Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Prezident republiky nastolil…


Prezident republiky nastolil vážné otazníky nad Lisabonskou smlouvou

Jinýma očima, 7. 6. 2008

O nadcházejícím víkendu skončí měsíční lhůta, ve které měl prezident republiky Václav Klaus reagovat na výzvu ústavního soudce Vojena Güttlera, aby se jako účastník řízení ze zákona vyjádřil k podání Senátu ve věci tzv. Lisabonské smlouvy.

Prezident republiky je rád, že tuto svou odpověď stihl ještě před nástupem do nemocnice vypracovat a Ústavnímu soudu zaslat. První věcí, po které se po své operaci sháněl, bylo, zda tento dopis byl řádně doručen a zda jeho kopie byly doručeny i ostatním vrcholným ústavním činitelům. Ve svém dopise překládá prezident republiky Ústavnímu soudu své zásadní pochybnosti o tom, zda tzv. Lisabonská smlouva nezbavuje Českou republiku podstatné části suverenity a zda je z tohoto důvodu slučitelná s českou ústavou.

I dnes mi ze svého lůžka pan prezident řekl, že věří a očekává, že Ústavní soud se k této věci postaví zodpovědně a přiměřeně mimořádné vážnosti věci.

Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky, idnes.cz, 6.6.2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu