Klaus.cz


Hlavní strana » Co Klaus neřekl » Co Klaus neřekl, resp. tvrdá…


Co Klaus neřekl, resp. tvrdá odpověď panu Mášovi – dementi č. 21

Co Klaus neřekl, 25. 6. 2007

Pan Máša napsal 22. června do Lidových novin téměř neuvěřitelný článek, týkající se mých odpovědí čtenářům Financial Times. Snůška absurdit, které jsou tam uvedeny, vyžaduje odpověď.

Významné celosvětové noviny Financial Times 13. června uveřejnily můj článek s názvem Freedom, not climate, is at risk. Uveřejnily ho v rubrice Ask the expert a vyzvaly čtenáře k otázkám. Jádrem textu pana Máši je posmívání se nad tím, jsem-li či nejsem expertem. Žádnou věcnou argumentaci neuvádí. Stačí mu pouze říci, že jsem se „v dobrozdání pro Kongres USA uplatnil coby největší expert přes zločiny ochránců životního prostředí“. Za prvé, dobrozdání pro Kongres USA jsem si nevymyslel. Byl jsem o něj v březnu letošního roku Kongresem USA požádán. Za druhé, nikde jsem se neoznačoval za experta, natož „největšího“. Za třetí, o „zločinech“ jsem nikdy nemluvil, to je pouze výrok pana Máši. Za čtvrté, nepolemizuji – ani v dobrozdání Kongresu, ani jinde – s „ochránci životního prostředí“, ale s politickými exponenty environmentalismu, kteří si téma životního prostředí vybrali pro své politické cíle. Mimochodem, o tom, kdo je či není expert, se mluví špatně. Pouze bych chtěl připomenout, že se moje kniha Modrá, nikoli zelená planeta v současnosti překládá do němčiny, angličtiny, španělštiny a připravuje se překlad do holandštiny a dánštiny. Znamená to pro pana Mášu něco?

Nadpis Mášova článku se jmenuje „Klausovi přátelé z Jurského parku“, což je neuvěřitelně zavádějící. Michaela Crichtona si jako spisovatele – od jeho Kmene Andromedy – velmi vážím, ale jeho přítelem nejsem. Nikdy jsem ho neviděl a nikdy jsme spolu nekomunikovali, i když bych se tomu vůbec nebránil. Názor na environmentalismus mám pevný celá desetiletí a prvně jsem se o něm i s Al Gorem střetl v talk-show v americké televizi v únoru 1992. Před třemi lety jsem objevil, že Crichton napsal knihu Říše strachu. Je mimořádně kvalitním autorem, umí přesně formulovat (navíc je absolventem medicíny na Harvardu) a proto jsem některé jeho výroky citoval. Nic více. Kde vzal pan Máša důvod k nadpisu svého článku? Jak přišel na to, že se pro mne Crichtonovy bestsellery staly „mohutným inspiračním zdrojem“? Jurský park jsem nikdy nečetl.

Jedním z mezinázvů Mášova článku je „Gestapo i Goebbels“. Je třeba mne s těmito dvěma slovy spojovat? Je pro to nějaký ospravedlnitelný důvod? Je dobré si na webových stránkách Financial Times najít co nejabsurdnější výrok a čtenářům Lidových novin ho přiřadit ke mně? Je fér říci, že „pro někoho je Klaus stejný hrdina jako jsou popírači vyvražďování Židů“?

Opakovaně říkám, že je komunismus passé a že se dnešní boj s ním míjí účinkem. Komunismus, v podobě, jak ho známe a v jaké se zdiskreditoval, už „masy“ nikdy nezvedne, ale mám strach, že se to novému kolektivismu – environmentalismu – podařit může. Myslí si pan Máša, že jsem tímto postojem „hodil záchranné ideové lano komunistickému předákovi Vojtěchu Filipovi“? Opravdu si nevidí ani na špičku nosu?

Ve své knize jsem citoval nebo odkazoval na 77 autorů nebo skupin autorů. Jednou jsem zmínil profesora atmosférických studií na MIT Lindzena. Je důvod říkat, že je prof. Lindzen „Klausův vědecký guru“? Jaký má pan Máša důvod vyjadřovat se posměšně o věhlasném profesorovi jedné z nejslavnějších světových univerzit, o členovi Americké akademie věd a o – v předcházejících letech – americkém delegátovi na Mezinárodním panelu OSN o klimatických změnách?

Pan Máša možná neumí anglicky a proto musím jeho neuvěřitelně zkarikované výňatky z mých dlouhých odpovědí čtenářům Financial Times, které uveřejnil v LN (a které je možné si přečíst i na www.klaus.cz), považovat za smutný omyl. Jeden příklad snad stačí. Ve zkrácené (a proto zdeformované) formulaci otázky Larry Jordana se v LN píše o „odpadkové vědě“. Přemýšlel jsem, o jakou vědu šlo. Zda šlo o „odpadkové hospodaření“ nebo o co, a hlavně jsem si nevzpomínal, že bych na otázku tohoto typu odpovídal. Když jsem to následně zkontroloval ve Financial Times, pochopil jsem, že se tam hovoří o „junk science“. To je něco jiného než odpadky. Znamená to, že jde o nekvalitní vědu, o neseriózní vědu, o pavědu.

Hlavně pana Mášu asi trápí to, že chci přesvědčovat „svět o pravdách, které jsem vyčetl jinde“. Mé názory nejsou plagiátem. Na rozdíl od mnoha jiných autorů pozorně a důsledně cituji, o citované autory se opírám a nijak si jejich myšlenky nepřivlastňuji. Z nuly se začínat nedá. Jak to dopadne, když se začíná z nuly, tzn. když je člověk nedotčen znalostmi, názorně demonstruje pan Máša.

Václav Klaus, Lidové noviny, 25. 6. 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu