                                               2002       752,2
                                               2003       725,6
                                               2004       749,1

Znamená to, že se ve volebním roce výdaje zvýší o 9,8% a pak o 3,5 poklesnou? A že ještě v roce 2004 budou nižší než v roce 2002? Znamená to i to, že si tento pokles obhájí (před veřejností) a hlavně „zařídí“ další vláda, tedy ta,  která vznikne po volbách roku 2002?

Navíc nechápu, v kterých položkách dojde ke snížení. Jiný dokument než tento nemám, a proto musím citovat z něho. Tzv. mandatorní výdaje sociální se mají zvýšit z 302,7 mld. na 325,3 mld. (str.9-10). Tzv. ostatní mandatorní výdaje se mají zvýšit z 89,6 mld. na 97,3 mld. (str.11-13). Rostou, byť málo, i tzv. výdaje na „reprodukci majetku“, což si do češtiny překládám jako výdaje investiční, nikoli provozní (str.13-14).Odborníkům dodávám, že mírně rostou i výdaje v rámci operací státních finančních aktivit (což jsou zejména ztráty České konsolidační agentury).

Pak musím doříci, že zbývá jediné, že se předvídá snížení „ostatních výdajů kapitol“ z 310,7 mld. (v roce 2002) na 253,2 mld. (v roce 2003), čili téměř  o jednu pětinu! Dnešním i budoucím ministrům, správcům kapitol školství, obrany, vnitra, zemědělství a všem dalším, sděluji, že se v roce 2003 jejich výdaje takto dramaticky sníží! Sníží se běžné provozní výdaje, sníží se výdaje na mzdy a platy, atd. Kde a jak to bude realizováno tento úřednický materiál neříká. Četli ho politici dnešní vlády? Je to vědomá hříčka s rokem 2002 nebo pouhopouhá nezodpovědnost s heslem „po nás potopa“?

Další problémy tohoto dokumentu zde radši nebudu rozebírat. Např. na str. 5 se saldo státního rozpočtu na rok 2001 uvádí mínus 49 mld. korun, čímž se asi myslí saldo schváleného rozpočtu (ale nevím). Na str. 12 (a znovu na str. 17) „se rozpočtový schodek za rok 2001 předpokládá ve výši 89,1 mld. Kč“. Znamená to, že nám vláda sděluje, že hodlá překročit schválený deficit rozpočtu o 40 miliard korun? A že si myslí, že jí to může parlament tolerovat? Velmi se mýlí.

Václav Klaus, Deníky Bohemia, 4.10.2001

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu