Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » K vystoupení prezidenta…


K vystoupení prezidenta republiky na poslaneckém klubu Zelených, dne 28. 1. 2008

Projevy a vystoupení, 28. 1. 2008

Jsem kandidátem ODS, ale jsem tady dnes proto, že mi jde o Vaše hlasy.

Asi mne, do jisté míry znáte, já Vás asi znám méně, ale určitě by bylo dobře ubrat vzájemné démonizace.

1) Hodně jsem se v posledních letech v tzv. „zelené“ problematice angažoval. Možná si proto myslíte, že mé názory dobře znáte. Obávám se však, že znáte spíše jejich mediální interpretaci, či spíše desinterpretaci. V té jsou odlišnosti větší.

2) Zásadní je rozdíl mezi ochranou životního prostředí, které jsem vždy podporoval (viz i výsledky vlád VK v této oblasti a zlepšení parametrů ŽP v naší zemi) a ekologismem a environmentalismem.

3) Na ochraně životního prostředí mi záleží stejně jako Vám. Usilujeme o stejnou věc, lišíme se v názoru na to, jakými cestami lze životní prostředí nejlépe chránit a zlepšovat.

a) Věřím v racionalitu lidského chování, v to, že každý člověk bude životní prostředí dobrovolně chránit svou spontánní aktivitou, pokud se bude pohybovat ve svobodném prostředí s racionálními pravidly chování, s nimiž se může ztotožnit.

b) Nevěřím, že životní prostředí lze chránit shora regulacemi, zákazy a příkazy, která lidská svobodu omezují. Odmítám falešný antagonismus člověk versus příroda, nedomnívám se, že ekonomický růst a rozvoj a ochrana přírody jsou ve vzájemném rozporu. Naopak, podle mě je růst a hospodářský rozvoj podmínkou zlepšení životního prostředí, protože pouze tak lze pro tento účel vytvářet dostatečné zdroje.

c) Praxe mi dává za pravdu, k největšímu zlepšení životního prostředí u nás došlo nikoliv v důsledku přijímání restriktivní legislativy, ale zavedením svobodné tvory cen, které svou přirozenou motivační silou změnily chování podniků a lidí, změnily strukturu průmyslu a spotřeby, omezily plýtvání a poškozování věcí, které nikomu nepatřily.

d) Jsem proti tomu, aby se ochrana životního prostředí ideologizovala, aby se z tohoto vážného tématu stal nástroj k omezování svobody občanů. Takové tendence na mezinárodní scéně vidím a vystupuji proti nim. Věřím však, že česká strana Zelených není reprezentantem takovýchto extrémních tendencí. Svědčí o tom i Vaše členství v současné vládní koalici a Váš podíl na programu této vlády, který zodpovědně plníte.

e) Oceňuji i to, že Vaší prioritou je otevřená politika a důraz na svobodné jednání v souladu se svým přesvědčením u Vašich zástupců. Vím, že nejste – navzdory názvu – stranou jednoho tématu, chápu Vás jako stranu liberálně občanského charakteru, kladoucí důraz na občanská práva a svobody. V tom vidím jistou blízkost názorů.

4) Již jsem v posledních dnech veřejně řekl, že jsem se mýlil, když jsem měl na počátku výhrady k Vašemu ministru zahraničí K.S. Dobře se mi s ním spolupracuje.

5) Chtěl bych, aby tato vláda vydržela celé funkční období a měla tak dost času k prosazení další části nezbytných reforem, které sice nejsou populární, ale žádná jiná vládní konstelace k nim v posledních deseti letech nenašla odvahu.

Václav Klaus, Poslanecká sněmovna PČR, 28.1.2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu