Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při státní návštěvě Ruské federace

Projevy a vystoupení, 27. 4. 2007

Vážený pane prezidente, vážená paní Putinová, dámy a pánové,

dovolte mi, abych poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší země a za milé přijetí, kterého se mně a mé delegaci u Vás dostává. Svou návštěvu Ruské federace považuji za příležitost k potvrzení přátelských vztahů mezi našimi zeměmi a národy a za významnou součást intenzivního dialogu na nejvyšší úrovni, jehož vrchol, pane prezidente, představovala Vaše návštěva v loňském roce v Praze.

Jsem velmi rád, že máme příležitost dát našim vztahům nový impuls, že si můžeme vyměnit názory na řadu bilaterálních i mezinárodních témat a projednat, připravit či uzavřít další projekty hospodářské spolupráce.

Vážený pane prezidente, pro naši zemi Rusko vždy bylo a je i dnes zemí velmi důležitou z hlediska politického i ekonomického, zemí, která nese velkou zodpovědnost za mír a stabilitu v Evropě i v celém světě, zemí, s níž nás spojuje blízkost našich slovanských jazyků i dlouhá tradice politických, ekonomických i kulturních vztahů.

Z paměti našeho národa nikdy nevymizí hrdinství ruských vojáků, kteří v druhé světové válce tak zásadně přispěli k porážce německého nacismu. Tisíce z nich za osvobození naší země od německé okupace položily život.

Museli jsme se vyrovnávat s tragickým dědictvím komunismu, který obě naše země nesmírně poškodil a který – zejména okupací Československa v roce 1968, ve chvíli našeho unikátního pokusu udělat v komunistickém systému zásadní změny – v myslích lidí naší země na dlouhá léta poznamenal česko-ruské vztahy. Jsem velmi rád, že se nám toto břemeno minulosti daří i těmito osobními kontakty úspěšně překonávat.

Vážený pane prezidente, jen těsně před mou návštěvou Vaší země mě zastihla smutná zpráva o úmrtí bývalého prezidenta Ruské federace, Vašeho předchůdce ve funkci, Borise Jelcina. Pro mne osobně i pro naši zemi zůstane Boris Jelcin jedním ze symbolů pádu totalitního režimu ve Vaší zemi. Byl prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska a stál u zrodu základních ústavních a právních principů, na kterých je Vaše země postavena.

I když ani Československo ani Sovětský svaz jako státy nepřežily radikální změnu společenského systému, nepřinesl jejich rozpad chaos, krizi a nepřátelství mezi lidmi a celými národy. Dnešní Česká republika i Ruská federace jsou rychle se rozvíjejícími zeměmi, jejich mezinárodní postavení a autorita sílí, jejich ekonomika zaznamenává rychlý růst a zvyšuje se v nich životní úroveň.

Vážený pane prezidente, Česká republika dnes prožívá jedno ze svých nejúspěšnějších období. Za tři dny uplynou 3 roky od vstupu naší země do Evropské unie. Je naším zájmem, aby se vztahy EU s Vaší zemí úspěšně rozvíjely.

Za důležité pro stabilitu mezinárodních vztahů považujeme i partnerství Ruska a NATO, jehož je Česká republika členem. Spojuje nás zájem na posílení bezpečnosti našich zemí před hrozbami a riziky, jako je mezinárodní terorismus a šíření zbraní hromadného ničení ve světě, které se objevily počátkem XXI. století. Právě to je pro nás hlavním důvodem a motivem k zahájení jednání o umístění nebojové části amerického systému protiraketové obrany na našem území. Věřím, že se mi v průběhu této mé návštěvy podaří rozptýlit ruské obavy z tohoto projektu.

Pozorně sledujeme rychlý a úspěšný rozvoj Ruské federace. Na tuto návštěvu jsme přijeli mimo jiné i proto, abychom tlumočili zájem českých firem podílet se na ekonomickém rozvoji Vaší země. Naší prioritou není pouze rozvoj vzájemného obchodu, ale i přímé investice, které již mají pozitivní příklady, a dlouhodobé partnerství v dodávkách surovin, především energetických. Velmi oceňujeme, že se v tomto směru od Vaší návštěvy v Praze odehrálo mnoho pozitivního, že byly uzavřeny dlouhodobé kontrakty na dodávky ruského plynu, že významné české firmy uzavírají se svými ruskými protějšky smlouvy na velké dodávky strojů a zařízení. K podpisu některých z nich dojde právě v průběhu této mé návštěvy v Moskvě. Těší nás, že se Česká republika stala atraktivním místem pro investiční aktivity ruských společností a že krásu naší země a kvalitu života u nás oceňují tisíce ruských občanů, ať již turistů či těch, kteří u nás žijí a působí dlouhodobě. V nejbližší době – v návaznosti na uzavření dohody mezi Ruskem a Evropskou unií – vstoupí v platnost zjednodušení vízové administrativy, což bude pro turisty i podnikatele z obou zemí jistě dobrá zpráva.

Vážený pane prezidente, jsem přesvědčen, že je tato první státní návštěva prezidenta České republiky v Ruské federaci vyjádřením nové úrovně vztahů mezi našimi zeměmi a že je potvrzením tradičního česko-ruského přátelství a našeho společného zájmu rozvíjet vzájemně výhodné partnerství. Snad kromě jediné, v níž jsme a zůstáváme tradičními rivaly. Právě dnes začíná v Moskvě mistrovství světa v hokeji. Přál bych si, aby vzájemné střetnutí českých a ruských hokejistů opět bylo ozdobou šampionátu, nejlépe jeho finále.

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na úspěšný rozvoj Vaší země, šťastnou budoucnost jejích občanů, na česko-ruské přátelství a na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, státní večeře, Kreml, Moskva, 27. dubna 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu