Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Turecka

Projevy a vystoupení, 29. 4. 2009

Vážený pane prezidente, vážená paní Gülová, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že Vás mohu dnes již podruhé přivítat na Pražském hradě. Tureckou republiku považujeme za zemi úspěšnou a stabilizovanou, za našeho velmi významného partnera, za spojence v Severoatlantické alianci, za zemi, která má klíčový význam pro vývoj jihovýchodní a východní Evropy i celého Blízkého východu. Česká republika, která v tomto pololetí předsedá Evropské unii, Vás, vážený pane prezidente, vítá i jako nejvyššího představitele země, která je dlouhodobým uchazečem o členství v Evropské unii, s níž Turecko spojují velmi široké a intenzívní politické, hospodářské i mezilidské vazby. 

Vaše země byla jednou z kolébek evropské civilizace. Od dob Chetitské říše, přes antickou epochu po Byzanc a Osmanskou říši vždy velmi výrazně ovlivňovala dění na evropském kontinentu a nesmírně jej obohatila ve sféře duchovní i materiální. Byla mostem mezi Evropu a Asií, kterým – a to oběma směry – proudily ideje, vědecké poznatky, umělecké výtvory, ale i ekonomické produkty. 

I česko-turecké vztahy mají svou dlouhou tradici, byť se v minulých staletích Češi a Turci setkávali nejčastěji na válečném poli. Tato doba je naštěstí dávno za námi. Příchod průmyslové epochy dal našim vztahům novou dimenzi. Firmy z českých zemí, zbrojovky, sklárny, textilky a mnoho dalších našly v Turecku svůj trh a od té doby se datuje naše úspěšná hospodářská spolupráce. V této oblasti máme na co navazovat. 

Moderní český stát i Turecká republika vznikly v důsledku katastrofy 1. světové války. Váš první prezident Mustafa Kemal Atatürk položil pevné základy moderního republikánského Turecka a prokázal, že principy moderního státu, které se osvědčily na Západě, mohou stejně dobře fungovat i v muslimské zemi. Od jeho doby až do dnešních dnů je pro řadu asijských a afrických zemí Turecko příkladem modernizace a úspěšného rozvoje. Velmi oceňujeme pokrok, kterého Vaše země – především v uplynulých letech – dosáhla i v oblasti demokracie a ochrany lidských práv. Jsme si vědomi řady úskalí a problémů, které tak velká a tak různorodá země musí v této oblasti překonávat. Jsem však přesvědčen, že jste na dobré cestě a že je Vaše politika správná a úspěšná.

Jako významný člen Severoatlantické aliance sehrála Vaše země klíčovou roli v období studené války při obraně Západu před hrozbou totalitního komunismu. Ocenění zaslouží i Vaše odpovědná politika ve vztahu ke konfliktu na Blízkém východě a k dalším ohniskům napětí, ať už na Balkáně či na Kavkaze. Zásadní strategický význam pro Evropu  má Vaše země i pro hledání cest k diversifikaci zdrojů energetických surovin.

Všechny tyto skutečnosti a souvislosti opravňují  kandidaturu Turecka na členství v Evropské unii. Chci Vás ujistit, vážený pane prezidente, že Česká republika a já osobně považuji otevření Evropské unie pro členství Turecka za velmi pozitivní a potřebný krok jak pro Vaši zemi, tak pro celou EU.

Vážený pane prezidente, Česká republika a Turecko zaznamenávají v posledních letech všestranný rozvoj vzájemných vztahů. České firmy považují Turecko za důležitý trh zejména v oblasti energetiky, vývozu dopravních prostředků, spotřebního zboží i dodávek surovin. I turecké zboží si v posledních letech našlo odbyt na českém trhu. Potenciál našich hospodářských vztahů je ohromný. Je třeba jej aktivně využít právě nyní, kdy se celý svět a s ním obě naše země potýkají s ekonomickou recesí. Věřím, že Vaše návštěva, vážený pane prezidente, bude v této oblasti znamenat významný impuls. 

Chtěl bych zmínit i expandující turistiku mezi oběma našimi zeměmi, která dává občanům obou zemí příležitost poznání a rozvoje mezilidských vztahů. 

Vážený pane prezidente, Vaši dnešní návštěvu považuji za potvrzení mimořádné úrovně našich vztahů a za příslib jejich dalšího úspěšného rozvoje.

Dovolte mi proto, abych pozvedl číši a připil na česko-turecké přátelství, na úspěšný rozvoj Vaší země, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad, Praha, 29. dubna 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu