Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Sdělení tiskového mluvčího k…


Sdělení tiskového mluvčího k dopisu předsedy Ústavního soudu prezidentu republiky ze dne 2. října 2009

Tisková sdělení, 2. 10. 2009

Prezident republiky dostal dopis předsedy Ústavního soudu, ve kterém byl jako účastník řízení požádán o vyjádření k návrhu skupiny senátorů na posouzení souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem České republiky. Prezident tak učiní ve čtrnáctidenní lhůtě vymezené Ústavním soudem.  

Dopis předsedy Ústavního soudu obsahuje mimo jiné následující odstavec: „Závěrem jsem povinen Vás upozornit, že s podaným návrhem je ex constitutione (čl. 87 odst. 2 věta poslední Ústavy České republiky) spjat příkaz, který Vám a předsedovi vlády ukládá zdržet se jakýchkoli kroků, jež by mohly vést k ratifikaci citované mezinárodní smlouvy, a to až do doby rozhodnutí Ústavního soudu.“

Radim Ochvat, Praha, 2. října 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu