Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Zdravice prezidenta republiky…


Zdravice prezidenta republiky Václava Klause na sjezdu ČSSD

Projevy a vystoupení, 24. 3. 2007

Vážení delegáti XXXIV. sjezdu České strany sociálně demokratické,

od předsedy Vaší strany jsem obdržel pozvání, abych se jako čestný host zúčastnil Vašeho sjezdu. Protože se však, právě v této chvíli, jako vedoucí české delegace v Berlíně účastním dlouho předem plánovaných oslav 50. výročí podepsání Římských smluv, dovolte mi, abych Vaše jednání pozdravil alespoň touto formou.

Plně si uvědomuji, že Váš sjezd nemá význam jen pro Vaši stranu samotnou, ale že je důležitou politickou a společenskou událostí pro celou naši zemi. Vím, že jste si toho vědomi.

Česká strana sociálně demokratická je nejstarší demokratickou politickou stranou u nás a vzhledem k tradici i současné politické síle a voličské podpoře právem zaujímá na české politické scéně významné místo. I když se dnes, po osmi letech rozhodujícího podílu na vládní moci, Vaše strana nachází v opozici, má – díky rozložení politických sil v našem parlamentu – i nadále velký díl odpovědnosti za vývoj naší země, za její prosperitu i za její mezinárodní postavení. Demokratická politická soutěž je sice soutěží leckdy tvrdou a neúprosnou, ale její aktéři by nikdy neměli zapomenout na zájmy celku a na to, že politika, musí být především službou své zemi.

Přeji Vašemu jednání, aby vědomí této spoluodpovědnosti bylo jedním z charakteristických rysů Vašeho sjezdu a přeji Vám přesně v tomto smyslu úspěch.

Václav Klaus, Brno, 24. března 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu