Klaus.cz






Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při udělení čestného doktorátu ČVUT

Projevy a vystoupení, 17. 1. 2007

Vážený pane rektore, vážení akademičtí hodnostáři, vážení hosté,

dovolte, abych nejprve - s plnou vážností a pokorou - poděkoval za Vaše rozhodnutí udělit mi čestný titul Doctor honoris causa Vaší slavné, odbornou i laickou veřejností uznávané a oceňované školy.

S rozmyslem říkám, že si tohoto titulu - mezi všemi těmi dalšími, které jsem v naší zemi, ale i na různých blízkých i dalekých místech světa dostal - opravdu vážím, a to zejména ze dvou důvodů, které se pokusím naznačit.

Prvním důvodem je to, že je právě od Vás. Pozice Českého vysokého učení technického v našem vysokém školství je zcela mimořádná. Tradicí, významem, velikostí, vahou v akademickém i vědeckém světě i prostou velikostí, tedy počtem studentů, učitelů i vzdělávacích a výzkumných zařízení, snese srovnání snad jen s nejstarší českou vysokou školou, s Karlovou univerzitou. Zdůraznit bych chtěl i to, že Vaše škola nežije jen z tradice a ze svého nesporného postavení v minulosti, ale že se snaží jít dál a být v naší zemi v čele bádání i hledání nových pedagogických metod teď, i v budoucnosti.

ČVUT po dlouhou dobu byla jedním z pilířů české vzdělanosti, bez kterého by struktuře našich vysokých škol něco podstatného chybělo. Bez ČVUT by naše vysoké školství bylo nezdravě vychýleno – zejména v posledních desetiletích rychle expandujícím – humanitním směrem. Troufám si právě toto takto silně říci - jako někdo, kdo se celý život angažuje mimo základní obory ČVUT.

Druhým důvodem, proč si Vašeho titulu tolik vážím, je skutečnost, že Vaše škola tímto způsobem ocenila můj přínos k našemu ekonomickému myšlení.

Vím, že je ekonomie vyučovacím oborem na čtyřech fakultách Vaší školy. Na Fakultě strojní funguje Ústav řízení a ekonomiky podniků, na Fakultě elektrotechnické katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, na Fakultě jaderné a fyzikálního inženýrství katedra softwarového inženýrství v ekonomii a na Fakultě dopravní Ústav ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. Vím, že se tato pracoviště věnují základnímu i aplikovanému výzkumu a že dosahují dobrých výsledků.

Ekonomie je u Vás vyučována v těsném sepjetí s každodenní podnikovou praxí. Nejde sice o výzkum v nejvyšších patrech teoretické ekonomie, ale o schopnost její aplikace v praxi. To od studentů vyžaduje pochopení základních termínů, konceptů a principů ekonomické vědy. Běžnému absolventovi ČVUT by se jistě zdál podezřelým každý, kdo by neznal Ohmův zákon či princip gravitace. Mne mrzí, že není stejnou samozřejmostí, aby neekonomové znali podobně elementární zákony ekonomické vědy. V tomto ohledu je ještě třeba nemálo udělat.

Cením si i toho, že se Vaše škola snaží pochopit a docenit roli ekonomie při potýkání se s těmi současnými společenskými vizemi a projekty, které ekonomické zákonitosti vědomě či dokonce záměrně ignorují. Jejich příkladů máme kolem sebe bohužel až příliš mnoho. Svému ocenění proto také rozumím jako uznání Vaší – velmi praktické a v pravém smyslu slova „užitečné“ – školy adresované ekonomii, jako neméně užitečné vědě, mající co říci našemu každodennímu životu.

Dovolte, abych Vám ještě jednou poděkoval za mimořádné ocenění, kterého se mi od Vás dostalo a abych Českému vysokému učení technickému popřál moudrost a odbornost do dalších let, desetiletí i staletí.

Václav Klaus, Betlémská kaple, Praha, 17. ledna 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu