Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty » Ke kritice používání konceptu…


Ke kritice používání konceptu solidarity a diskriminace v inter-temporální analýze tzv. globálních problémů

Ekonomické texty, 3. 1. 2008

Předkládaný text je jen poněkud techničtějším apendixem ke knize „Modrá, nikoli zelená planeta“ (VK, 2007). Navazuje na probíhající diskusi o globálním oteplování a jeho poselstvím je, stručně vyjádřeno, konstatování, že neexistují žádné vědecké argumenty na podporu světem šířené environmentalistické doktríny a že, pokud k – z ní plynoucích – zásahů do vývoje lidské společnosti dojde, bude to rozhodnutí ryze politické, tj. momentální vítězství jistého, dobře definovaného politicko-mocenského hnutí.

Celý text si můžete stáhnout zde (formát .PDF).

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu